Jednostki administracyjne

Dziekanaty
Dziekanat Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie i Wydziału Nauk Humanistycznych (pokój 101, I piętro)

ul. Łucka 11
00-842 Warszawa
tel. 22 656 36 15

 

Godziny pracy:
poniedziałek: 13.00-17.00
wtorek-czwartek: 9.00-17.00 

 

 

Monika Powichrowska
email: mpowichrowska@san.edu.pl

 

Obsługa studentów z kierunku:

 • Zarządzanie (studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia).

 

 

Marcelina Cybulska
email: mcybulska@san.edu.pl

 

Obsługa studentów z kierunków:

 • Bezpieczeństwo narodowe (studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia),
 • Logistyka (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia),
 • Turystyka i rekreacja (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia).

 

 

Joanna Basznianin
email: jbasznianin@san.edu.pl

 

Obsługa studentów z kierunków:

 • Architektura (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia)
 • Finanse i rachunkowość (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia),
 • Stosunki międzynarodowe (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia),
 • Administracja (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia),
 • Informatyka (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia).

 

 

Patrycja Smolińska
email: psmolinska@san.edu.pl 

 

Obsługa studentów z kierunku:

 • Filologia (studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia)

 

 

Małgorzata Herbich
email: mherbich@san.edu.pl

 

Obsługa studentów z kierunków:

 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia),
 • Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia),
 • Grafika (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia),
 • Pedagogika (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia).
Dziekanat Nauk Medycznych (pokój 332, III piętro)

ul. Łucka 11
00-842 Warszawa
tel. 22 656 32 60

 

Godziny pracy:
poniedziałek: 13.00-17.00
wtorek-czwartek: 9.00-17.00 

 

 

Paulina Nasiłowska
email: pnasilowska@san.edu.pl 

 

Obsługa studentów z kierunków:

 • Fizjoterapia (studia stacjonarne i niestacjonarne, jednolite magisterskie, II stopnia),
 • Psychologia (studia stacjonarne i niestacjonarne, jednolite magisterskie),
 • Socjologia (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia)

 

 

Milena Rowińska
email: mrowinska@san.edu.pl 

 

Obsługa studentów z kierunków:

 • Kosmetologia (studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia). 
Dział Marketingu

Dział Marketingu pokój nr 10

tel. 22 656 31 06

 

Ewelina Grochowska

Koordynator ds. promocji i rekrutacji
e-mail: egrochowska@san.edu.pl

 

 

Biuro Rekrutacji (pokój 4, parter)

ul. Łucka 11
00-842 Warszawa

tel. 22 656 36 18
e-mail: rekrutacja_wawa@san.edu.pl

 

Godziny pracy: 
poniedziałek-piątek: 9.00-17.00

 

Ewelina Grochowska
Koordynator ds. promocji i rekrutacji
e-mail: egrochowska@spoleczna.pl 

 

Magdalena Piątek
Specjalista ds. promocji i rekrutacji
e-mail: mpiatek1@san.edu.pl  

 

Mykola Huzenko
Specjalista ds. promocji i rekrutacji międzynarodowej 
e-mail: mhuzenko@san.edu.pl