Rankingi i wyróżnienia

Rokrocznie Uczelnia zajmuje czołowe miejsca w rankingach uczelni wyższych.

 • Rok 2019
 • Rok 2018
 • Rok 2017
 • Rok 2016
 • Rok 2015
 • Rok 2014
 • Rok 2013
 • Rok 2012
 • Rok 2011
 • Rok 2010
 • Rok 2009
 • Rok 2008
 • Rok 2007
 • Rok 2006
 • Rok 2005

Perspektywy

 • 5. miejsce w Polsce wśród niepublicznych uczelni akademickich

Perspektywy

 • 5. miejsce w Polsce wśród niepublicznych uczelni akademickich
 • 1. miejsce w kategorii "Programy studiów w językach obcych" wśród uczelni niepublicznych z całej Polski
 • 4. miejsce w kategorii "Ekonomiczne losy absolwentów" wśród wszystkich uczelni z całej Polski

Perspektywy

 • 5. miejsce w Polsce wśród niepublicznych uczelni akademickich
 • 1. miejsce w kategorii "Innowacyjność" wśród uczelni niepublicznych z całej Polski
 • 5. miejsce w kategorii "Umiędzynarodowienie" wśród wszystkich uczelni z całej Polski

Perspektywy [>>]

 • Niepubliczne Uczelnie Magisterskie – 8. miejsce w Polsce
 • 1. miejsce w województwie łódzkim w kategorii „Umiędzynarodowienie” wśród wszystkich uczelni
 • 1. miejsce w województwie łódzkim wśród szkół niepublicznych w kategorii „Preferencje pracodawców”

Perspektywy [>>]

 • Niepubliczne Uczelnie Magisterskie – 7. miejsce w Polsce

Home & Market

 • Najciekawsze programy MBA – 6. miejsce w Polsce

Wprost [>>]

 • Ranking Szkół Wyższych – 10 niepublicznych szkół wyższych najbardziej cenionych przez pracodawców
 • Ranking MBA – 10 najpopularniejszych programów MBA w Polsce wg pracodawców

Perspektywy/Dziennik Gazeta Prawna [>>]

 • Niepubliczne Uczelnie Magisterskie – 7. miejsce w Polsce

Home & Market

 • Ranking uczelni wyższych – 7. miejsce w Polsce

Wprost

 • Ranking MBA – 12. miejsce w Polsce

Perspektywy/Rzeczpospolita [>>]

 • Ranking niepublicznych uczelni magisterskich – 7. miejsce w Polsce
 • Ranking MBA – najlepsze programy w opinii absolwentów – 3. miejsce w Polsce


Wprost

 • Ranking MBA – 12. miejsce w Polsce

Perspektywy [>>]

 • 4. miejsce w Rankingu niepublicznych uczelni magisterskich

Wprost

 • 7. miejsce w Rankingu Szkół Wyższych / szkoły niepaństwowe

Home & Market

 • 3. miejsce w Rankingu niepublicznych szkół biznesu

Wprost

 • 4. miejsce w Rankingu uczelni niepublicznych

Perspektywy i Rzeczpospolita

 • SWSPiZ zajmuje 8. miejsce w Polsce wśród niepublicznych uczelni magisterskich.

Wprost

 • 2. miejsce Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Rankingu niepublicznych uczelni biznesowych

Home & Market

 • 3. miejsce w Polsce wśród biznesowych uczelni niepublicznych

Perspektywy i Rzeczpospolita

 • SWSPiZ zajmuje 9. miejsce w Polsce wśród uczelni niepublicznych
 • 7. miejsce w rankingu Uczelni Ekonomicznych
 • 28. miejsce pod względem umiędzynarodowienia studiów

Perspektywy i Rzeczpospolita

 • 3. miejsce w Polsce wśród biznesowych uczelni niepublicznych
 • 8. miejsce w zestawieniu najlepszych uczelni ekonomicznych w kraju razem z wiodącymi uczelniami państwowymi

Home & Market

 • 3. miejsce w Polsce wśród biznesowych uczelni niepublicznych

Perspektywy i Rzeczpospolita

 • SWSPiZ zajmuje 11. miejsce w Polsce wśród uczelni niepublicznych

Polityka

 • 2. miejsce w Polsce na kierunku Ekonomia-Zarządzanie
 • 2. miejsce w Polsce na kierunku Informatyka

Rzeczpospolita

 • 8. miejsce wśród uczelni ekonomicznych w Polsce

Wprost

 • 5. miejsce w Polsce wśród niepaństwowych wyższych szkół biznesowych

Home & Market

 • 1. miejsce wśród uczelni biznesowych w Polsce

Rzeczpospolita

 • 4. miejsce w Polsce na kierunku Ekonomia-Zarządzanie

Home & Market

 • 5. miejsce Prywatne Wyższe Szkoły Biznesu prowadzące studia magisterskie

Home & Market

 • wkład poszczególnych uczelni w wzmocnieniu procesów rozwoju regionów dzięki pozyskiwaniu środków strukturalnych z UE – 4. miejsce w Polsce wśród szkół pod względem wartości realizowanych projektów

Wprost

 • 16. miejsce w rankingu Niepaństwowe szkoły biznesu i zarządzania

Rzeczpospolita

 • 6. miejsce w Polsce – Zarządzanie, Szkoły Niepaństwowe

Wprost

 • Niepaństwowe szkoły biznesu i zarządzania – 18. miejsce