Aktualności

Współpraca ze Stowarzyszeniem Polalarm

« wróć

Przed studentami Instytutu Bezpieczeństwa nowe możliwości, czyli współpraca z Polalarm!

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie nawiązała współprace ze Stowarzyszeniem Polalarm zrzeszającym inżynierów i techników zabezpieczeń technicznych.

Studenci Instytutu Bezpieczeństwa Społecznej Akademii Nauk w Warszawie dzięki współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem „Polalarm” mają możliwość realizacji wspólnych projektów naukowych.

Organizacja zajmuje się między innymi działalnością badawczo – rozwojową, działalnością popularyzatorską, w tym publicystyczną i edukacyjną oraz współpracują z Federacją Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych NOT. Ponadto stowarzyszenie „Polalarm” prowadzi działalność konsultingową w tym rzeczoznawczą, działalność związaną z certyfikowaniem firm, a także działalność normalizacyjną. Ideą współpracy z uczelnią wyższą jest propagowanie działalności Stowarzyszenia oraz pozyskiwanie nowych członków.

Nawiązanie współpracy z organizacją przez naszą uczelnie niesie wiele korzyści dla studentów Instytutu Bezpieczeństwa. Osoby biorące udział w projekcie będą miały okazje wspólnie tworzyć zespoły badawcze oraz prowadzić w nich badania naukowe oraz organizować konferencję naukowe, sympozja i seminaria. To jednak nie koniec możliwość. Studenci mają możliwość popularyzacji wspólnych działań oraz efektów współpracy. Wzięcie udziału w projekcie to idealna szansa na sprawdzenie swojej wiedzy w praktyczny sposób, a co się z tym idzie osoby mają lepsze perspektywy pracy. Zarząd „Polalarm” szacuje, że około 20–30% absolwentów uczelni może potencjalnie zostać członkami Stowarzyszenia.

Zachęcamy wszystkich studentów kierunków technicznych w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie do udziału w projekcie, który przede wszystkim rozwija praktyczne umiejętności zawodowe. Liczymy, że dla wielu będzie to pierwszy krok w ich karierze.