Wydziały i Instytuty naukowe

Wydział Nauk Humanistycznych

Instytut Anglistyki

WŁADZE INSTYTUTU
Dyrektor – dr Iga Lehman
Zastępca dyrektora  dr Marta Sylwanowicz

 

KATEDRA DYDAKTYKI I AKWIZYCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
dr Iga Lehman – kierownik katedry 
dr Maria Chojnacka
dr Beata Wyszyńska
dr Sylwia Kossakowska-Pisarek
dr Paweł Rydzewski
dr Anna Wiechecka
mgr Piotr Ambrożewski
mgr Magdalena Bednarek
mgr Maria Birkenmajer
mgr Zbigniew Dębski
mgr Joanna Krasowska

 

KATEDRA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
prof. zw. dr hab. Tomasz P. Krzeszowski, członek korespondent Europejskiej Akademii Umiejętności – kierownik katedry
prof. zw. dr hab. Aleksander Szwedek
dr hab. Magdalena Bator, prof. SAN
dr hab. Tadeusz Zabrocki, prof. SAN
dr Karolina Iwan
dr Emilia Królak
dr Marta Sylwanowicz

 

KATEDRA LINGWISTYKI STOSOWANEJ
prof. zw. dr hab. Franciszek Grucza, członek rzeczywisty PAN – kierownik katedry
dr hab. Agnieszka Stępkowska, prof. SAN
dr Hanna Dziczek-Karlikowska
dr Iga Lehman
dr Kinga Rudnicka-Szozda
dr Krzysztof Sitkowski
mgr Maciej Kempiński
mgr Sylwester Kowalczyk

 

ZAKŁAD LITERATURY I KULTURY ANGIELSKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO
dr hab. J. Semrau, prof. SAN – kierownik zakładu
dr John Cornell
dr Izabela Ilowska
dr Joanna Stolarek
dr Marek Szopski
dr Ewa Wiśniewska-Steciuk

Katedra Architektury

Kierownik Katedry Architektury: prof. dr hab. inż. arch. Miriam Wiśniewska
Zastępca Kierownika: dr inż. arch. Marta Sroczyńska

 

Pracownicy:
Prof. dr hab. Marcin Jarnuszkiewicz
Dr hab. arch. Teresa Kelm-Krauze
Dr hab. inż. arch. Svitłana Linda
Dr inż. arch. Maciej Czarnecki
Dr inż. arch. Andrzej Romiszewski
Dr inż. arch. kraj. Robert Zubkowicz
Dr inż. Nachwan Khair

 

Współpracownicy:
Dr hab. inż arch. Anna Wierzbicka
Dr inż. arch. Bogusława Helberger
Dr inż. Ireneusz Cała
Mgr inż. arch. Daniel Bednarski
Mgr Krzysztof Drachal
Mgr Robert Drachal
Mgr inż. arch. Joanna Grzymkiewicz
Mgr arch. Krzysztof Kelm
Mgr inż. arch. Marek Kołłątaj
Mgr inż. arch. Marek Neubart
Mgr inż. arch. Tomasz Olszewski
Mgr inż. Sławomir Sawicki
Mgr inż. arch. Piotr Zwierzchowski 

Katedra Informatyki

dr inż. Andrzej Kij – opiekun merytoryczny kierunku
dr hab. Marek Orzyłowski Prof. SAN
prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski
prof. zwycz. dr hab. Jurij Raszkiewicz
prof. dr hab. Jacek Żurada
dr hab. inż. Włodzimierz Kulesza
dr inż. Agnieszka Siwocha
dr inż. Józef Paszkowski
dr Alina Marchlewska
dr inż. Konrad Grzanek
dr inż. Zbigniew Filutowicz

Kierunki studiów prowadzone na Wydziale
 • Architektura i urbanistyka
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Filologia
 • Grafika
 • Informatyka
 • Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
 • Pedagogika

Wydział Nauk Medycznych

Katedra Kosmetologii

Kierownik Katedry Kosmetologii: prof. dr hab. n. farm. Ryszard Glinka
Kierownik Zakładu Kosmetologii: dr n.med. Marzena Glinka

