Praca w SAN Warszawa

Poniżej znajdą Państwo listę stanowisk, na które aktualnie prowadzimy rekrutację.

Pracownik Biblioteki

Biblioteka Społecznej Akademii Filia w Warszawie

Szuka pracownika na: pół etatu (praca również w weekendy)

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe (minimum licencjat)

- komunikatywność

- zaangażowanie

- język angielski (mile widziany)

 

Zakres obowiązków:

- obsługa czytelnika

- opracowywanie zbiorów

- inne prace związane z działalnością biblioteki.

 

 

Kandydatów prosimy o zgłoszenia z CV wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych na adres: ksieminska@san.edu.pl , temat: „praca w SAN”.

Specjalista ds. obsługi dziekanatowej

Opis stanowiska:

 • prowadzenie kompleksowej dokumentacji przebiegu studiów
 • bezpośrednia, telefoniczna i e-mailowa obsługa studentów
 • przygotowywanie egzaminów dyplomowych
 • archiwizację dokumentów
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • zaangażowanie, samodzielność i odpowiedzialność
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość pakietu MS Office
 • znajomość języka angielskiego mile widziana

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat
 • dogodna lokalizacja blisko Ronda Daszyńskiego
 • miła atmosfera

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy proszone o przesłanie CV do 22.092021 r. na e-maila: mpowichrowska@san.edu.pl z tematem Rekrutacja dziekanat.
Specjalista ds. obsługi dziekanatowej z językiem angielskim

Opis stanowiska:

 • prowadzenie kompleksowej dokumentacji przebiegu studiów;
 • bezpośrednia, telefoniczna i e-mailowa obsługa studentów;
 • przygotowywanie egzaminów dyplomowych;
 • archiwizację dokumentów;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • zaangażowanie, samodzielność i odpowiedzialność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość pakietu MS Office;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu;
 • miłą atmosferę;
 • możliwość rozwijania kompetencji międzykulturowych;
 • możliwość wyjazdów zagranicznych w ramach programu Erasmus+

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie CV na e-maila: warszawa@san.edu.pl

Adiunkt, Psychologia

Społeczna Akademia Nauk, czołowa niepubliczna uczelnia w Polsce, z wieloletnim doświadczeniem, Wydział Nauk Medycznych

poszukuje pracownika naukowo-dydaktycznego
na następujące stanowisko:

Adiunkt

nauki społeczne, spec.: psychologia

 

 

Oferujemy:

 • możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się uczelni;
 • współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów;
 • intensywne wsparcie rozwoju naukowego; 
 • stabilne warunki zatrudnienia.

 

Wymagania:

 • stopień doktora nauk społecznych w zakresie psychologii lub jego odpowiednik;
 • osiągnięcia naukowe, których wyrazem są publikacje i udział w konferencjach naukowych;
 • doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z zakresu psychologii;
 • umiejętności organizacyjne prac badawczych i konferencji; 
 • doświadczenie uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych;
 • możliwość podjęcia pracy w SAN, jako podstawowym miejscu pracy.

 

 Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

 • list motywacyjny skierowany do Dziekana Wydziału Nauk Medycznych;
 • życiorys zawodowy, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku naukowego;
 • kopię dyplomów;
 • opinię samodzielnego pracownika naukowego na temat predyspozycji do pracy naukowej i dydaktycznej;
 • oświadczenie, że Społeczna Akademia Nauk będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku zatrudnienia;
 • oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.218r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)” 

 

Kandydatów prosimy o zgłoszenia z CV na adres: rekrutacja_wawa@spoleczna.pl, temat: „praca w SAN”.

Asystent, Logistyka

Katedra Logistyki

Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

poszukuje pracownika naukowo-dydaktycznego

na następujące stanowisko:

asystent

nauki ekonomiczne, spec.: logistyka

 

Oferujemy:

- możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się uczelni;

- współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów;

- intensywne wsparcie rozwoju naukowego;

- stabilne warunki zatrudnienia.

 

Wymagania:

- spełnienie warunków określonych w art. 109 ust. 1 ustawy dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

- wykształcenie wyższe;

- umiejętności organizacyjne prac badawczych;

- możliwość podjęcia pracy na etat w SAN, jako podstawowym miejscu pracy.

 

Kandydatów prosimy o zgłoszenia z CV na adres: rekrutacja_wawa@spoleczna.pl, temat: „praca w SAN”.

Adiunkt, Grafika

Społeczna Akademia Nauk, czołowa niepubliczna uczelnia w Polsce, z wieloletnim doświadczeniem, poszukuje pracownika na stanowisko:

adiunkt

 

Dlaczego warto nas wybrać?

 • Oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie.
 • Oferujemy intensywne wsparcie rozwoju naukowego (finansowe i organizacyjne).
 • Oferujemy możliwość skoncentrowania się na pracy badawczej i realizacji projektów naukowych.
 • Oferujemy współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów.
 • Posiadamy różnorodne możliwości wyjazdów w ramach programu Erasmus+, umożliwiających prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej lub wyjazdy w celach szkoleniowych.

 

Poszukujemy osób, które:

 • chciałyby prowadzić zajęcia dydaktyczne ze studentami na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, w prestiżowej uczelni niepublicznej w Polsce;
 • posługują się programami do animacji i montażu video, obsługują programy adobe premiere pro i adobe after effects (znajomość programów 3D będzie dodatkowym atutem);
 • będą brać udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni w zakresie dokumentacji, rozwoju i promocji kierunku;
 • otwartych, traktujących pracę ze studentami jako wyzwanie;
 • zmotywowanych, dla których praca jest pasją.

 

Prosimy o złożenie dokumentów:

 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych w zakresie nauk artystycznych;
 • wykaz ewentualnych osiągnięć naukowych.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Społeczną Akademię Nauk z siedzibą w Łodzi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z roku 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Informujemy, że Administratorem danych jest Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 9. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

Kandydatów prosimy  zgłoszenia z CV na adres: rekrutacja_wawa@spoleczna.pl oraz zsikora@san.edu.pl, temat: „praca w SAN”.

Adiunkt, Zarządzanie

Instytut Ekonomiczny

Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

poszukuje pracownika naukowo-dydaktycznego

na następujące stanowisko:

adiunkt

nauki   ekonomiczne, spec. zarządzanie

Oferujemy:

 • możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się uczelni;
 • współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów;
 • intensywne wsparcie rozwoju naukowego (finansowe i organizacyjne);
 • możliwość skoncentrowania się na pracy badawczej i realizacji projektów naukowych;
 • stabilne warunki zatrudnienia.

 

Wymagania:

 • spełnienie warunków określonych w art. 109 ust. 1 ustawy dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.);
 • stopień doktora nauk ekonomicznych;
 • osiągnięcia naukowe, których wyrazem są publikacje w znaczących czasopismach międzynarodowych i udział w konferencjach naukowych;
 • umiejętności organizacyjne prac badawczych i konferencji;
 • doświadczenie uczestnictwa  w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu środków na działalność naukowo-badawczą;
 • mile widziane doświadczenie w kontaktach biznesowych – znajomość realiów rynku;
 • pożądany staż zagraniczny lub/i znaczna aktywność międzynarodowa;
 • plan dalszej działalności badawczej;
 • możliwość podjęcia pracy w SAN, jako podstawowym miejscu pracy.

 

Kandydatów prosimy o  zgłoszenia z CV na adres: rekrutacja_wawa@spoleczna.pl, temat: „praca w SAN”.

Adiunkt, Turystyka

Katedra Marketingu i Turystyki

Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie, SAN, Warszawa
poszukuje pracownika naukowo-dydaktycznego
na następujące stanowisko:

adiunkt
nauki ekonomiczne, spec.: turystyka

 

Oferujemy:

 • możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się uczelni;
 • współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów;
 • intensywne wsparcie rozwoju naukowego; 
 • stabilne warunki zatrudnienia.

 

Wymagania:

 • wykształcenie w zakresie nauk społecznych i stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych;
 • udokumentowany dorobek naukowy z zakresu turystyki i zarządzania w postaci artykułów w renomowanych czasopismach naukowych;
 • doświadczenie w realizacji badań naukowych;
 • doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu turystyki i/lub zarządzania;
 • umiejętność prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim.

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

 • list motywacyjny skierowany do Dziekana Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie;
 • życiorys zawodowy, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku naukowego;
 • kopię dyplomów;
 • opinię samodzielnego pracownika naukowego na temat predyspozycji do pracy naukowej i dydaktycznej;
 • oświadczenie, że Społeczna Akademia Nauk będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku zatrudnienia;
 • oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr. 133 poz. 883)”

 

Kandydatów prosimy o zgłoszenia z CV na adres: rekrutacja_wawa@spoleczna.pl, temat: „praca w SAN”.

Asystent/Doktorant, Informatyka

Społeczna Akademia Nauk, czołowa niepubliczna uczelnia w Polsce, z wieloletnim doświadczeniem,  poszukuje pracownika na stanowisko:

asystent/doktorant

 

Dlaczego warto nas wybrać?

 • Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Posiadamy różnorodne możliwości wyjazdów w ramach programu Erasmus+, umożliwiających prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej lub wyjazdy w celach szkoleniowych.
 • Umożliwiamy rozwój naukowy - posiadamy uprawnienia do doktoryzowania w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja, w obszarze Nauk Technicznych.
 • Umożliwiamy awans zawodowy po zrobieniu doktoratu (stanowisko adiunkta i możliwość dalszego rozwoju naukowego).
 • Oferujemy zadaniowy czas pracy.

 

Poszukujemy osób, które:

 • chciałyby prowadzić zajęcia dydaktyczne ze studentami na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych w prestiżowej uczelni niepublicznej w Polsce;
 • komunikują się dobrze w języku angielskim;
 • będą brać udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni w zakresie dokumentacji, rozwoju i promocji kierunku;
 • będą prowadziły prace badawcze, w tym związane z przygotowaniem doktoratu;
 • posiadających wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk technicznych (informatyka);
 • otwartych, traktujących pracę ze studentami jako wyzwanie;
 • zmotywowanych, dla których praca jest pasją.

 

Prosimy o złożenie dokumentów:

 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych w zakresie informatyki lub nauk pokrewnych;
 • wykaz ewentualnych osiągnięć naukowych (publikacje, konferencje naukowe – polskie i międzynarodowe z uwzględnieniem wystąpień na konferencjach).

 

Kandydatów prosimy o zgłoszenia z CV na adres: rekrutacja_wawa@spoleczna.pl, temat: „praca w SAN”.

Adiunkt, Informatyka

Katedra Informatyki

poszukuje pracownika naukowo-dydaktycznego
na następujące stanowisko:

adiunkt

 

Oferujemy:

 • możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się uczelni;
 • współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów;
 • intensywne wsparcie rozwoju naukowego; 
 • stabilne warunki zatrudnienia.

 

Wymagania:

 • stopień doktora w zakresie informatyki, nauk matematycznych lub pokrewnych;
 • osiągnięcia naukowe, których wyrazem są publikacje i udział w konferencjach naukowych;
 • doświadczenie dydaktyczne;
 • umiejętności organizacyjne prac badawczych i konferencji; 
 • doświadczenie uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych.

 

Kandydatów prosimy o zgłoszenia z CV na adres: rekrutacja_wawa@spoleczna.pl, temat: „praca w SAN”.

Adiunkt, Logistyka

Katedra Logistyki

Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie, SAN, Warszawa

poszukuje pracownika naukowo-dydaktycznego

na następujące stanowisko:

adiunkt

nauki ekonomiczne, spec.: logistyka

 

Oferujemy:

 • możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się uczelni;
 • współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów;
 • intensywne wsparcie rozwoju naukowego;
 • stabilne warunki zatrudnienia.

 

Wymagania:

 • spełnienie warunków określonych w art. 109 ust. 1 ustawy dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.);
 • stopień doktora nauk ekonomicznych;
 • osiągnięcia naukowe, których wyrazem są publikacje i udział w konferencjach naukowych;
 • doświadczenie dydaktyczne  w szkolnictwie wyższym;
 • umiejętności organizacyjne prac badawczych i konferencji;
 • doświadczenie uczestnictwa  w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych;
 • możliwość podjęcia pracy w SAN, jako podstawowym miejscu pracy.

 

Kandydatów prosimy o zgłoszenia z CV na adres: rekrutacja_wawa@spoleczna.pl, temat: „praca w SAN”.

Adiunkt, Finanse

Instytut Ekonomiczny

Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

poszukuje pracownika naukowo-dydaktycznego

na następujące stanowisko:

adiunkt

nauki ekonomiczne, spec. finanse

Oferujemy:

 • możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się uczelni;
 • współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów;
 • intensywne wsparcie rozwoju naukowego (finansowe i organizacyjne);
 • możliwość skoncentrowania się na pracy badawczej i realizacji projektów naukowych;
 • stabilne warunki zatrudnienia.

 

Wymagania:

 • spełnienie warunków określonych w art. 109 ust. 1 ustawy dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.);
 • stopień doktora nauk ekonomicznych;
 • osiągnięcia naukowe, których wyrazem są publikacje w znaczących czasopismach międzynarodowych i udział w konferencjach naukowych;
 • umiejętności organizacyjne prac badawczych i konferencji;
 • doświadczenie uczestnictwa  w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu środków na działalność naukowo-badawczą;
 • miele widziane doświadczenie w kontaktach biznesowych – znajomość realiów rynku;
 • pożądany staż zagraniczny lub/i znaczna aktywność międzynarodowa;
 • plan dalszej działalności badawczej;
 • możliwość podjęcia pracy w SAN, jako podstawowym miejscu pracy.

 

Kandydatów prosimy  o zgłoszenia z CV na adres: rekrutacja_wawa@spoleczna.pl, temat: „praca w SAN”.