Jednostki administracyjne

Dziekanaty
Dziekanat 1 (pokój 101, I piętro)

ul. Łucka 11
00-842 Warszawa
tel. 22 656 36 15
e-mail: dziekanat101@san.edu.pl

Godziny pracy:

Dziekanat będzie czynny:

Poniedziałek: 9.00-17.00
Wtorek: 11.00-17.00
Środa: 9.00-17.00
Czwartek: 11.00-17.00
Piątek: 9.00-17.00

 

Weekendy:
sobota - 5.11/12.11/19.11/26.11/3.12/10.12- godz. 8:00-16:00 (przerwa 10:30-10:50 i 14:00-14:20)

niedziela - 6.11/13.11/20.11/27.11/4.12/11.12- godz. 8:00-16:00 (przerwa 10:30-10:50 i 14:00-14:20)

 

Obsługa studentów z kierunku:

 • Zarządzanie 
 • Logistyka 
 • Turystyka i rekreacja
 • Architektura
 • Finanse i rachunkowość
 • Administracja 
 • Informatyka 
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 
 • Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
Dziekanat 2 (pokój 101, I piętro)

ul. Łucka 11
00-842 Warszawa
tel. 22 656 36 72
e-mail: dziekanat101@san.edu.pl

 

Godziny pracy:

Dziekanat będzie czynny:

Poniedziałek: 9.00-17.00
Wtorek: 11.00-17.00
Środa: 9.00-17.00
Czwartek: 11.00-17.00
Piątek: 9.00-17.00

 

Weekendy:

s

Weekendy:
sobota - 5.11/12.11/19.11/26.11/3.12/10.12- godz. 8:00-16:00 (przerwa 10:30-10:50 i 14:00-14:20)

niedziela - 6.11/13.11/20.11/27.11/4.12/11.12- godz. 8:00-16:00 (przerwa 10:30-10:50 i 14:00-14:20)

 

Obsługa studentów z kierunków:

 • Fizjoterapia 
 • Psychologia
 • Socjologia
 • Kosmetologia 
 • Pedagogika
 • Stosunki międzynarodowe
 • Bezpieczeństwo narodowe
Dean's Office / Dziekanat 3 (pokój 105, I piętro)

ul. Łucka 11
00-842 Warszawa
tel. 22 379 68 42


e-mail: deansoffice@san.edu.pl  

 

Godziny pracy:

Dziekanat będzie czynny:

Poniedziałek: 9.00-17.00
Wtorek: 11.00-17.00
Środa: 9.00-17.00
Czwartek: 11.00-17.00
Piątek: 9.00-17.00 

 

Weekendy:

 

 

dr Michał Szostak
Prodziekan ds. studenckich
e-mail: mszostak@san.edu.pl

 

dr Anna Maria Migdał, prof. SAN
Prodziekan ds. programów międzynarodowych
 

 

Obsługa studentów z kierunku:

 • Computer science and IT;
 • IT Managment;
 • International Turism and Hospitality Managment;
 • International Business Managment;
 • E- business & Digital Marketing;
 • Filologia.
 • Grafika
Studia podyplomowe

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek: 9.00-17.00

Dział Promocji

Dział Promocji pokój nr 10
tel. 22 656 31 06

 

Magdalena Piątek

Koordynator Działu Promocji
e-mail: mpiatek1@san.edu.pl 

 

Julia Jadacka

Specjalista ds.promocji 

 

 

Biuro Rekrutacji (pokój 4, parter)

ul. Łucka 11
00-842 Warszawa

tel. 22 656 36 18

mail: rekrutacja_wawa@san.edu.pl

 

Obsługa w j. ukraińskim
tel: +48 517-679-577

 

Godziny pracy: 
poniedziałek-piątek: 9.00-17.00

 

Agnieszka Walawska
Kierownik rekrutacji

 

Yelizaveta Konashuk 

Specjalista ds. rekrutacji międzynarodowej

 

Paweł Budzyński

Specjalista ds. rekrutacji