Jednostki administracyjne

Dziekanaty
Dziekanat Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie i Wydziału Nauk Humanistycznych (pokój 101, I piętro)

ul. Łucka 11
00-842 Warszawa
tel. 22 656 36 15
e-mail: dziekanat101@san.edu.pl

 

Godziny pracy:

Dziekanat będzie czynny:

Poniedziałek: 9.00-17.00
Wtorek: 11.00-17.00
Środa: 9.00-17.00
Czwartek: 11.00-17.00
Piątek: 9.00-17.00

 

Weekendy:
W okresie wakacyjnym biuro czynne będzie tylko w tygodniu. 

Obsługa studentów z kierunku:

 • Zarządzanie (studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia),
 • Bezpieczeństwo narodowe (studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia),
 • Logistyka (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia),
 • Turystyka i rekreacja (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia),
 • Architektura (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia),
 • Finanse i rachunkowość (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia),
 • Sto.sunki międzynarodowe (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia),
 • Administracja (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia),
 • Informatyka (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia),
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia),
 • Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia),
 • Grafika (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia),
 • Pedagogika (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia)
Dziekanat Nauk Medycznych (pokój 101, I piętro)

ul. Łucka 11
00-842 Warszawa
tel. 22 656 36 72
e-mail: dziekanatwnm@san.edu.pl

 

Godziny pracy:

Dziekanat będzie czynny:

Poniedziałek: 9.00-17.00
Wtorek: 11.00-17.00
Środa: 9.00-17.00
Czwartek: 11.00-17.00
Piątek: 9.00-17.00

 

Weekendy:
W okresie wakacyjnym biuro czynne będzie tylko w tygodniu. 

Obsługa studentów z kierunków:

 • Fizjoterapia (studia stacjonarne i niestacjonarne, jednolite magisterskie, II stopnia),
 • Psychologia (studia stacjonarne i niestacjonarne, jednolite magisterskie),
 • Socjologia (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia)
 • Kosmetologia (studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia). 
Dean's Office / Dziekanat Studiów Anglojęzycznych (pokój 105, I piętro)

ul. Łucka 11
00-842 Warszawa
tel. 22 379 68 42


e-mail: deansoffice@san.edu.pl  

 

Godziny pracy:

Dziekanat będzie czynny:

Poniedziałek: 9.00-17.00
Wtorek: 11.00-17.00
Środa: 9.00-17.00
Czwartek: 11.00-17.00
Piątek: 9.00-17.00 

 

Weekendy:
sobota zjazd A: 8-16 (przerwa 10:30-10:50 i 14:30-14:50) 

 Dziekanat będzie czynny w soboty do 9 lipca włącznie. W okresie wakacyjnym biuro czynne będzie tylko w tygodniu.

dr Michał Szostak
Prodziekan ds. studenckich
e-mail: mszostak@san.edu.pl

 

dr Anna Maria Migdał, prof. SAN
Prodziekan ds. programów międzynarodowych
 

 

Obsługa studentów z kierunku:

 • Computer science and IT;
 • IT Managment;
 • International Turism and Hospitality Managment;
 • International Business Managment;
 • E- business & Digital Marketing;
 • Filologia.
Studia podyplomowe

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek: 9.00-17.00

Dział Promocji

Dział Promocji pokój nr 10
tel. 22 656 31 06

 

 

Magdalena Piątek

Koordynator Działu Promocji
e-mail: mpiatek1@san.edu.pl 

 

Julia Jadacka

Specjalista ds.promocji 

 

 

Biuro Rekrutacji (pokój 4, parter)

ul. Łucka 11
00-842 Warszawa

tel. 22 656 36 18

mail: rekrutacja_wawa@san.edu.pl

 

Obsługa w j. ukraińskim
tel: +48 517-679-577

 

Godziny pracy: 
poniedziałek-piątek: 9.00-17.00

sobota 9.00-14.30

 

Magdalena Piątek
Kierownik rekrutacji

 

Yelizaveta Konashuk 

Specjalista ds. rekrutacji międzynarodowej

 

Agnieszka Walawska
Specjalista ds. rekrutacji

 

Paweł Budzyński

Specjalista ds.rekrutacji