Dlaczego warto?

 ATUTY SAN WARSZAWA

 

 1. Społeczna Akademia Nauk powstała w 1994 r. Jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim. Prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, seminaria doktoranckie, studia podyplomowe i MBA. Kształci w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym w językach polskim i angielskim.

 2. SAN – jako lider kształcenia praktycznego w Polsce – w nowatorski sposób łączy kształcenie akademickie z nabywaniem umiejętności praktycznych, niezbędnych w pracy zawodowej.

 3. Społeczna Akademia Nauk to jedna z najczęściej wybieranych przez kandydatów uczelnia niepubliczna (według raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

 4. Mamy ponad 16 000 zadowolonych studentów i 60 000 absolwentów.

 5. W SAN oferujemy szeroki wachlarz możliwości wyjazdów zagranicznych na staże i praktyki finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, bogaty system stypendiów i refundacji czesnego oraz szeroką ofertę kredytów studenckich.

 6. Społeczna Akademia Nauk to jedna z ośmiu uczelni niepublicznych w Polsce z tytułem Akademii - doktoryzowanie na trzech kierunkach: Informatyka, Językoznawstwo, Zarządzanie.

 7. Czołowe miejsca SAN w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych są potwierdzeniem rosnącej pozycji uczelni oraz dbałości o poziom kształcenia. W tegorocznych rankingach za główne atuty uczelni uznano innowacyjność, siłę naukową, umiędzynarodowienie, nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach, jakość studiów w języku angielskim oraz znakomite warunki studiowania.

 8. Uczelnia posiada doskonałą bazę dydaktyczną zlokalizowaną w centrum Warszawy – nasza siedziba mieści się przy ulicy Łuckiej 11, tuż obok Metra „Rondo Daszyńskiego”. Studenci mają do dyspozycji profesjonalne studio radiowe i telewizyjne, interaktywne sale do nauki języków obcych, dobrze wyposażone pracownie komputerowe (m.in. pracownię Apple) oraz bezpłatną siłownię.

 9. W SAN kształci najwyższej klasy kadra naukowo-dydaktyczna oraz doświadczeni praktycy.

 10. Uczelnia dopasowuje ofertę kształcenia do zmieniających się warunków otoczenia. Wśród nowych kierunków i specjalności są: nowe media, socjokryminologia, grafika komputerowa w mediach, marketing medialny i PR, zarządzanie międzykulturowe, e-administracja, język angielski w reklamie.

 11. W trosce o przyszłość studenta, SAN prowadzi Akademickie Biuro Karier.

 12. Społeczna Akademia Nauk to zdobywca wielu wyróżnień: statuetki i tytułu Lidera Polskiego Biznesu Business Center Club, tytułu Ambasadora Polskiej Gospodarki, nagród Uczelnia Liderów oraz Dobra Uczelnia – Dobra Praca, certyfikatu Wiarygodna Szkoła oraz tytułu Najbardziej innowacyjna i kreatywna Uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych.