Praca w SAN Warszawa

Poniżej znajdą Państwo listę stanowisk, na które aktualnie prowadzimy rekrutację.

Specjalista ds. obsługi dziekanatowej

Opis stanowiska:

 • prowadzenie kompleksowej dokumentacji przebiegu studiów
 • bezpośrednia, telefoniczna i e-mailowa obsługa studentów
 • przygotowywanie egzaminów dyplomowych
 • archiwizację dokumentów
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • zaangażowanie, samodzielność i odpowiedzialność
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość pakietu MS Office

 

Oferujemy:

 • Umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu
 • Miłą atmosferę

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie CV na e-maila: enowakowska@san.edu.pl

Specjalista ds. edukacji międzykulturowej

Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

 • Przygotowanie nowych form edukacyjnych SAN dla studentów zagranicznych w tym międzynarodowych studiów doktoranckich;
 • Przygotowanie dokumentacji studiów anglojęzycznych (programy, sylabusy, materiały informacyjno-promocyjne);
 • Implementacja akredytacji zagranicznych;
 • Aplikowanie o projekty związane z internacjonalizacją
 • Tłumaczenia dokumentów z języka angielskiego/na język angielski
 • Promowanie uczelni na arenie międzynarodowej

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • umiejętność opracowywania programów nauczania studiów lub kursów edukacyjnych;
 • znajomość systemu polskiego oraz europejskiego szkolnictwa wyższego
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole
 • doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania ze środków unijnych na projekty, w tym dla szkolnictwa wyższego (dodatkowy atut)
 • znajomość projektów finansowanych z programów międzynarodowych (preferowane: Erasmus+, Horyzont 2020, NAWA inne programy KE )
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office

Oferujemy:

 • pracę w oparciu o umowę o pracę;
 • możliwość rozwoju osobistego poprzez pracę w międzynarodowym środowisku;
 • przyjazną atmosferę pracy
 • możliwość rozwoju zawodowego w obszarze współpracy i projektów międzynarodowych

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przysyłać do 20 marca 2020 r. na adres mailowy: akonopka@san.edu.pl. W tytule prosimy o podanie stanowiska pracy.

Specjalista ds. współpracy międzynarodowej

Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

 • Współpraca oraz nawiązywanie kontaktów z uczelniami/instytucjami partnerskimi;
 • Koordynacja logistyczno-organizacyjna mobilności studentów oraz kadry akademickiej;
 • Organizacja wydarzeń międzynarodowych (konferencje, seminaria);
 • Przyjmowanie delegacji zagranicznych/organizowanie wyjazdów do partnerów;
 • Aplikowanie o projekty związane z internacjonalizacją;
 • Tłumaczenia dokumentów z języka angielskiego/na język angielski;
 • Przygotowywanie materiałów promocyjno-informacyjnych o uczelni w języku angielskim;
 • Promowanie uczelni na arenie międzynarodowej

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (studia za granicą lub udział w międzynarodowej wymianie studentów będą dodatkowym atutem);
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • umiejętność swobodnego nawiązywania i utrzymywania kontaktów;
 • dobra organizacja pracy;
 • rzetelność, inicjatywa i skuteczność w działaniu
 • znajomość projektów finansowanych z programów międzynarodowych -preferowane: Erasmus+, Horyzont 2020, NAWA inne programy KE (dodatkowy atut)
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office

Oferujemy:

 • pracę w oparciu o umowę o pracę;
 • możliwość rozwoju osobistego poprzez pracę w międzynarodowym środowisku;
 • przyjazną atmosferę pracy
 • możliwość rozwoju zawodowego w obszarze współpracy i projektów międzynarodowych

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przysyłać do 20 marca 2020 r. na adres mailowy: akonopka@san.edu.pl. W tytule prosimy o podanie stanowiska pracy.

Specjalista ds. planowania

Oferujemy:

- możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się uczelni;
- stabilne warunki zatrudnienia;
- umowa o pracę na cały etat;

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe;
- komunikatywność;
- umiejętność pracy w stresie;
- dobra organizacja pracy.

