Praca w SAN Warszawa

Poniżej znajdą Państwo listę stanowisk, na które aktualnie prowadzimy rekrutację.

Społeczna Akademia Nauk jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim. Prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, seminaria doktoranckie, studia podyplomowe oraz MBA. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Łącznie oferuje kształcenie na 22 kierunkach. Uzupełnienie oferty stanowią liczne kursy i warsztaty oraz szeroka oferta praktyk studenckich realizowanych przez Studenckie Biuro Karier. Atutem uczelni jest ścisła współpraca z Clark University (USA), dzięki której studenci mogą – równolegle do studiów polskich – uzyskać amerykański dyplom Master, a nawet wyjechać na studia lub na praktyki zagranicę. SAN zatrudnia ponad 500 nauczycieli akademickich. Wśród nich znajdują się profesorowie tytularni o ugruntowanej pozycji w środowisku naukowym. Kadra naukowo-dydaktyczna wywodzi się ze znanych uczelni, zarówno polskich, jak i zagranicznych.

Specjalista ds. planowania

Oferujemy:

- możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się uczelni;
- stabilne warunki zatrudnienia;
- umowa o pracę na cały etat;

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe;

- komunikatywność;

- umiejętność pracy w stresie;

- dobra organizacja pracy.

 

Zakres obowiązków:

- obsługa studentów w zakresie stypendiów naukowych i socjalnych;

- organizowanie imprez/konferencji na terenie uczelni;

- przygotowywanie zestawień dla kadr i płac;

- współpraca z innymi działami uczelni.

 

 

Kandydatów prosimy o zgłoszenia z CV na adres: rekrutacja_wawa@san.edu.pl, temat: „praca w SAN”.

Specjalista ds. obsługi dziekanatowej

Opis stanowiska:

 • prowadzenie kompleksowej dokumentacji przebiegu studiów
 • bezpośrednia, telefoniczna i e-mailowa obsługa studentów
 • przygotowywanie egzaminów dyplomowych
 • archiwizację dokumentów
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • zaangażowanie, samodzielność i odpowiedzialność
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość pakietu MS Office

 

Oferujemy:

 • Umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu
 • Miłą atmosferę

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie CV na e-maila: ebudzynska@san.edu.pl

 

Specjalista ds. obsługi studenta

Społeczna Akademia Nauk powstała w 1994 r. Jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim. Prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, seminaria doktoranckie, studia podyplomowe i MBA. Kształci w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, w języku polskim i angielskim. Praca w SAN Warszawa to dobry start zawodowy, możliwość ciągłego rozwoju i zebrania cennych życiowych doświadczeń.

Do naszego Zespołu Rekrutacji w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie poszukujemy

Specjalisty ds. obsługi studentów

Twoja przyszła rola:

 • Kontakty ze studentami;
 • Prowadzenie działań rekrutacyjnych na studia w językach polskim i angielskim;
 • Rekrutacja i obsługa kandydatów na studia z kraju i z zagranicy: informowanie kandydatów o szczegółach oferty i procesie rekrutacji na studia drogą mailową, telefoniczną i bezpośrednio w biurze rekrutacji, przyjmowanie zgłoszeń na studia;
 • Obsługa administracyjna procesu rekrutacyjnego – organizacja i archiwizacja dokumentów związanych z rekrutacją;
 • Analiza efektywności procesu rekrutacji i raportowanie przebiegu do władz uczelni;
 • Współpraca z innymi jednostkami Uczelni, wsparcie bieżących działań marketingowych.
 • Prowadzenie kanałów mediów społecznościowych;

Szukamy osoby, która posiada:

 • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne, prezentacyjne i interpersonalne, kreatywność oraz samodzielność;
 • Swobodę w formułowaniu myśli, umiejętność pisania i redagowania krótkich tekstów, dokładność i precyzyjność;
 • Umiejętność pracy w zespole, bardzo dobrą organizację własnej pracy, umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów;
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Praktyczną znajomość pakietu MS Office.

Mile widziane będzie doświadczenie pracy w obszarze szkolnictwa wyższego. Od kandydatów oczekujemy zaangażowania i silnej motywacji do rozwoju w ramach uczelni.

Co oferujemy?

Umowę o pracę w najbardziej obleganej uczelni niepublicznej w Polsce, która siedzibę ma w centrum Warszawy, przy ulicy Łuckiej 11. Pracę w dynamicznym środowisku, wspierającym rozwój osobisty i zawodowy. Oferujemy przyjazną atmosferę pracy, dużą samodzielność w działaniach oraz udział w ciekawych projektach.

