Władze SAN Warszawa

Dyrektor Zarządzający Filią Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

dr Maciej Dębski, prof. SAN
ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa
pokój 2
e-mail: mdebski@san.edu.pl

 

Dyżury dla studentów:

środa: 12:00-13:00

p.o. Dziekana Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

dr hab. Maria Piątek, prof. SAN
ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa
pokój 105A
e-mail: mpiatek@san.edu.pl

Prodziekan Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

dr Eliza Nowacka
ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa
pokój 117
e-mail: enowacka@san.edu.pl

Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

dr Michał Szostak
ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa
pokój 105
e-mail: mszostak@san.edu.pl

Prodziekan ds. Programów Międzynarodowych Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

dr Anna Maria Migdał, prof. SAN
ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa
Pokój 105
e-mail: amigdal@san.edu.pl

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych

dr hab. Maria Piątek, prof. SAN
ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa
pokój 105A
e-mail: mpiatek@san.edu.pl

Prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych

dr Mariola Badowska
ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa
pokój 105A
e-mail: mbadowska@san.edu.pl

Prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych

dr Zbigniew Sikora, prof. SAN
ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa
pokój 105A
e-mail: zsikora@san.edu.pl

Dziekan Wydziału Nauk Medycznych

dr n. med. Samer Tayara, prof. SAN
ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa
pokój 333
e-mail: stayara@san.edu.pl

Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych

dr Monika Morąg, prof. SAN 
ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa
pokój 333
e-mail: mmorag@san.edu.pl