Poniżej znajdą Państwo listę stanowisk, na które aktualnie prowadzimy rekrutację.

Społeczna Akademia Nauk jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim. Prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, seminaria doktoranckie, studia podyplomowe oraz MBA. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Łącznie oferuje kształcenie na 22 kierunkach. Uzupełnienie oferty stanowią liczne kursy i warsztaty oraz szeroka oferta praktyk studenckich realizowanych przez Studenckie Biuro Karier. Atutem uczelni jest ścisła współpraca z Clark University (USA), dzięki której studenci mogą – równolegle do studiów polskich – uzyskać amerykański dyplom Master, a nawet wyjechać na studia lub na praktyki zagranicę. SAN zatrudnia ponad 500 nauczycieli akademickich. Wśród nich znajdują się profesorowie tytularni o ugruntowanej pozycji w środowisku naukowym. Kadra naukowo-dydaktyczna wywodzi się ze znanych uczelni, zarówno polskich, jak i zagranicznych.

Adiunkt, Turystyka

Katedra Marketingu i Turystyki
Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie, SAN, Warszawa
poszukuje pracownika naukowo-dydaktycznego
na następujące stanowisko:

adiunkt
nauki ekonomiczne, spec.: turystyka

 

Oferujemy:

- możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się uczelni;
- współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów;
- intensywne wsparcie rozwoju naukowego; 
- stabilne warunki zatrudnienia.

 

Wymagania:

- wykształcenie w zakresie nauk społecznych i stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych;
- udokumentowany dorobek naukowy z zakresu turystyki i zarządzania w postaci artykułów w renomowanych czasopismach naukowych;
- doświadczenie w realizacji badań naukowych;
- doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu turystyki i/lub zarządzania;
- umiejętność prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim.

 

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

- list motywacyjny skierowany do Dziekana Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie;
- życiorys zawodowy, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku naukowego;
- kopię dyplomów;
- opinię samodzielnego pracownika naukowego na temat predyspozycji do pracy naukowej i dydaktycznej;
- oświadczenie, że Społeczna Akademia Nauk będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku zatrudnienia;
- oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę ba przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z Ustawą z dania 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr. 133 poz. 883)”

 

Kandydatów prosimy zgłoszenia z CV na adres: rekrutacja_wawa@spoleczna.pl, temat: „praca w SAN”.

Adiunkt, Informatyka

Katedra Informatyki
poszukuje pracownika naukowo-dydaktycznego
na następujące stanowisko:

adiunkt

 

Oferujemy:

- możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się uczelni;
- współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów;
- intensywne wsparcie rozwoju naukowego; 
- stabilne warunki zatrudnienia.

 

Wymagania:

- stopień doktora nauk matematycznych;
- osiągnięcia naukowe, których wyrazem są publikacje i udział w konferencjach naukowych;
- doświadczenie dydaktyczne;
- umiejętności organizacyjne prac badawczych i konferencji; 
- doświadczenie uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych.

 

Kandydatów prosimy zgłoszenia z CV na adres: rekrutacja_wawa@spoleczna.pl, temat: „praca w SAN”.

Adiunkt, Filologia angielska

Instytut Filologii Angielskiej
poszukuje pracownika naukowo-dydaktycznego
na następujące stanowisko:

adiunkt

 

Oferujemy:

- możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się uczelni;
- współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów;
- intensywne wsparcie rozwoju naukowego; 
- stabilne warunki zatrudnienia.

 

Wymagania:

- stopień doktora nauk humanistycznych, dyscyplina: językoznawstwo;
- osiągnięcia naukowe, których wyrazem są publikacje i udział w konferencjach naukowych;
- doświadczenie dydaktyczne;
- umiejętności organizacyjne prac badawczych i konferencji; 
- doświadczenie uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych.

 

Kandydatów prosimy zgłoszenia z CV na adres: rekrutacja_wawa@spoleczna.pl, temat: „praca w SAN”.

