Aktualności

Współpraca międzynarodowa

« wróć

14 marca w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie podpisano porozumienie dotyczące ram i zasad współpracy pomiędzy Społeczną Akademią Nauk a V. I. Vernadsky Taurida National University (TNU).

 

Internacjonalizacja jest obecnie jednym z głównych czynników kształtujących naukę i edukację wyższą na świecie. W znaczący sposób pomaga wyjść naprzeciw wyzwaniom, jakie XXI wiek wnosi do tego sektora: złożone i wielopoziomowe interakcje, globalizacja, dynamika zmian to tylko część z nich. Społeczna Akademia Nauk w swoich działaniach dąży do jak najwyższej jakości, m.in. poprzez budowanie programów kształcenia o wymiarze międzysektorowym i międzynarodowym.

Porozumienie, które zostało zawiązane pomiędzy naszą uczelnią, a V. I. Vernadsky Taurida National University (TNU), ma na celu doskonalenie edukacji w obu placówkach, budowanie więzi akademickich i współpracy międzynarodowej – zarówno jeśli chodzi o wymianę edukacyjną, jak również naukową.