 

Zgłoszenia zatytułowane „Rekrutacja CU” zawierające aktualne CV z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych oraz krótki list motywacyjny prosimy przesyłać do 12 maja br. na adres praca@spoleczna.pl. Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane zgłoszenia.

Asystent, Logistyka

Katedra Logistyki

Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

poszukuje pracownika naukowo-dydaktycznego

na następujące stanowisko:

asystent

nauki ekonomiczne, spec.: logistyka

Oferujemy:

- możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się uczelni;

- współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów;

- intensywne wsparcie rozwoju naukowego;

- stabilne warunki zatrudnienia.

 

Wymagania:

- spełnienie warunków określonych w art. 109 ust. 1 ustawy dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

- wykształcenie wyższe;

- umiejętności organizacyjne prac badawczych;

- możliwość podjęcia pracy na etat w SAN, jako podstawowym miejscu pracy.

 

Kandydatów prosimy  zgłoszenia z CV na adres: rekrutacja_wawa@spoleczna.pl, temat: „praca w SAN”.

Adiunkt, Językoznawstwo

Instytut Filologii Angielskiej

poszukuje pracownika naukowo-dydaktycznego

na następujące stanowisko:

adiunkt

Oferujemy:

- możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się uczelni;

- współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów;

- intensywne wsparcie rozwoju naukowego (finansowe i organizacyjne);

- możliwość skoncentrowania się na pracy badawczej i realizacji projektów naukowych;

- stabilne warunki zatrudnienia.

 

Wymagania:

- stopień doktora nauk humanistycznych, dyscyplina:  językoznawstwo;

- osiągnięcia naukowe, których wyrazem są publikacje w znaczących czasopismach międzynarodowych i udział w konferencjach naukowych;

- umiejętności organizacyjne prac badawczych i konferencji;

- doświadczenie uczestnictwa  w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych;

- doświadczenie w pozyskiwaniu środków na działalność naukowo-badawczą;

- miele widziane doświadczenie w kontaktach biznesowych – znajomość realiów rynku;

- pożądany staż zagraniczny lub/i znaczna aktywność międzynarodowa;

- plan dalszej działalności badawczej;

- możliwość podjęcia pracy w SAN, jako podstawowym miejscu pracy.

Kandydatów prosimy  zgłoszenia z CV na adres: rekrutacja_wawa@spoleczna.pl, temat: „praca w SAN”.

Adiunkt, Zarządzanie

Instytut Ekonomiczny

Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

poszukuje pracownika naukowo-dydaktycznego

na następujące stanowisko:

adiunkt

nauki   ekonomiczne, spec. zarządzanie

Oferujemy:

- możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się uczelni;

- współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów;

- intensywne wsparcie rozwoju naukowego (finansowe i organizacyjne);

- możliwość skoncentrowania się na pracy badawczej i realizacji projektów naukowych;

- stabilne warunki zatrudnienia.

Wymagania:

- spełnienie warunków określonych w art. 109 ust. 1 ustawy dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

- stopień doktora nauk ekonomicznych;

- osiągnięcia naukowe, których wyrazem są publikacje w znaczących czasopismach międzynarodowych i udział w konferencjach naukowych;

- umiejętności organizacyjne prac badawczych i konferencji;

- doświadczenie uczestnictwa  w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych;

- doświadczenie w pozyskiwaniu środków na działalność naukowo-badawczą;

- miele widziane doświadczenie w kontaktach biznesowych – znajomość realiów rynku;

- pożądany staż zagraniczny lub/i znaczna aktywność międzynarodowa;

- plan dalszej działalności badawczej;

- możliwość podjęcia pracy w SAN, jako podstawowym miejscu pracy.

Kandydatów prosimy  zgłoszenia z CV na adres: rekrutacja_wawa@spoleczna.pl, temat: „praca w SAN”.

Adiunkt, Turystyka

Katedra Marketingu i Turystyki

Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie, SAN, Warszawa
poszukuje pracownika naukowo-dydaktycznego
na następujące stanowisko:

adiunkt
nauki ekonomiczne, spec.: turystyka

 

Oferujemy:

 • możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się uczelni;
 • współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów;
 • intensywne wsparcie rozwoju naukowego; 
 • stabilne warunki zatrudnienia.

