Władze SAN Warszawa

Pełnomocnik Rektora SAN Warszawa 

dr hab. Anna Bąkiewicz, prof. SAN
ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa
pokój nr 2
e-mail: abakiewicz@san.edu.pl

Dyżury dla studentów:
Środa 10.00-11.00
Zjazd A: Sobota 16.00-17.00

Pełnomocnik Rektora ds. Marketingu i Organizacji

dr Maciej Dębski
ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa
pokój 102
e-mail: mdebski@san.edu.pl

 

 

Dziekan Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

prof. dr hab. Urszula Żuławska
ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa
pokój 102
e-mail: uzulawska@san.edu.pl

Dyżury dla studentów:
Środa 15.30 - 16.30
Zjazd B: Niedziela 10.00 - 11.00

 

Prodziekan Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

dr Maciej Dębski
ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa
pokój 102
e-mail: mdebski@san.edu.pl

 

 

p.o. Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych

dr Beata Mazurek-Kucharska
ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa
pokój 105A

Dyżury:
Środa: 10.00 - 11.00
Zjazd B: Niedziela 8.30-9.30

 

Prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych

Kierunki: Architektura, Grafika, Informatyka, Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej

dr inż. Andrzej Kij
ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa

pokój 105A
e-mail: akij@san.edu.pl

Dyżury:
Wtorek: 11.00-12.30
Zjazd A: Sobota 16.00-17.00

Dziekan Wydziału Nauk Medycznych

dr n. med. Samer Tayara
ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa
pokój 333
e-mail: stayara@san.edu.pl

Dyżury dla studentów:

Dziekan Wydziału Nauk Medycznych
 
czwartek 12.00-13.00
Zjazd A (soboty parzyste), 12.30-13.30
Zjazd B (soboty nieparzyste), 15.00-16.00
Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych

dr Monika Morąg
ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa
pokój 333

Dyżury dla studentów:

poniedziałki 12.00-13.00
Zjazd A (soboty) 11.30-13.00
Zjazd B (soboty) 13.00-14.00