 

Pracownicy:
prof. dr hab. n.med. Anna Sysa- Jędrzejowska
dr n. med. Małgorzata Luiza Kmieć
dr n. farm. Roman Modranka
dr n. farm. Monika Morąg
dr n. med. Justyna Stanisławska

Kierunki studiów prowadzone na Wydziale
 • Fizjoterapia
 • Kosmetologia

Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

Instytut Ekonomiczny

DYREKTOR

dr hab. Konrad Raczkowski, prof. SAN 

Z-CA DYREKTORA INSTYTUTU

dr hab. Sylwia Wojciechowska-Filipek, prof. SAN

dr Elżbieta Klamut

 

SEKRETARZ INSTYTUTU

Mgr Rafał Pawlicki 

 

 KATEDRA ZARZĄDZANIA W GOSPODARCE

dr hab. Konrad Raczkowski, prof. SAN – Kierownik Katedry

prof. zw dr hab. Bogdan Kuc

dr Jarosław Klepacki

dr Grzegorz  Świdzikowski

dr Michał  Krajewski

 

KATEDRA BANKOWOŚCI I UBEZPIECZEŃ

prof. zw. dr hab. Jan K. Solarz – Kierownik Katedry
dr hab. Sylwia Wojciechowska-Filipek, prof. SAN

dr Adrianna Trzaskowska-Dmoch

mgr Rafał Pawlicki

 

 

 KATEDRA FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI

dr Elżbieta Klamut – Kierownik Katedry

dr Małgorzata Oziębło

dr Artur Fiks

dr Janina Mospinek

dr Mariusz Sokołek

mgr Dorota Nowak

mgr Małgorzata Fiks

 

KATEDRA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

dr hab. Jan Woroniecki, prof. SAN – Kierownik Katedry

 1. prof. dr hab. Stanisław Bieleń
 2. prof. dr hab. Janusz Symonides
 3. prof. dr hab. Urszula Żuławska
 4. prof. dr hab. Stanisław Parzymies
 5. dr Janusz Bek
 6. dr Karol Chylak
 7. dr Magdalena Karolak-Michalska
 8. dr Arkadiusz Kujawa
 9. dr Jacek Oleksiejuk
 10. dr Fernando Villagomes
 11. mgr Magdalena Symonides
 12. mgr Jakub Pienkowski (Sekretarz Katedry)

 

 

 

KATEDRA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

dr Sławomir Peszkowski – Kierownik Katedry
prof. dr hab. Jerzy Kucińskidr hab. Bogumił Szmulik, prof. SANdr Elżbieta Jarzęcka-Siwikdr Tomasz Kulisiewiczdr Irena Jackiewiczmgr Sławomir Pęksamgr Agnieszka Jezierska-Markocka

 

 

 

 

KATEDRA MARKETINGU i TURYSTYKI

dr Maciej Dębski –  Kierownik Katedry

dr hab. prof. SAN Anna Bąkiewicz

dr Adriana Krawczyk  - visiting profesor

dr Anna Migdał

dr Aleksandra Jackiewicz

mgr Olena Kulykovets

mgr Kinga Wilczyńska

mgr Dagmara  Grzejszczak

 

Wejdź na stronę internetową KATEDRY MARKETINGU I TURYSTYKI

 

 

KATEDRA TEORII I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

prof. zw. dr hab. Tadeusz P. Tkaczyk – Kierownik Katedry
dr Antoni Kolek

dr Jolanta Jurczak

dr Katarzyna Świerszcz

 

 

KATEDRA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

dr Beata Mazurek-Kucharska – Kierownik Katedry
prof. zw. dr hab. Władysław Szymański

Dr Violetta Wróblewska

Dr Grażyna Kuś

Dr Maria Wołoszyn

Kierunki studiów prowadzone na Wydziale
 • Administracja
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Finanse i rachunkowość
 • Logistyka
 • Stosunki międzynarodowe
 • Turystyka i rekreacja
 • Zarządzanie