Bezpłatne doradztwo zawodowe dla studentów SAN (II i III rok lic., I i II rok mgr) 

 

Kwalifikowany doradca zawodowy pomoże Ci w:

  • pogłębieniu wiedzy o sobie i swoich predyspozycjach zawodowych i mocnych stronach;
  • omówieniu wyników testu Zainteresowań Zawodowych;
  • określeniu celu zawodowego i stworzeniu planu działania;
  • poznaniu skutecznych metod poszukiwania pracy;
  • poszerzeniu wiedzy o zawodach i rynku pracy;
  • stworzeniu profesjonalnych i skutecznych dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny);
  • przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej;
  • symulacja rozmowy rekrutacyjnej.

 

 

Oferty pracy i staży

Praktyka studencka jest niezbędnym elementem przygotowania do pracy i wprowadzenia aspektów praktycznych do zdobywania wiedzy w procesie kształcenia na Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Poniżej prezentujemy oferty różnych instytucji, które oferują Państwu praktyki i staże. Zachęcamy do aplikowania i życzymy powodzenia w procesie rekrutacyjnym!

 

Pracodawców, którzy chcieliby zamieścić ogłoszenie o pracy dla studentów prosimy o przesyłanie materiałów na adres warszawa@san.edu.pl