Adiunkt, Logistyka
Adiunkt, Pedagogika

Katedra Logistyki
Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie, SAN, Warszawa
poszukuje pracownika naukowo-dydaktycznego
na następujące stanowisko:

adiunkt
nauki ekonomiczne, spec.: logistyka

 

Oferujemy:

- możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się uczelni;
- współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów;
- intensywne wsparcie rozwoju naukowego; 
- stabilne warunki zatrudnienia.

 

Wymagania:

- stopień doktora nauk ekonomicznych;
- osiągnięcia naukowe, których wyrazem są publikacje i udział w konferencjach naukowych;
- doświadczenie dydaktyczne;
- umiejętności organizacyjne prac badawczych i konferencji; 
- doświadczenie uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych.

 

Kandydatów prosimy zgłoszenia z CV na adres: rekrutacja_wawa@spoleczna.pl, temat: „praca w SAN”.

Profesor, Filologia angielska

Katedra Pedagogiki
Wydział Nauk Humanistycznych
poszukuje pracownika naukowo-dydaktycznego
na następujące stanowisko:

adiunkt

 

Oferujemy:

- możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się uczelni;
- współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów;
- intensywne wsparcie rozwoju naukowego; 
- stabilne warunki zatrudnienia.

 

Wymagania:

- stopień doktora nauk społecznych, pedagogika;
- osiągnięcia naukowe, których wyrazem są publikacje i udział w konferencjach naukowych;
- doświadczenie dydaktyczne;
- umiejętności organizacyjne prac badawczych i konferencji; 
- doświadczenie uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych.

 

Kandydatów prosimy zgłoszenia z CV na adres: rekrutacja_wawa@spoleczna.pl, temat: „praca w SAN”.

Instytut Filologii Angielskiej
Wydział Nauk Humanistycznych, SAN, Warszawa
poszukuje pracownika naukowo-dydaktycznego
na następujące stanowisko:

profesor
językoznawstwo (język angielski)

 

Oferujemy:

- możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się uczelni;
- współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów;
- intensywne wsparcie rozwoju naukowego; 
- stabilne warunki zatrudnienia.

 

Wymagania:

- stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa;
- osiągnięcia naukowe, których wyrazem są publikacje i udział w konferencjach naukowych;
- doświadczenie dydaktyczne;
- umiejętności organizacyjne prac badawczych i konferencji; 
- doświadczenie uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych.

 

Kandydatów prosimy zgłoszenia z CV na adres: rekrutacja_wawa@spoleczna.pl, temat: „praca w SAN”.

Profesor, Logistyka

Katedra Logistyki
Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie, SAN, Warszawa
poszukuje pracownika naukowo-dydaktycznego
na następujące stanowisko:

profesor
nauki ekonomiczne, spec.: logistyka

 

Oferujemy:

- możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się uczelni;
- współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów;
- intensywne wsparcie rozwoju naukowego;
- stabilne warunki zatrudnienia.

 

Wymagania:

- stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych;
- osiągnięcia naukowe, których wyrazem są publikacje i udział w konferencjach naukowych;
- doświadczenie dydaktyczne;
- umiejętności organizacyjne prac badawczych i konferencji;
- doświadczenie uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych.

 

Kandydatów prosimy zgłoszenia z CV na adres: rekrutacja_wawa@spoleczna.pl, temat: „praca w SAN”.

Profesor, Pedagogika

Katedra Pedagogiki
Wydział Nauk Humanistycznych
poszukuje pracownika naukowo-dydaktycznego
na następujące stanowisko:

profesor

 

Oferujemy:

- możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się uczelni;
- współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów;
- intensywne wsparcie rozwoju naukowego; 
- stabilne warunki zatrudnienia.

 

Wymagania:

- stopień doktora habilitowanego nauk społecznych (pedagogika);
- osiągnięcia naukowe, których wyrazem są publikacje i udział w konferencjach naukowych;
- doświadczenie dydaktyczne;
- umiejętności organizacyjne prac badawczych i konferencji; 
- doświadczenie uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych.

 

Kandydatów prosimy zgłoszenia z CV na adres: rekrutacja_wawa@spoleczna.pl, temat: „praca w SAN”.