Aktualności

XX Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2018

« wróć

Już 10. stycznia – w samo południe – w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej zostaną ogłoszone wyniki XX jubileuszowego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018. Jak co roku, będzie to prawdziwe święto polskiej edukacji. Na uroczystość przybędą dyrektorzy, nauczyciele i młodzież z kilkudziesięciu najlepszych liceów i techników z całej Polski. Społeczna Akademia Nauk jest partnerem Rankingu.

 

To najlepsi z najlepszych, wskazani w obliczeniach Działu Rankingów i Analiz Edukacyjnych Perspektyw. W tym roku analizowano dane 2195 liceów ogólnokształcących (spośród 4597 działających w kraju) i 1744 techników (spośród 2140), które musiały spełnić wysokie kryterium wejścia: ranking uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2017 r. zdawało minimum 12 maturzystów i w których wyniki średnie z języka polskiego oraz matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

 

Prace były prowadzone pod nadzorem Kapituły Rankingu, której zadaniem jest ustalenie metodologii, w tym przyjęcie kryteriów i nadanie im procentowej wagi, nadzór nad prawidłowością gromadzenia i weryfikacji danych oraz zatwierdzenie i ogłoszenie ostatecznych wyników Rankingu. W skład Kapituły Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018 weszli tradycyjnie przedstawiciele trzech środowisk edukacyjnych: przewodniczący komitetów głównych olimpiad, dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) oraz członkowie Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Wszystkie te grupy łączy przewodniczący Kapituły – prof. dr hab. Jan Łaszczyk, były rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i przewodniczący Komisji ds. Kształcenia KRASP.

 

Dwadzieścia lat doświadczeń w organizowaniu rankingu ugruntowało jego metodologię, procedury realizacyjne, a nade wszystko akceptację społeczności szkół średnich dla tej szczególnej klasyfikacji – mówi prof. Łaszczyk. – W rankingu „Perspektyw” wygrywają te licea i technika, które nie są nastawione na realizację starej zasady „uczyć wszystkiego wszystkich”. Przywiązanie do tej tradycji musi ustąpić, bo uczniowie są różni – mają różne uzdolnienia, zainteresowania i plany życiowe. Dzisiaj wykształcenie ogólne nie może oznaczać uczenia „wszystkiego po trosze”. Szkoła średnia musi postawić sobie inne zadanie. Jest powołana do tego, by pomóc uczniom odkryć ich zdolności, a następnie pozwolić im rozwinąć skrzydła.

 

 

Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2018 to pięć rankingów odzwierciedlających główne aspekty pracy szkół oraz różnorodność ich misji. Przede wszystkim są to dwa rankingi główne:

Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących 2018 (ranking trzykryterialny), który prezentuje 500 najlepszych liceów w Polsce.

Ogólnopolski Ranking Techników 2018 (czterokryterialny), który prezentuje 300 najlepszych techników w naszym kraju.

Uzupełnieniem rankingów głównych są trzy ogólnopolskie rankingi w poszczególnych kryteriach i grupach kryteriów. Są to:

Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 2018 (dwukryterialny), prezentujący 200 liceów, których uczniowie najlepiej zdali maturę w maju 2017 r.

Ranking Maturalny Techników 2018 (dwukryterialny), prezentujący 200 techników, których uczniowie najlepiej zdali maturę w maju 2017 r.

Ranking Szkół Olimpijskich 2018 (jednokryterialny), który prezentuje 200 liceów i techników, których uczniowie odnieśli największe sukcesy w ogólnopolskich olimpiadach w roku szkolnym 2016/2017.

 

Wszystkie rankingi, obejmujące łącznie ponad 1500 najlepszych liceów i techników w Polsce, opublikowane zostaną na portalu edukacyjnym: www.licea.perspektywy.pl oraz www.technika.perspektywy.pl. Będzie można je sprawdzić od godz. 00.01 dnia 10 stycznia 2018 r.