Aktualności

Zintegrowany Program Rozwoju Społecznej Akademii Nauk

« wróć

Akademickie Biuro Karier zaprasza do wzięcia udziału w Projekcie „Zintegrowany Program Rozwoju Społecznej Akademii Nauk” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zakres wsparcia obejmuje możliwość skorzystania z doradztwa zawodowego min.:

 • pomocy w przygotowaniu CV oraz listu motywacyjnego,
 • przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • indywidualnej pomocy w zakresie samozatrudnienia,
 • wsparcia osób z niepełnosprawnością w poszukiwaniu zatrudnienia,
 • pomocy w przygotowaniu do różnych etapów selekcji i rekrutacji,
 • indywidualnego doradztwa zawodowego,
 • grupowych warsztatów wspierających aktywność zawodową.

 

Studenci mają możliwość udziału w kilku rodzajach warsztatów grupowych:

 1. Komunikacja niewerbalna i werbalna i jej zasadnicza rola w doskonaleniu pozostałych umiejętności interpersonalnych.
 2. Trening rozwoju kompetencji.
 3. Wizerunek autoprezentacyjny w kontaktach z pracodawcą i otoczeniem biznesowym.
 4. Sztuka podejmowania decyzji i kontrolowanego ryzyka.
 5. Motywacja i jej rola w procesie rozwoju zawodowego i samorealizacji.
 6. Rola asertywności i inteligencji emocjonalnej w sytuacjach zawodowych.
 7. Inteligencja kreatywna w procesie twórczego postrzegania zjawisk i osiąganych rezultatów.
 8. Zakładanie i prowadzenie własnej firmy. Strategia public relations, reklama, marketing.
 9. Kreatywność i innowacja w rozwoju przedsiębiorstwa.
 10. Zasady i techniki zarządzania czasem oraz organizacji pracy zespołu

 

Udział w projekcie jest bezpłatny, spotkania odbywają się on-line.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: aloginow-piasecka@san.edu.pl