Wydziały i Instytuty naukowe

Wydział Nauk Humanistycznych

Instytut Anglistyki

WŁADZE INSTYTUTU
Dyrektor  prof. dr hab. Jerzy Zybert
Zastępca dyrektora  dr Maria Chojnacka 

 

KATEDRA DYDAKTYKI I AKWIZYCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
prof. zw. dr hab. Jerzy Zybert – kierownik katedry 
dr Maria Chojnacka
dr Beata Wyszyńska
dr Sylwia Kossakowska-Pisarek
dr Paweł Rydzewski
dr Anna Wiechecka
mgr Piotr Ambrożewski
mgr Magdalena Bednarek
mgr Maria Birkenmajer
mgr Zbigniew Dębski
mgr Joanna Krasowska

 

KATEDRA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
prof. zw. dr hab. Tomasz P. Krzeszowski, członek korespondent Europejskiej Akademii Umiejętności – kierownik katedry
prof. zw. dr hab. Aleksander Szwedek
dr hab. Magdalena Bator, prof. SAN
dr hab. Tadeusz Zabrocki, prof. SAN
dr Karolina Iwan
dr Emilia Królak
dr Marta Sylwanowicz

 

KATEDRA LINGWISTYKI STOSOWANEJ
prof. zw. dr hab. Franciszek Grucza, członek rzeczywisty PAN – kierownik katedry
dr hab. Agnieszka Stępkowska, prof. SAN
dr Hanna Dziczek-Karlikowska
dr Iga Lehman
dr Kinga Rudnicka-Szozda
dr Krzysztof Sitkowski
mgr Maciej Kempiński
mgr Sylwester Kowalczyk

 

ZAKŁAD LITERATURY I KULTURY ANGIELSKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO
dr hab. J. Semrau, prof. SAN – kierownik zakładu
dr John Cornell
dr Izabela Ilowska
dr Joanna Stolarek
dr Marek Szopski
dr Ewa Wiśniewska-Steciuk

Katedra Architektury

Kierownik Katedry Architektury: prof. dr hab. inż. arch. Miriam Wiśniewska
Zastępca Kierownika: dr inż. arch. Marta Sroczyńska

 

Pracownicy:
Prof. dr hab. Marcin Jarnuszkiewicz
Dr hab. arch. Teresa Kelm-Krauze
Dr hab. inż. arch. Svitłana Linda
Dr inż. arch. Maciej Czarnecki
Dr inż. arch. Andrzej Romiszewski
Dr inż. arch. kraj. Robert Zubkowicz
Dr inż. Nachwan Khair

 

Współpracownicy:
Dr hab. inż arch. Anna Wierzbicka
Dr inż. arch. Bogusława Helberger
Dr inż. Ireneusz Cała
Mgr inż. arch. Daniel Bednarski
Mgr Krzysztof Drachal
Mgr Robert Drachal
Mgr inż. arch. Joanna Grzymkiewicz
Mgr arch. Krzysztof Kelm
Mgr inż. arch. Marek Kołłątaj
Mgr inż. arch. Marek Neubart
Mgr inż. arch. Tomasz Olszewski
Mgr inż. Sławomir Sawicki
Mgr inż. arch. Piotr Zwierzchowski 

Katedra Informatyki

dr inż. Andrzej Kij – opiekun merytoryczny kierunku
dr hab. Marek Orzyłowski Prof. SAN
prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski
prof. zwycz. dr hab. Jurij Raszkiewicz
prof. dr hab. Jacek Żurada
dr hab. inż. Włodzimierz Kulesza
dr inż. Agnieszka Siwocha
dr inż. Józef Paszkowski
dr Alina Marchlewska
dr inż. Konrad Grzanek
dr inż. Zbigniew Filutowicz

Kierunki studiów prowadzone na Wydziale
 • Architektura i urbanistyka
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Filologia
 • Grafika
 • Informatyka
 • Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
 • Pedagogika

Wydział Nauk Medycznych

Katedra Kosmetologii

Kierownik Katedry Kosmetologii: prof. dr hab. n. farm. Ryszard Glinka
Kierownik Zakładu Kosmetologii: dr n.med. Marzena Glinka

 

Pracownicy:
prof. dr hab. n.med. Anna Sysa- Jędrzejowska
dr n. med. Małgorzata Luiza Kmieć
dr n. farm. Roman Modranka
dr n. farm. Monika Morąg
dr n. med. Justyna Stanisławska

