Wydziały i Instytuty naukowe

Wydział Nauk Humanistycznych

Instytut Anglistyki

WŁADZE INSTYTUTU
Dyrektor – dr Iga Lehman
Zastępca dyrektora  dr Marta Sylwanowicz

 

KATEDRA DYDAKTYKI I AKWIZYCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
dr Iga Lehman – kierownik katedry 
dr Sylwia Kossakowska-Pisarek
dr Paweł Rydzewski
dr Anna Wiechecka
mgr Piotr Ambrożewski
mgr Joanna Krasowska

 

KATEDRA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
prof. zw. dr hab. Tomasz P. Krzeszowski, członek korespondent Europejskiej Akademii Umiejętności – kierownik katedry
prof. zw. dr hab. Aleksander Szwedek
dr hab. Tadeusz Zabrocki, prof. SAN
dr Karolina Iwan
dr Emilia Królak
dr Marta Sylwanowicz

 

KATEDRA LINGWISTYKI STOSOWANEJ
prof. zw. dr hab. Franciszek Grucza, członek rzeczywisty PAN – kierownik katedry
dr hab. Agnieszka Stępkowska, prof. SAN
dr Hanna Dziczek-Karlikowska
dr Iga Lehman
dr Krzysztof Sitkowski
mgr Maciej Kempiński

 

ZAKŁAD LITERATURY I KULTURY ANGIELSKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO
dr hab. J. Semrau, prof. SAN – kierownik zakładu
dr John Cornell
dr Izabela Ilowska
dr Joanna Stolarek
dr Marek Szopski

Katedra Architektury

Kierownik Katedry Architektury: 
Zastępca Kierownika: 

 

Pracownicy:
Prof. dr hab. Marcin Jarnuszkiewicz
Dr inż. arch. Maciej Czarnecki
Dr inż. arch. Andrzej Romiszewski
Dr inż. Nachwan Khair

 

Współpracownicy:
Dr hab. inż arch. Anna Wierzbicka
Dr inż. arch. Bogusława Helberger
Dr inż. Ireneusz Cała
Mgr inż. arch. Daniel Bednarski
Mgr Krzysztof Drachal
Mgr Robert Drachal
Mgr inż. arch. Joanna Grzymkiewicz
Mgr arch. Krzysztof Kelm
Mgr inż. arch. Marek Kołłątaj
Mgr inż. arch. Marek Neubart
Mgr inż. arch. Tomasz Olszewski
Mgr inż. Sławomir Sawicki
Mgr inż. arch. Piotr Zwierzchowski 

Katedra Informatyki

dr hab. Marek Orzyłowski Prof. SAN
prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski
prof. zwycz. dr hab. Jurij Raszkiewicz
prof. dr hab. Jacek Żurada
dr hab. inż. Włodzimierz Kulesza
dr inż. Agnieszka Siwocha
dr inż. Józef Paszkowski
dr Alina Marchlewska
dr inż. Konrad Grzanek
dr inż. Zbigniew Filutowicz

Kierunki studiów prowadzone na Wydziale
 • Architektura i urbanistyka
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Filologia
 • Grafika
 • Informatyka
 • Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
 • Pedagogika

Wydział Nauk Medycznych

Katedra Kosmetologii

Kierownik Katedry Kosmetologii: prof. dr hab. n. farm. Ryszard Glinka
Kierownik Zakładu Kosmetologii: dr n.med. Marzena Glinka

 

Pracownicy:
prof. dr hab. n.med. Anna Sysa- Jędrzejowska
dr n. med. Małgorzata Luiza Kmieć
dr n. farm. Roman Modranka
dr n. farm. Monika Morąg
dr n. med. Justyna Stanisławska

Kierunki studiów prowadzone na Wydziale
 • Fizjoterapia
 • Kosmetologia

Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

Instytut Ekonomiczny
Kierunki studiów prowadzone na Wydziale
 • Administracja
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Finanse i rachunkowość
 • Logistyka
 • Stosunki międzynarodowe
 • Turystyka i rekreacja
 • Zarządzanie