 

Zakres obowiązków:

- obsługa studentów w zakresie stypendiów naukowych i socjalnych;
- organizowanie imprez/konferencji na terenie uczelni;
- przygotowywanie zestawień dla kadr i płac;
- współpraca z innymi działami uczelni.

 

 

Kandydatów prosimy o zgłoszenia z CV na adres: rekrutacja_wawa@san.edu.pl, temat: „praca w SAN”.

Adiunkt, Psychologia

Wydział Nauk Humanistycznych

poszukuje pracownika naukowo-dydaktycznego
na następujące stanowisko:

Adiunkt

nauki społeczne, spec.: psychologia

 

Oferujemy:

 • możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się uczelni;
 • współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów;
 • intensywne wsparcie rozwoju naukowego; 
 • stabilne warunki zatrudnienia.

Wymagania:

 • stopień doktora nauk społecznych w zakresie psychologii lub jego odpowiednik;
 • osiągnięcia naukowe, których wyrazem są publikacje i udział w konferencjach naukowych;
 • doświadczenie dydaktyczne;
 • umiejętności organizacyjne prac badawczych i konferencji; 
 • doświadczenie uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych;
 • możliwość podjęcia pracy w SAN, jako podstawowym miejscu pracy.

 

Prosimy o dopisanie następującej  klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)".

 

Kandydatów prosimy zgłoszenia z CV na adres: rekrutacja_wawa@spoleczna.pl, temat: „praca w SAN”.

Asystent, Logistyka

Katedra Logistyki

Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

poszukuje pracownika naukowo-dydaktycznego

na następujące stanowisko:

asystent

nauki ekonomiczne, spec.: logistyka

 

Oferujemy:

- możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się uczelni;

- współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów;

- intensywne wsparcie rozwoju naukowego;

- stabilne warunki zatrudnienia.

 

Wymagania:

- spełnienie warunków określonych w art. 109 ust. 1 ustawy dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

- wykształcenie wyższe;

- umiejętności organizacyjne prac badawczych;

- możliwość podjęcia pracy na etat w SAN, jako podstawowym miejscu pracy.

 

Kandydatów prosimy  zgłoszenia z CV na adres: rekrutacja_wawa@spoleczna.pl, temat: „praca w SAN”.

Adiunkt, Zarządzanie

Instytut Ekonomiczny

Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

poszukuje pracownika naukowo-dydaktycznego

na następujące stanowisko:

adiunkt

nauki   ekonomiczne, spec. zarządzanie

Oferujemy:

- możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się uczelni;

- współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów;

- intensywne wsparcie rozwoju naukowego (finansowe i organizacyjne);

- możliwość skoncentrowania się na pracy badawczej i realizacji projektów naukowych;

- stabilne warunki zatrudnienia.

Wymagania:

- spełnienie warunków określonych w art. 109 ust. 1 ustawy dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

- stopień doktora nauk ekonomicznych;

- osiągnięcia naukowe, których wyrazem są publikacje w znaczących czasopismach międzynarodowych i udział w konferencjach naukowych;

- umiejętności organizacyjne prac badawczych i konferencji;

- doświadczenie uczestnictwa  w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych;

- doświadczenie w pozyskiwaniu środków na działalność naukowo-badawczą;

- miele widziane doświadczenie w kontaktach biznesowych – znajomość realiów rynku;

- pożądany staż zagraniczny lub/i znaczna aktywność międzynarodowa;

- plan dalszej działalności badawczej;

- możliwość podjęcia pracy w SAN, jako podstawowym miejscu pracy.

Kandydatów prosimy  zgłoszenia z CV na adres: rekrutacja_wawa@spoleczna.pl, temat: „praca w SAN”.

Adiunkt, Turystyka

Katedra Marketingu i Turystyki

Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie, SAN, Warszawa
poszukuje pracownika naukowo-dydaktycznego
na następujące stanowisko:

adiunkt
nauki ekonomiczne, spec.: turystyka

 

Oferujemy:

 • możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się uczelni;
 • współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów;
 • intensywne wsparcie rozwoju naukowego; 
 • stabilne warunki zatrudnienia.