Kierunki studiów prowadzone na Wydziale
 • Fizjoterapia
 • Kosmetologia

Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

Instytut Ekonomiczny

DYREKTOR INSTYTUTU
dr hab. Konrad Raczkowski, prof. SAN
tel. ( 48) 22 656 36 16
tel. ( 48) 22 656 30 35
email: instytut.ekonom@san.edu.pl

 

Z-CA DYREKTORA INSTYTUTU
dr hab. inż. Sylwia Wojciechowska-Filipek, prof. SAN
dr Maciej Dębski
dr Elżbieta Klamut

 

SEKRETARZ INSTYTUTU

mgr Rafał Pawlicki

 

KATEDRA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
dr Sławomir Peszkowski – Kierownik Katedry
prof. dr hab. Jerzy Kuciński
dr hab. Bogumił Szmulik, prof. SAN
dr hab. Katarzyna Popik, prof. SAN
dr Elżbieta Jarzęcka-Siwik
dr Tomasz Kulisiewicz
mgr Marek Wędrychowski
mgr Sławomir Pomarański

 

KATEDRA BANKOWOŚCI I UBEZPIECZEŃ
prof. zw. dr hab. Jan K. Solarz – Kierownik Katedry
dr hab. inż. Sylwia Wojciechowska-Filipek, prof. SAN
dr Adrianna Trzaskowska-Dmoch
mgr Rafał Pawlicki  

 

KATEDRA FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI 
dr Elżbieta Klamut – Kierownik Katedry

prof. zw. dr hab. Jan Śliwa
dr Małgorzata Oziębło
dr Artur Fiks
dr Janina Mospinek
dr Mariusz Sokołek
mgr Dorota Nowak
mgr Małgorzata Fiks

 

KATEDRA INNOWACJI I ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
dr Ewa Gołębiowska – Kierownik Katedry
dr hab. Wojciech Nasierowski, prof. SAN
dr inż. Katarzyna Kuklińska
dr Krzysztof Kandefer
mgr Miron Maicki
mgr Sylwester Pietrzyk

 

KATEDRA MARKETINGU i TURYSTYKI
dr Maciej Dębski – Kierownik Katedry
dr hab. Anna Bąkiewicz, prof. SAN
dr Adriana Krawczyk, Amsterdam University of Applied Sciences, visiting profesor
dr Anna Migdał
dr Aleksandra Jackiewicz
dr Alicja Waszkiewicz
dr Edyta Łyszkowska
mgr Kinga Wilczyńska
mgr Dagmara  Grzejszczak

 

KATEDRA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
dr hab. Jan Woroniecki, prof. SAN – Kierownik Katedry
prof zw dr hab. Urszula Żuławska
prof. zw. dr hab. Janusz Symonides
dr Fernando Villagomez
mgr Jakub Pieńkowski

 

KATEDRA TEORII I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
prof. zw. dr hab. Tadeusz P. Tkaczyk – Kierownik Katedry
prof. zw. dr hab. Władysław Szymański
dr Jolanta Jurczak
dr Agata Opolska-Bielańska
dr Mariusz Tomczyk
dr Katarzyna Świerszcz

 

KATEDRA ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO
dr hab. Witold Mikułowski, prof. SAN – Kierownik Katedry
dr Agnieszka Pieniążek
dr Irena Jackiewicz
mgr Sławomir Pęksa
mgr Agnieszka Jezierska-Markocka
mgr Agata Imielińska

 

KATEDRA ZARZĄDZANIA W GOSPODARCE
dr hab. Konrad Raczkowski, prof. SAN – Kierownik Katedry
prof. zw dr hab. Bogdan Kuc
dr Agnieszka Kowalczewska
dr Jarosław Klepacki
dr Grzegorz Świdzikowski
dr Michał  Krajewski

 

KATEDRA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
dr Beata Mazurek-Kucharska – Kierownik Katedry
prof. zw. dr  hab. J. Kulpińska
dr Violetta Wróblewska
dr Grażyna Kuś
mgr Anna Tychmańska

 

ZAKŁAD PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz 

Kierunki studiów prowadzone na Wydziale
 • Administracja
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Finanse i rachunkowość
 • Logistyka
 • Stosunki międzynarodowe
 • Turystyka i rekreacja
 • Zarządzanie