Władze SAN Warszawa

Dyrektor Zarządzający Filią Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

dr Maciej Dębski
ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa
pokój 2
e-mail: mdebski@san.edu.pl

 

 

 

Dziekan Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

prof. dr hab. Urszula Żuławska
ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa
pokój 102
e-mail: uzulawska@san.edu.pl

Dyżury dla studentów:
Środa 12.00 - 13.00

 

Prodziekan Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

 

dr Elżbieta Klamut 

ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa

pokój 300

e-mail: eklamut@spoleczna.pl  

Dyżury dla studentów:
Wtorek 13.00 - 14.00
Zjazd A: Sobota 13.00 - 14.00

p.o. Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych

dr Maria Piątek
ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa
pokój 105A

Dyżury:
Środa: 13.15 - 14.45

 

Dziekan Wydziału Nauk Medycznych

dr n. med. Samer Tayara
ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa
pokój 333
e-mail: stayara@san.edu.pl

Dyżury dla studentów:

Dziekan Wydziału Nauk Medycznych

Środa 12.00-13.00
Zjazd B (soboty - dół planu), 11:30-13:00
Zjazd A (soboty), 14:00-15:00

Zapisy na dyżury prowadzone są w dziekanacie.

Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych

dr Monika Morąg
ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa
pokój 333

Dyżury dla studentów:

Wtorek 11.30-13.00

Zjazd B (soboty nieparzyste) 13:00 -14:00

Zjazd A (soboty nieparzyste) 10:00 -11:00