Szczególną troską władz Społecznej Akademii Nauk jest wzbogacanie zbiorów bibliotecznych. Biblioteka gromadzi książki, kasety magnetofonowe, filmy i płyty CD głównie z zakresu kierunków prowadzonych przez Uczelnię oraz realizowanych przedmiotów. Aktualnie do dyspozycji studentów jest księgozbiór liczący blisko 42 tys. woluminów – w tym 75% to podręczniki, skrypty i monografie, wydane i zakupione po 2000 r.

 

W celu zapewnienia studentom i pracownikom dostępu do olbrzymich i różnorodnych zbiorów on-line Uczelnia przystąpiła w 2007 roku do projektu Electronic Information for Libraries Direct eIFL Direct. Przedsięwzięcie eIFL Direct ma na celu udostępnienie informacji w postaci elektronicznej bibliotekom wszystkich typów (akademickim, naukowym, medycznym, publicznym, parlamentarnym), ministerstwom oraz instytucjom pozarządowym. Wśród użytkowników są pracownicy naukowi, politycy, pracownicy administracji państwowej, studenci i wszyscy zainteresowani, którzy głównie z powodu bardzo wysokich cen czasopism nie mają możliwości prenumerowania ich również w wersji drukowanej. Do konsorcjum należy aktualnie 58 krajów.

 

Biblioteka posiada czytelnię z 20 miejscami do korzystania ze zbiorów na miejscu oraz jedną pracownię komputerową (20 stanowisk od poniedziałku do piątku) do przeglądania olbrzymich i różnorodnych zbiorów on-line w ramach projektu Electronic Information for Libraries Direct – eIFL Direct. Wszystkim naszym studentom umożliwiamy również zdalny dostęp do bibliotecznych zasobów poprzez Wirtualną bibliotekę. Do dyspozycji studentów oprócz księgozbioru są również czasopisma specjalistyczne oprogramowanie komputerowe (LEX). Od 5 lat prenumerujemy regularnie około 65 tytułów, w tym czasopisma z zakresu zarządzania.

 

Na wyposażeniu biblioteki są komputery, czytniki kodów paskowych, dzięki którym nasi studenci i pracownicy mogą korzystać z bibliotek elektronicznych. Zbiory biblioteki opracowywane są w systemie komputerowym „Libra”, w którym tworzony jest własny katalog przedmiotowy w oparciu o „Słownik Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej”.

 1. Prawo do korzystania z Biblioteki mają pracownicy i studenci SAN w pełnym zakresie. Osoby spoza Uczelni mogą korzystać ze zbiorów na miejscu.
 2. Karta biblioteczna jest wydawana na podstawie indeksu lub ważnej legitymacji oraz deklaracji (karty zapisu) po zapoznaniu się z regulaminem Biblioteki.
 3. Karty bibliotecznej nie można udostępniać innym osobom.
 4. Zgubienie karty bibliotecznej należy bezzwłocznie zgłosić do Biblioteki.
 5. Studenci mogą wypożyczyć jednorazowo 5 książek na 1 miesiąc z wyjątkiem pozycji oznaczonych kolorowymi paskami, które są udostępniane na miejscu (pomarańczowy pasek) lub na okres 2 tygodni bez możliwości przedłużenia terminu (zielony pasek).
 6. Termin wypożyczenia można przedłużyć na drugi miesiąc osobiście lub telefonicznie.
 7. Przekroczenie terminu zwrotu skutkuje naliczeniem kary pieniężnej lub zakazem wypożyczania.
 8. Biblioteka nie wysyła monitów ponieważ użytkownicy mogą sprawdzać swoje konta poprzez Internet.
 9. Za książki zagubione lub zniszczone obowiązuje zapłata w wysokości trzykrotnej wartości książki.
 10. Student kończący naukę w Społecznej Akademii Nauk jest zobowiązany do rozliczenia z Biblioteką, co znajduje potwierdzenie na karcie obiegowej.
 11. Użytkownik korzystający z Biblioteki na miejscu lub wypożyczający materiały biblioteczne na ksero ma obowiązek pozostawić u bibliotekarza ważny dokument.
 12. W przypadku niewłaściwego zachowania czytelnika, bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi studenta oraz powiadomić władze Uczelni.

Biblioteka SAN pokój nr 04 (poziom -1)
tel. 22 656 36 17

 

Biblioteka czynna:

Poniedziałek – Środa w godz. 8:00-16:00

Czwartek - Piątek w godz. 10:00-18:00

 

Dnia 22.03.2023 r. (środa) Biblioteka będzie zamknięta.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

Weekendy zjazdowe - w soboty i niedziele w godz. 9:00-17:00

 

 

Katarzyna Siemińska
Kierownik biblioteki
kontakt: biblioteka_wawa@san.edu.pl