Wydziały i Instytuty naukowe

Wydział Nauk Humanistycznych

Instytut Anglistyki

WŁADZE INSTYTUTU
Dyrektor – dr Iga Lehman, prof. SAN
Zastępca dyrektora – dr hab. Marta Sylwanowicz, prof. SAN

 

Pracownicy:

prof. dr hab. Tomasz Krzeszowski

dr Hanna Dziczek-Karlikowska

dr Izabela Ilowska

dr Emilia Królak

mgr Piotr Ambrożewski

 

Współpracownicy:

dr hab. Agnieszka Łowczanin

dr hab. Jacek Waliński

dr Ilona Banasiak

dr Sylwia Kossakowska-Pisarek

dr Karolina Rosales

dr Paweł Rydzewski

dr Krzysztof Sitkowski

dr Elwira Szehidewicz

dr Marek Szopski

dr Małgorzata Świerk

dr Anna Wiechecka

mgr Maciej Kempiński

mgr Joanna Krasowska-Chlabicz

mgr Monika Wachowska

 

Kierunek Architektura
Kierunek Informatyka
Kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
Kierunek Grafika
Kierunek Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej
Kierunek Pedagogika
Kierunek Psychologia
Kierunek Socjokryminologia
Kierunki studiów prowadzone na Wydziale
 • Architektura 
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Filologia
 • Grafika
 • Informatyka
 • Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
 • Pedagogika

Wydział Nauk Medycznych

Katedra Kosmetologii

Pracownicy:

prof. dr hab. n.med. Anna Sysa- Jędrzejowska
dr n. med. Małgorzata Luiza Kmieć
dr n. farm. Roman Modranka
dr n. farm. Monika Morąg

Kierunki studiów prowadzone na Wydziale
 • Fizjoterapia
 • Kosmetologia

Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

Instytut Bezpieczeństwa
Instytut Ekonomiczny

Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. Konrad Raczkowski

 

Z-ca Dyrektora Instytutu:

–      dr hab. Sylwia Wojciechowska-Filipek, prof. SAN

–      dr Elżbieta Klamut, prof. SAN

–      dr Wojciech Nagel 

 

Sekretarz Instytutu: mgr Rafał Pawlicki

 

W skład Instytutu wchodzą następujące katedry:

–      Katedra Zarządzania w Gospodarce

prof. dr hab. Konrad Raczkowski – Kierownik Katedry;

 

–      Katedra Bankowości i Ubezpieczeń

prof. zw. dr hab. Jan K. Solarz – Kierownik Katedry;

 

–      Katedra Finansów i Rachunkowości

dr Elżbieta Klamut – Kierownik Katedry;

 

–      Katedra Administracji Publicznej i Prawa Administracyjnego

dr Sławomir Peszkowski – Kierownik Katedry;

 

–      Katedra Marketingu i Turystyki

dr Maciej Dębski - Kierownik Katedry.

Katedra Marketingu i Turystyki
Kierunki studiów prowadzone na Wydziale Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie
 • Administracja
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Finanse i rachunkowość
 • Logistyka
 • Stosunki międzynarodowe
 • Turystyka i rekreacja
 • Zarządzanie