Aktualności

Zarządzanie chaosem – nowy paradygmat w naukach o zarządzaniu

« wróć

W dniu 13 marca 2019 roku na posiedzeniu Rady Wydziału Zarządzania i Nauk o bezpieczeństwie prof. zw. dr hab. Bolesław Rafał Kuc – wygłosił odczyt na temat „Zarządzanie chaosem – nowy paradygmat w naukach o zarządzaniu”.

Współczesne przedsiębiorstwo funkcjonuje w warunkach destabilizacji. Jej źródłem są zmiany zachodzące w jego otoczeniu, a efektem narastająca złożoność. Rosnąca złożoność powoduje natomiast wzrost niepewności. W takich warunkach poszukuje się nowych koncepcji interpretacyjnych, które pomogą wyjaśniać zachodzące zjawiska. Jedna z nich jest spokrewniona z teoria chaosu, która rozwinęła się na gruncie nauk matematycznych. Pomaga ona w wyjaśnianiu nieliniowości i skokowości w układach dynamicznych. Sama teoria chaosu jest młodą dziedziną wiedzy. Wielu badaczy traktuje ją jako paradygmat w nauce. Wydaje się, iż posłużenie się elementami teorii chaosu może stanowić inspirację w zakresie interpretacji zjawisk dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa, zwłaszcza w warunkach turbulencji rynkowej.

W prelekcji scharakteryzowano najbardziej specyficzne elementy teorii chaosu. Przedstawiono również możliwości wykorzystania teorii chaosu w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa przy uwzględnieniu jego granic, procesu zarządzania, układu strukturalno-funkcjonalnego. Uwzględniając punkt widzenia teorii chaosu, pojęcie przewidywania lub powtarzalnego eksperymentu naukowego, stają się czymś innym. To, co uznawane było za proste, staje się złożone i pojawiają się nowe niepokojące pytania dotyczące pomiaru, przewidywalności oraz weryfikacji lub falsyfikacji teorii. Z kolei, to o czym myślano, że jest skomplikowane, może stać się proste. Zjawiska, które wydają się pozbawione struktury i przypadkowe, mogą w rzeczywistości podlegać prostym prawom. Te przekonania wyrastają z bardzo użytecznej w naukach o zarządzaniu koncepcji chaosu deterministycznego.