Aktualności

Uroczyste posiedzenie Senatu Społecznej Akademii Nauk

« wróć

 

 

W dniu 08.06.2022r. w siedzibie uczelni odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Społecznej Akademii Nauk. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi, przedsiębiorcy oraz osoby związane z rozwojem regionu łódzkiego. Podczas posiedzenia zostały poruszone tematy związane z rozwojem uczelni i otoczenia biznesowego ściśle z nią współpracującego.

Spośród zaproszonych gości głos zabrała Pani Marina Hulia – działaczka społeczna i poetka, która opowiedziała o zorganizowanych akcjach dotyczących pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy, które zostały zorganizowane we współpracy ze Społeczną Akademią Nauk. Podczas uroczystości został również odczytany list od Ministra Edukacji i Szkolnictwa Pana dr. hab. Przemysława Czarnka, w którym to liście
Pan Minister życzył dalszych sukcesów w rozwoju uczelni. Ponadto podczas posiedzenia Senatu Uczelni rozdano wyróżnienia dla kadry dydaktycznej i administracyjnej Społecznej Akademii Nauk.