Jednostki administracyjne

Dziekanaty
Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych (pokój 105)

ul. Łucka 11
00-842 Warszawa
tel. 22 379 68 40

 

Godziny pracy Dziekanatu:

poniedziałek - piątek: 9:00 - 17:00

 

Obsługa studentów z kierunku:

 • Filologia (studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia).
 • Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia),
 • Psychologia.

 

Patrycja Smolińska
email: psmolinska@san.edu.pl

 

 

Obsługa studentów z kierunków:

 • Architektura (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia),
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia),
 • Pedagogika (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia).

 

Paulina Nasiłowska
email: pnasilowska@san.edu.pl

 

 

Obsługa studentów z kierunków:

 • Grafika (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia),
 • Informatyka (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia).

  

Ewa Płonowska-Sztanc
email: esztanc@san.edu.pl 

 

Dziekanat Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie (pokój 101, I piętro)

ul. Łucka 11
00-842 Warszawa
tel. 22 656 36 15

 

Godziny pracy Dziekanatu:

poniedziałek - piątek: 9:00 - 17:00

 

Obsługa studentów z kierunku:

 • Zarządzanie (studia stacjonarne i niestacjonarne, II stopnia).


Emilia Nowakowska
email: enowakowska@san.edu.pl 

 

 

Obsługa studentów z kierunków:

 • Bezpieczeństwo narodowe (studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia),
 • Logistyka (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia),
 • Stosunki międzynarodowe (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia).


Dominika Borkowska
email: dborkowska@san.edu.pl 

 

 

Obsługa studentów z kierunków:

 • Finanse i rachunkowość (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia),
 • Turystyka i rekreacja (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia),
 • Zarządzanie (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia),
 • Administracja (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia).

 

Monika Powichrowska
email: mpowichrowska@san.edu.pl

Dziekanat Nauk Medycznych (pokój 332, III piętro)

ul. Łucka 11
00-842 Warszawa
tel. 22 656 32 60

 

Godziny pracy Dziekanatu:

poniedziałek - piątek: 9:00 - 17:00

 

Obsługa studentów z kierunków:

 • Fizjoterapia (studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia),
 • Socjologia (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia).

 

Marta Brzezińska
email: mbrzezinska@san.edu.pl 

 

 

 • Kosmetologia (studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia).

 

Maja Wagner
email: mwagner@spoleczna.pl 

Dział Marketingu i Promocji
Biuro Rekrutacji

Biuro Rekrutacji zajmuje się procesem rekrutacji kandydatów na studia. To tutaj można uzyskać wyczerpujące informacje na temat oferty kształcenia na nadchodzący rok akademicki, zasad rekrutacji, wymaganych dokumentów, organizacji nadchodzącego roku akademickiego, programów wymiany międzynarodowej itp. Więcej informacji dotyczących procesu rekrutacji znajduje się w zakładce Rekrutacja.


Pokój nr 4
e-mail: rekrutacja_wawa@san.edu.pl
tel. 22 656 36 18, 22 656 31 05