Władze SAN Warszawa

Dyrektor Zarządzający Filią Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

dr Maciej Dębski, prof. SAN
ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa
pokój 2
e-mail: mdebski@san.edu.pl

Dyżury dla studentów:
Czwartek 12.00-13.00
Sobota (Zjazd A) 9.00-10.00

 

UWAGA! Dyżury zostają zawieszone do odwołania. W pilnych sprawach prosimy o kontakt mailowy.

Dziekan Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

prof. dr hab. Urszula Żuławska
ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa
pokój 102
e-mail: uzulawska@san.edu.pl

Dyżury dla studentów:
Środa 12.00-13.00
Zjazd A: Sobota 10.00-11.00

 

 

 

Prodziekan Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

 

dr Elżbieta Klamut, prof. SAN
ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa
pokój 300
e-mail: eklamut@spoleczna.pl  

Dyżury dla studentów:
Wtorek 16.30-17.30
Zjazd A: Sobota 10.00-11.00

Prodziekan ds. Programów Międzynarodowych Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie 

dr Anna Maria Migdał, prof. SAN
ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa
Pokój 118
e-mail: amigdal@san.edu.pl

Dyżury dla studentów:
Środa godz. 12.00-13.00
Czwartek godz. 14.30-15.30
Niedziela B godz. 13.30-14.30

 

 

p.o. Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych

dr Maria Piątek, prof. SAN
ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa
pokój 105A
e-mail: mpiatek@san.edu.pl

Dyżury:
Wtorek 11.45-13.00

 

Prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych

dr Zbigniew Sikora
ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa
pokój 105A
e-mail: zsikora@san.edu.pl

Dyżury:
Środa 11.00-13.00

 

 

Dziekan Wydziału Nauk Medycznych

dr n. med. Samer Tayara, prof. SAN
ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa
pokój 333
e-mail: stayara@san.edu.pl

Dyżury dla studentów:
środy, godz. 11.30-13.00, pok. 333
zjazdy A (licencjat), soboty parzyste, godz. 13.00-13.30, pok. 333
zjazdy B (magisterium), soboty nieparzyste, godz. 13.00-13.30, pok. 333  

Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych

dr Monika Morąg, prof. SAN 
ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa
pokój 333
e-mail: mmorag@san.edu.pl

Dyżury dla studentów:
wtorki, godz. 15.00-16.00, pok. 333
zjazdy A (licencjat), soboty, godz. 13.00-13.30 pok. 333
zjazdy B (magisterium), soboty nieparzyste, godz. 11.30-12.30, pok. 333