Jednostki administracyjne

Dziekanaty
Dziekanat Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie i Wydziału Nauk Humanistycznych (pokój 101, I piętro)
Ze względu na zmniejszoną ilość zachorowań na COVID-19 w okresie wakacyjnym nie ma konieczności rezerwowania wizyty do dziekanatu.

ul. Łucka 11
00-842 Warszawa
tel. 22 656 36 15
e-mail: dziekanat101@san.edu.pl

 

Godziny pracy:
poniedziałek: 13.00-17.00
wtorek-czwartek: 9.00-17.00 

 

 

Obsługa studentów z kierunku:

 • Zarządzanie (studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia),
 • Bezpieczeństwo narodowe (studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia),
 • Logistyka (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia),
 • Turystyka i rekreacja (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia),
 • Architektura (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia),
 • Finanse i rachunkowość (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia),
 • Stosunki międzynarodowe (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia),
 • Administracja (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia),
 • Informatyka (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia),
 • Filologia (studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia),
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia),
 • Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia),
 • Grafika (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia),
 • Pedagogika (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia).
Dziekanat Nauk Medycznych (pokój 332, III piętro)

Ze względu na zmniejszoną ilość zachorowań na COVID-19 w okresie wakacyjnym nie ma konieczności rezerwowania wizyty do dziekanatu.

ul. Łucka 11
00-842 Warszawa
tel. 22 656 32 60

 

Godziny pracy:
poniedziałek: 13.00-17.00
wtorek-czwartek: 9.00-17.00 

 

 

Paulina Nasiłowska
email: pnasilowska@san.edu.pl 

 

Obsługa studentów z kierunków:

 • Fizjoterapia (studia stacjonarne i niestacjonarne, jednolite magisterskie, II stopnia),
 • Psychologia (studia stacjonarne i niestacjonarne, jednolite magisterskie),
 • Socjologia (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia)

 

 

Milena Rowińska
email: mrowinska@san.edu.pl 

 

Obsługa studentów z kierunków:

 • Kosmetologia (studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia). 
Dziekanat Studiów Anglojęzycznych (pokój 105, I piętro)
Due to the reduced incidence of COVID-19 during the holiday season, there is no need to book an appointment with the Dean's Office.

ul. Łucka 11
00-842 Warszawa
tel. 22 656 39 01


e-mail: deansoffice@san.edu.pl  

 

Godziny pracy:
wtorek-czwartek: 9.00-15.00

 

dr Michał Szostak
Prodziekan ds. studenckich
e-mail: mszostak@san.edu.pl

 

dr Anna Maria Migdał, prof. SAN
Prodziekan ds. programów międzynarodowych
e-mail: amigdał@san.edu.pl 
Dział Marketingu

Dział Marketingu pokój nr 10

Biuro Rekrutacji (pokój 4, parter)

ul. Łucka 11
00-842 Warszawa

tel. 22 656 36 18
e-mail: rekrutacja_wawa@san.edu.pl

 

Godziny pracy: 
poniedziałek-piątek: 9.00-17.00

 

Magdalena Piątek

Kierownik rekrutacji
e-mail: mpiatek1@san.edu.pl 

 

Iwona Jagielińska
Specjalista ds. rekrutacji
e-mail: ijagielinska@san.edu.pl

 

Agnieszka Walawska
Specjalista ds. rekrutacji
e-mail: awalawska@san.edu.pl

 

Daria Chumachok
Specjalista ds. rekrutacji i promocji międzynarodowej
e-mail: dchumachok@san.edu.pl 

 

Mykola Huzenko
Specjalista ds. rekrutacji i promocji międzynarodowej
e-mail: mhuzenko@san.edu.pl