Społeczna Akademia Nauk od lat intensywnie współpracuje z uczelniami zagranicznymi z Europy i spoza niej. Kontakty z prestiżową amerykańską uczelnią Clark University zaowocowały w 2003 roku uruchomieniem nowej, niespotykanej jak dotąd na polskim rynku edukacyjnym oferty studiów. W ramach studiów II stopnia studenci mają dodatkową możliwość uzyskania dyplomu Master Clark University.

Clark University - USA

Clark University jest instytucją naukowo-badawczą założoną w 1887 r. Clark jest najstarszą placówką w Stanach Zjednoczonych oferującą możliwość uzyskania dyplomu Master. Clark jest jedną z trzech uczelni z Nowej Anglii, obok Harvardu i Yale, które zapoczątkowały istnienie prestiżowego stowarzyszenia uniwersytetów amerykańskich – Association of American Universities.

Jednym z założycieli uczelni był Stanley G. Hall – fundator American Psychological Association, a także pierwszy zdobywca tytułu Doctor of Philosophy (Ph. D.) w dziedzinie psychologii w Stanach Zjednoczonych. Clark University odegrał kluczową rolę w rozwoju psychologii jako odrębnej dziedziny nauki. To tutaj w 1909 roku Zygmunt Freud wygłaszał swoje słynne ’Clark lectures’, szerząc idee psychoanalizy.

Clark University ma również swój ogromny wkład w rozwój nauk geograficznych. Uczelnia przyznała w tej dziedzinie więcej tytułów Ph. D. niż jakakolwiek inna placówka na świecie. Instytut George’a Perkinsa pozostający w strukturze szkoły jest pierwszą w historii placówką badawczą zajmującą się wpływem zmian środowiska na ludzkość w skali globu.

W Clark University wykładali między innymi A. A. Michelson, zdobywca pierwszej nagrody Nobla, oraz Robert Goddard – ojciec ery kosmicznej, twórca paliwa rakietowego. Inni z wykładowców i naukowców pracujących w Clark University przyczynili się m.in. do rozwoju badań nad czynnikiem zimna i jego wpływem na organizm ludzki, podwójnymi wiązaniami chemicznymi, dokonali również przełomu w dziedzinie regeneracji tkanki mózgowej człowieka.Strona główna Clark University, US – www.clarku.edu

Clark University - Branch Campus in Poland - Warsaw

Profesjonalne pracownie, nowoczesne programy kształcenia oraz funkcjonalnie wyposażone sale dydaktyczne to znaki rozpoznawcze Społecznej Akademii Nauk i Clark University. Clark University oferuje anglojęzyczne programy studiów prowadzące do uzyskania amerykańskiego dyplomu Master. Współpraca między obiema uczelniami stała się wzorem polsko-amerykańskiego transferu wiedzy i umiejętności, zarówno na szczeblu studenckim, jak i akademickim. Społeczna Akademia Nauk wraz z Clark University organizują wydarzenia kulturalne i naukowe. Warszawski Campus Clark University mieści się przy ulicy Łuckiej 11.

Zapraszamy do kontaktu:

Kampus w Warszawie

ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa 
11 Łucka street, 00-842 Warsaw
warsaw@clarkuni.eu  
deansoffice@san.edu.pl

 

dr Anna Maria Migdał

Branch Campus Manager - Warsaw
amigdal@spoleczna.pl