Jednostki administracyjne

Dziekanaty
Dziekanat Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie i Wydziału Nauk Humanistycznych (pokój 101, I piętro)

ul. Łucka 11
00-842 Warszawa
tel. 22 656 36 15
e-mail: dziekanat101@san.edu.pl

 

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 9-17
sobota- niedziela: 8-16 (przerwa 10:30-10:50 i 14:00-14:20)

 W dniu 22.10.2021 r. Dziekanat będzie nieczynny.

 

Obsługa studentów z kierunku:

 • Zarządzanie (studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia),
 • Bezpieczeństwo narodowe (studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia),
 • Logistyka (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia),
 • Turystyka i rekreacja (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia),
 • Architektura (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia),
 • Finanse i rachunkowość (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia),
 • Stosunki międzynarodowe (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia),
 • Administracja (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia),
 • Informatyka (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia),
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia),
 • Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia),
 • Grafika (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia),
 • Pedagogika (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia)
 • Filologia (studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia) - obsługa studentów przeniesiona do pokoju 105 (Dziekanat Studiów Anglojęzycznych).
Dziekanat Nauk Medycznych (pokój 332, III piętro)

ul. Łucka 11
00-842 Warszawa
tel. 22 656 32 60

 

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek: 9-17 
sobota: 8-16 (przerwa 10:30-10:50 i 14:30-14:50)

 W październiku Dziekanat w niedziele będzie nieczynny. W pilnych sprawach zapraszamy do pokoju 101. 

 

Paulina Nasiłowska
email: pnasilowska@san.edu.pl 

 

Obsługa studentów z kierunków:

 • Fizjoterapia (studia stacjonarne i niestacjonarne, jednolite magisterskie, II stopnia),
 • Psychologia (studia stacjonarne i niestacjonarne, jednolite magisterskie),
 • Socjologia (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia)
 • Kosmetologia (studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia). 
Dean's Office / Dziekanat Studiów Anglojęzycznych (pokój 105, I piętro)

ul. Łucka 11
00-842 Warszawa
tel. 22 656 39 01


e-mail: deansoffice@san.edu.pl  

 

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek: 9-17
sobota zjazd A: 8-16 (przerwa 10:30-10:50 i 14:30-14:50)

 

dr Michał Szostak
Prodziekan ds. studenckich
e-mail: mszostak@san.edu.pl

 

dr Anna Maria Migdał, prof. SAN
Prodziekan ds. programów międzynarodowych
e-mail: amigdał@san.edu.pl 
 

 

Obsługa studentów z kierunku:

 • Computer science and IT;
 • IT Managment;
 • International Turism and Hospitality Managment;
 • International Business Managment;
 • E- business & Digital Marketing;
 • Filologia.
Dział Marketingu

Dział Marketingu pokój nr 10

tel. 22 656 31 06

 

Magdalena Piątek

Kierownik rekrutacji
e-mail: mpiatek1@san.edu.pl 

 

 

Biuro Rekrutacji (pokój 4, parter)

ul. Łucka 11
00-842 Warszawa

tel. 22 656 36 18
e-mail: rekrutacja_wawa@san.edu.pl

 

Godziny pracy: 
poniedziałek-piątek: 9.00-17.00
sobota: 9.00-14.30

 

Magdalena Piątek
Kierownik rekrutacji

 

Iwona Jagielińska
Specjalista ds. rekrutacji

 

Agnieszka Walawska
Specjalista ds. rekrutacji

 

Daria Chumachok
Specjalista ds. rekrutacji i promocji międzynarodowej

 

Mykola Huzenko
Specjalista ds. rekrutacji i promocji międzynarodowej
e-mail: warsaw@san.edu.pl