 

Wymagania:

 • wykształcenie w zakresie nauk społecznych i stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych;
 • udokumentowany dorobek naukowy z zakresu turystyki i zarządzania w postaci artykułów w renomowanych czasopismach naukowych;
 • doświadczenie w realizacji badań naukowych;
 • doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu turystyki i/lub zarządzania;
 • umiejętność prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim.

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

 • list motywacyjny skierowany do Dziekana Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie;
 • życiorys zawodowy, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku naukowego;
 • kopię dyplomów;
 • opinię samodzielnego pracownika naukowego na temat predyspozycji do pracy naukowej i dydaktycznej;
 • oświadczenie, że Społeczna Akademia Nauk będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku zatrudnienia;
 • oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę ba przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr. 133 poz. 883)”

 

Kandydatów prosimy zgłoszenia z CV na adres: rekrutacja_wawa@spoleczna.pl, temat: „praca w SAN”.

Adiunkt, Informatyka

Katedra Informatyki

poszukuje pracownika naukowo-dydaktycznego
na następujące stanowisko:

adiunkt

 

Oferujemy:

 • możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się uczelni;
 • współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów;
 • intensywne wsparcie rozwoju naukowego; 
 • stabilne warunki zatrudnienia.

 

Wymagania:

 • stopień doktora nauk matematycznych;
 • osiągnięcia naukowe, których wyrazem są publikacje i udział w konferencjach naukowych;
 • doświadczenie dydaktyczne;
 • umiejętności organizacyjne prac badawczych i konferencji; 
 • doświadczenie uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych.

 

Kandydatów prosimy zgłoszenia z CV na adres: rekrutacja_wawa@spoleczna.pl, temat: „praca w SAN”.

Adiunkt, Logistyka

Katedra Logistyki

Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie, SAN, Warszawa

poszukuje pracownika naukowo-dydaktycznego

na następujące stanowisko:

adiunkt

nauki ekonomiczne, spec.: logistyka

 

Oferujemy:

- możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się uczelni;

- współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów;

- intensywne wsparcie rozwoju naukowego;

- stabilne warunki zatrudnienia.

Wymagania:

- spełnienie warunków określonych w art. 109 ust. 1 ustawy dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

- stopień doktora nauk ekonomicznych;

- osiągnięcia naukowe, których wyrazem są publikacje i udział w konferencjach naukowych;

- doświadczenie dydaktyczne  w szkolnictwie wyższym;

- umiejętności organizacyjne prac badawczych i konferencji;

- doświadczenie uczestnictwa  w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych

- możliwość podjęcia pracy w SAN, jako podstawowym miejscu pracy.

 

Kandydatów prosimy  zgłoszenia z CV na adres: rekrutacja_wawa@spoleczna.pl, temat: „praca w SAN”.

Adiunkt, Finanse

Instytut Ekonomiczny

Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

poszukuje pracownika naukowo-dydaktycznego

na następujące stanowisko:

adiunkt

nauki ekonomiczne, spec. finanse

Oferujemy:

- możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się uczelni;

- współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów;

- intensywne wsparcie rozwoju naukowego (finansowe i organizacyjne);

- możliwość skoncentrowania się na pracy badawczej i realizacji projektów naukowych;

- stabilne warunki zatrudnienia.

Wymagania:

- spełnienie warunków określonych w art. 109 ust. 1 ustawy dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

- stopień doktora nauk ekonomicznych;

- osiągnięcia naukowe, których wyrazem są publikacje w znaczących czasopismach międzynarodowych i udział w konferencjach naukowych;

- umiejętności organizacyjne prac badawczych i konferencji;

- doświadczenie uczestnictwa  w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych;

- doświadczenie w pozyskiwaniu środków na działalność naukowo-badawczą;

- miele widziane doświadczenie w kontaktach biznesowych – znajomość realiów rynku;

- pożądany staż zagraniczny lub/i znaczna aktywność międzynarodowa;

- plan dalszej działalności badawczej;

- możliwość podjęcia pracy w SAN, jako podstawowym miejscu pracy.

Kandydatów prosimy  zgłoszenia z CV na adres: rekrutacja_wawa@spoleczna.pl, temat: „praca w SAN”.