Baza materialno-techniczna niewątpliwie należy do silnych stron Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Pozwala na profesjonalną realizację procesu dydaktycznego oraz różnych projektów naukowych i badawczych. Cechuje ją interesująca architektura, nowoczesność i funkcjonalność.

 

Baza dydaktyczna SAN w Warszawie zlokalizowana jest w dwóch ośrodkach w samym centrum miasta, blisko najważniejszych ciągów komunikacyjnych. Uczelnia jest właścicielem kompleksu budynków przy ul. Łuckiej 11 (główna lokalizacja w Warszawie) oraz przy ul. Ciołka 6. Budynek SAN, mieszczący się przy ulicy Łuckiej zajmuje powierzchnię ok. 6480,2 m2.

 

 

Kampus SAN, Łucka 11
W budynku znajdują się m.in.:

 • 3 przestronne, nowoczesne aule wykładowe – każda mieszcząca ponad 200 osób;
 • 2 sale wykładowe – każda mieszcząca 120 studentów;
 • profesjonalne studio radiowe;
 • profesjonalne studio telewizyjne;
 • 6 laboratoriów komputerowych – 20 stanowisk;
 • 12 specjalistycznych sal dydaktycznych dla kierunku filologia, w tym multimedialne pracownie językowe oraz dwa laboratoria językowe;
 • 40 sal dydaktycznych (każda miesząca od 30 do 40 osób);
 • 4 sale konferencyjne – każda przeznaczona dla 20 studentów;
 • biblioteka wraz ze skomputeryzowaną czytelnią;
 • dziekanaty;
 • pokoje katedr i pokoje wykładowców;
 • siłownia;
 • bufet;
 • pomieszczenia administracyjne.
 
Na szczególne podkreślenie zasługuje wyposażenie wszystkich sal w nowoczesny sprzęt audiowizualny i rozwiązania z zakresu systemów informatycznych. Istniejący w budynku system IT, pozwala na dostęp z każdego miejsca uczelni do globalnej sieci Internet, pozwalając na pełne wykorzystanie posiadanego sprzętu. Dołożono wszelkich starań związanych z jakością funkcjonowania systemu instalując urządzenia renomowanych firm światowych. Dzięki takim możliwościom zwiększono różnorodność form nauczania, podniesiono ich jakość i atrakcyjność.
 
 

Kampus SAN, Ciołka 6
Budynek składa się z sześciu poziomów. Znajdują się w nim m.in.:

 • sale wykładowe;
 • gabinety;
 • barek;
 • pokoje gościnne (dla rodziców studentów oraz wykładowców);
 • Dom Studenta (5-, 4-, 3- i 2-osobowe pokoje przeznaczone dla ok. 180 studentów).