Aktualności

Wysoka jakość programów stażowych dla studentek i studentów SAN Warszawa

« wróć

Społeczna Akademia Nauk realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Wysoka jakość programów stażowych dla studentek i studentów SAN Warszawa”.  

 

W okresie od 1 marca 2018 r. do 30 września 2019 r. studenci kierunków: Architektura, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Filologia, Informatyka oraz Pedagogika mogą skorzystać z trwających 120 godzin staży w najlepszych przedsiębiorstwach i firmach. Celem projektu „Wysoka jakość programów stażowych dla studentek i studentów SAN Warszawa” jest zwiększenie szans młodych ludzi na rynku pracy oraz zapewnienie im płynnego przejścia z etapu edukacji do etapu zatrudnienia. Na realizację projektu Społeczna Akademia Nauk otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 1451459,76 zł.

 

Staże mają na celu nie tylko podniesienie poziomu umiejętności zawodowych uczestników, ale również niezbędnych do podjęcia pracy w gospodarce opartej na wiedzy, kompetencji społecznych. Na obecny rynku pracy coraz większą uwagę, oprócz konkretnej wiedzy i znajomości zagadnień w zakresie teoretycznym, zwraca się właśnie na kompetencje społeczne. Czym właściwie są kompetencje społeczne? W najprostszych słowach są to umiejętności, które przyczyniają się do skutecznej interakcji z otoczeniem. To właśnie one bardzo często warunkują to, w jakim stopniu jesteśmy się przystosować do nowych, zmieniających się warunków, jak szybko reagujemy w sytuacji trudnej, jak bardzo jesteśmy odporni na sytuacje stresowe, czy wywołujemy konflikty w grupie, czy jesteśmy osobą ugodową, czy potrafimy negocjować, czy praca w zespole nas nie przeraża itp. To wszystko składa się na nasz ogólny wizerunek jako pracownika. O ile kompetencji zawodowych można się nauczyć podczas wykładów, ćwiczeń i warsztatów prowadzonych w Społecznej Akademii Nauk, o tyle kompetencji społecznych bardzo ciężko się wyuczyć. Są one związane z pewną wrażliwością społeczną, otwartością na drugiego człowieka, zdolnościami negocjacyjnymi, empatią, asertywnością i zdolnościami komunikacyjnymi - a te wszystkie rzeczy nabywamy i kształtujemy przez cały czas zawodowej aktywności. Udział w projekcie „Wysoka jakość programów stażowych dla studentek i studentów SAN Warszawa” pozwala studentom nie tylko wykorzystywać nabyte umiejętności zawodowe w praktyce, ale też kształtuje kompetencje, których podczas studiów nie można się wyuczyć. Biorąc udział w stażach studenci mogą poznać swoje mocne i słabe strony, a co za tym idzie mogą pewniej i świadomiej wejść na rynek pracy. 

 

Pierwsze studentki i studenci z kierunków Filologia i Pedagogika zakończyli realizację staży. W lipcu zakończą staże kolejni uczestnicy projektu z kierunków Filologia oraz Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Do końca wakacji certyfikaty ukończenia staży otrzymają kolejni młodzi ludzie, którzy biorą udział w projekcie.

 

We wrześniu 2018 r. rozpoczynamy drugą turę rekrutacji do projektu. Zapraszamy studentki i studentów studiów I stopnia (licencjackich i inżynierskich), którzy w październiku rozpoczną trzeci semestr studiów na kierunkach: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Informatyka, Filologia oraz Pedagogika.

 

Szczegóły oraz kontakty do opiekunów staży na poszczególnych kierunkach studiów można uzyskać w Dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych (pokój 105).