Wydziały i Instytuty naukowe

Wydział Nauk Humanistycznych

Instytut Anglistyki

WŁADZE INSTYTUTU
Dyrektor – dr Iga Lehman
Zastępca dyrektora  dr Marta Sylwanowicz

 

KATEDRA DYDAKTYKI I AKWIZYCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
dr Iga Lehman – kierownik katedry 
dr Sylwia Kossakowska-Pisarek
dr Paweł Rydzewski
dr Anna Wiechecka
mgr Piotr Ambrożewski
mgr Joanna Krasowska

 

KATEDRA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
prof. zw. dr hab. Tomasz P. Krzeszowski, członek korespondent Europejskiej Akademii Umiejętności – kierownik katedry
prof. zw. dr hab. Aleksander Szwedek

dr Karolina Iwan
dr Emilia Królak
dr Marta Sylwanowicz

 

KATEDRA LINGWISTYKI STOSOWANEJ
prof. zw. dr hab. Franciszek Grucza, członek rzeczywisty PAN – kierownik katedry
dr Hanna Dziczek-Karlikowska
dr Iga Lehman
dr Krzysztof Sitkowski
mgr Maciej Kempiński

 

ZAKŁAD LITERATURY I KULTURY ANGIELSKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO
dr hab. J. Semrau, prof. SAN – kierownik zakładu
dr John Cornell

dr Izabela Ilowska
dr Joanna Stolarek
dr Marek Szopski

Katedra Architektury

Kierownik Katedry Architektury: 
Zastępca Kierownika: 

 

Pracownicy:
Prof. dr hab. Marcin Jarnuszkiewicz

Dr inż. arch. Maciej Czarnecki
Dr inż. arch. Andrzej Romiszewski
Dr inż. Nachwan Khair

 

Współpracownicy:
Dr hab. inż arch. Anna Wierzbicka

Dr inż. arch. Bogusława Helberger
Dr inż. Ireneusz Cała
Mgr inż. arch. Daniel Bednarski
Mgr Krzysztof Drachal
Mgr Robert Drachal
Mgr inż. arch. Joanna Grzymkiewicz
Mgr arch. Krzysztof Kelm
Mgr inż. arch. Marek Kołłątaj
Mgr inż. arch. Marek Neubart
Mgr inż. arch. Tomasz Olszewski
Mgr inż. Sławomir Sawicki
Mgr inż. arch. Piotr Zwierzchowski 

Katedra Informatyki

dr hab. Marek Orzyłowski Prof. SAN
prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski
prof. zwycz. dr hab. Jurij Raszkiewicz
prof. dr hab. Jacek Żurada
dr hab. inż. Włodzimierz Kulesza
dr inż. Agnieszka Siwocha
dr inż. Józef Paszkowski
dr Alina Marchlewska
dr inż. Konrad Grzanek
dr inż. Zbigniew Filutowicz

Kierunki studiów prowadzone na Wydziale
 • Architektura i urbanistyka
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Filologia
 • Grafika
 • Informatyka
 • Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
 • Pedagogika

Wydział Nauk Medycznych

Katedra Kosmetologii

Pracownicy:

prof. dr hab. n.med. Anna Sysa- Jędrzejowska
dr n. med. Małgorzata Luiza Kmieć
dr n. farm. Roman Modranka
dr n. farm. Monika Morąg

Kierunki studiów prowadzone na Wydziale
 • Fizjoterapia
 • Kosmetologia

Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

Instytut Ekonomiczny

Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. Konrad Raczkowski

 

Z-ca Dyrektora Instytutu:

–      dr hab. Sylwia Wojciechowska-Filipek, prof. SAN

–      dr Elżbieta Klamut

 

Sekretarz Instytutu: mgr Rafał Pawlicki

 

W skład Instytutu wchodzą następujące katedry:

–      Katedra Zarządzania w Gospodarce

prof. dr hab. Konrad Raczkowski – Kierownik Katedry;

 

–      Katedra Bankowości i Ubezpieczeń

prof. zw. dr hab. Jan K. Solarz – Kierownik Katedry;

 

–      Katedra Finansów i Rachunkowości

dr Elżbieta Klamut – Kierownik Katedry;

 

–      Katedra Administracji Publicznej i Prawa Administracyjnego

dr Sławomir Peszkowski – Kierownik Katedry;

 

–      Katedra Marketingu i Turystyki

dr Maciej Dębski - Kierownik Katedry.

Katedra Marketingu i Turystyki
Kierunki studiów prowadzone na Wydziale Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie
 • Administracja
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Finanse i rachunkowość
 • Logistyka
 • Stosunki międzynarodowe
 • Turystyka i rekreacja
 • Zarządzanie