Władze SAN Warszawa

Pełnomocnik Rektora ds. organizacji dydaktyki, Dziekan Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

dr Krzysztof Kandefer, prof. SAN
ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa
e-mail: kkandefer@san.edu.pl 

Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych

dr hab. Maria Piątek, prof. SAN
ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa
pokój 105A
e-mail: mpiatek@san.edu.pl

Prodziekan Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

dr Eliza Nowacka, prof. SAN
ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa
pokój 117
e-mail: enowacka@san.edu.pl

Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

dr Michał Szostak, prof. SAN
ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa
pokój 105
e-mail: mszostak@san.edu.pl

Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych

dr Mariola Badowska, prof. SAN
ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa
pokój 105A
e-mail: mbadowska@san.edu.pl

Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych

dr Zbigniew Sikora, prof. SAN
ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa
pokój 105A
e-mail: zsikora@san.edu.pl

Rzecznik Praw Studenta

dr Łukasz Prysiński

e-mail: lprysinski@san.edu.pl 

Dyrektor Organizacyjny Filii SAN w Warszawie

dr Maciej Dębski, prof. SAN
ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa
pokój 2
e-mail: mdebski@san.edu.pl