Jednostki administracyjne

Dziekanaty
Dziekanat Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie (pokój 101, I piętro)

ul. Łucka 11
00-842 Warszawa
tel. 22 656 36 15

 

Godziny pracy:
poniedziałek - 13.00-17.00
wtorek-czwartek - 9.00-17.00 
sobota-niedziela (24-25.10) - 8.00-16.00

 

Obsługa studentów z kierunku:

 • Zarządzanie (studia stacjonarne i niestacjonarne, II stopnia).

Emilia Nowakowska
email: enowakowska@san.edu.pl 

 

Obsługa studentów z kierunków:

 • Bezpieczeństwo narodowe (studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia),
 • Logistyka (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia),
 • Stosunki międzynarodowe (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia).

Marcelina Cybulska
email: mcybulska@san.edu.pl

 

Obsługa studentów z kierunków:

 • Finanse i rachunkowość (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia),
 • Turystyka i rekreacja (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia),
 • Zarządzanie (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia),
 • Administracja (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia).

Monika Powichrowska
email: mpowichrowska@san.edu.pl

Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych (pokój 105)

ul. Łucka 11
00-842 Warszawa
tel. 22 379 68 40

  

Godziny pracy:
poniedziałek - 13.00-17.00
wtorek-czwartek - 9.00-17.00 
sobota-niedziela (24-25.10) - 8.00-16.00

 

Obsługa studentów z kierunków:

 • Grafika (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia),
 • Informatyka (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia).

Ewa Płonowska-Sztanc 
email: esztanc@san.edu.pl 

 

Obsługa studentów z kierunku:

 • Filologia (studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia),
 • Psychologia,
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia).

Patrycja Smolińska
email: psmolinska@san.edu.pl

  

Obsługa studentów z kierunków:

 • Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia),
 • Architektura (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia),
 • Pedagogika (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia),
 • Socjologia (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia).

Małgorzata Herbich
email: mherbich@san.edu.pl

Dziekanat Nauk Medycznych (pokój 332, III piętro)

ul. Łucka 11
00-842 Warszawa
tel. 22 656 32 60

 

Godziny pracy:
poniedziałek - 13.00-17.00
wtorek-czwartek - 9.00-17.00 
sobota-niedziela (24-25.10) - 8.00-16.00

 

Obsługa studentów z kierunków:

 • Fizjoterapia (studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia).

Paulina Nasiłowska
email: pnasilowska@san.edu.pl 

 

 Obsługa studentów z kierunków:

 •  Kosmetologia (studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia).

Milena Rowińska
email: mrowinska@san.edu.pl 

 

Dział Marketingu

Ewelina Grochowska
Koordynator ds. promocji i rekrutacji
e-mail: egrochowska@san.edu.pl
tel. 22 656 31 06

 

 

Biuro rekrutacji pokój nr 4 (parter)

ul. Łucka 11
00-842 Warszawa

tel. 22 656 36 18
e-mail: rekrutacja_wawa@san.edu.pl

 

Godziny pracy: 
poniedziałek - piątek: 9.00-17.00
sobota: 9.00-14.30 

 

Ewelina Grochowska
Koordynator ds. promocji i rekrutacji
e-mail: egrochowska@spoleczna.pl 

 

Magdalena Piątek
Specjalista ds. promocji i rekrutacji
e-mail: mpiatek1@san.edu.pl  

 

Iwona Jagielińska 
Specjalista ds. rekrutacji  

 

Jerzy Malicki
Specjalista ds. rekrutacji
e-mail: jmalicki@san.edu.pl  

 

Daria Chumachok
Specjalista ds. promocji i rekrutacji międzynarodowej 
e-mail: dchumachok@san.edu.pl 

 

Mykola Huzenko
Specjalista ds. rekrutacji
e-mail: mhuzenko@san.edu.pl