Aktualności

VII Konferencja Naukowa „Firmy Rodzinne”

« wróć

W dniach 17-18 maja 2017 r. w Łodzi odbędzie się VII Konferencja Naukowa „Firmy Rodzinne”. Konferencja w tym roku będzie towarzyszyła II Ogólnopolskiemu Zjazdowi Katedr Przedsiębiorczości oraz Innowacji.

Celem organizowanej konferencji jest rozwój interdyscyplinarnej przestrzeni współpracy i wymiany doświadczeń przedstawicieli środowiska naukowego i praktyków życia gospodarczego, a także poszerzenie pola współpracy dla obydwu tych grup. Wybierając tegoroczną tematykę chcieliśmy zwrócić uwagę na wieloaspektowe uwarunkowania procesów gospodarczych, chcemy szczególnie zidentyfikować i wskazać czynniki kreujące zarówno szanse rozwojowe, jak i źródła zagrożeń dla przedsiębiorstw rodzinnych funkcjonujących w globalnej rzeczywistości.

Sprawdzona już przez sześć wcześniejszych edycji formuła konferencji oparta została o integrację osiągnięć środowiska akademickiego z doświadczeniami praktyków gospodarczych zarządzających przedsiębiorstwami rodzinnymi. Spotkanie ma wymiar międzynarodowy – założyliśmy możliwość konfrontacji polskich doświadczeń z praktyką firm rodzinnych prowadzonych poza naszymi granicami.
Mamy nadzieję, że wydarzenie to przyczyni się również do nawiązania i wzmocnienia kontaktów ułatwiających podjęcie wspólnych badań naukowych.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wydarzenia, a przede wszystkim do udziału w VII Konferencji „Firmy rodzinne”: http://konferencja.firmyrodzinne.spoleczna.pl/