 

Wymagania:

 • wykształcenie w zakresie nauk społecznych i stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych;
 • udokumentowany dorobek naukowy z zakresu turystyki i zarządzania w postaci artykułów w renomowanych czasopismach naukowych;
 • doświadczenie w realizacji badań naukowych;
 • doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu turystyki i/lub zarządzania;
 • umiejętność prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim.

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

 • list motywacyjny skierowany do Dziekana Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie;
 • życiorys zawodowy, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku naukowego;
 • kopię dyplomów;
 • opinię samodzielnego pracownika naukowego na temat predyspozycji do pracy naukowej i dydaktycznej;
 • oświadczenie, że Społeczna Akademia Nauk będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku zatrudnienia;
 • oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę ba przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z Ustawą z dania 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr. 133 poz. 883)”

 

Kandydatów prosimy zgłoszenia z CV na adres: rekrutacja_wawa@spoleczna.pl, temat: „praca w SAN”.

Adiunkt, Informatyka

Katedra Informatyki

poszukuje pracownika naukowo-dydaktycznego
na następujące stanowisko:

adiunkt

 

Oferujemy:

 • możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się uczelni;
 • współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów;
 • intensywne wsparcie rozwoju naukowego; 
 • stabilne warunki zatrudnienia.

 

Wymagania:

 • stopień doktora nauk matematycznych;
 • osiągnięcia naukowe, których wyrazem są publikacje i udział w konferencjach naukowych;
 • doświadczenie dydaktyczne;
 • umiejętności organizacyjne prac badawczych i konferencji; 
 • doświadczenie uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych.

 

Kandydatów prosimy zgłoszenia z CV na adres: rekrutacja_wawa@spoleczna.pl, temat: „praca w SAN”.

Adiunkt, Logistyka

Katedra Logistyki

Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie, SAN, Warszawa

poszukuje pracownika naukowo-dydaktycznego

na następujące stanowisko:

adiunkt

nauki ekonomiczne, spec.: logistyka

 

Oferujemy:

- możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się uczelni;

- współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów;

- intensywne wsparcie rozwoju naukowego;

- stabilne warunki zatrudnienia.

Wymagania:

- spełnienie warunków określonych w art. 109 ust. 1 ustawy dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

- stopień doktora nauk ekonomicznych;

- osiągnięcia naukowe, których wyrazem są publikacje i udział w konferencjach naukowych;

- doświadczenie dydaktyczne  w szkolnictwie wyższym;

- umiejętności organizacyjne prac badawczych i konferencji;

- doświadczenie uczestnictwa  w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych

- możliwość podjęcia pracy w SAN, jako podstawowym miejscu pracy.

 

Kandydatów prosimy  zgłoszenia z CV na adres: rekrutacja_wawa@spoleczna.pl, temat: „praca w SAN”.

Adiunkt, Finanse

Instytut Ekonomiczny

Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

poszukuje pracownika naukowo-dydaktycznego

na następujące stanowisko:

adiunkt

nauki ekonomiczne, spec. finanse

Oferujemy:

- możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się uczelni;

- współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów;

- intensywne wsparcie rozwoju naukowego (finansowe i organizacyjne);

- możliwość skoncentrowania się na pracy badawczej i realizacji projektów naukowych;

- stabilne warunki zatrudnienia.

Wymagania:

- spełnienie warunków określonych w art. 109 ust. 1 ustawy dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

- stopień doktora nauk ekonomicznych;

- osiągnięcia naukowe, których wyrazem są publikacje w znaczących czasopismach międzynarodowych i udział w konferencjach naukowych;

- umiejętności organizacyjne prac badawczych i konferencji;

- doświadczenie uczestnictwa  w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych;

- doświadczenie w pozyskiwaniu środków na działalność naukowo-badawczą;

- miele widziane doświadczenie w kontaktach biznesowych – znajomość realiów rynku;

- pożądany staż zagraniczny lub/i znaczna aktywność międzynarodowa;

- plan dalszej działalności badawczej;

- możliwość podjęcia pracy w SAN, jako podstawowym miejscu pracy.

Kandydatów prosimy  zgłoszenia z CV na adres: rekrutacja_wawa@spoleczna.pl, temat: „praca w SAN”.

Profesor, Językoznawstwo

Instytut Filologii Angielskiej

Wydziału Nauk Humanistycznych, SAN, Warszawa

poszukuje pracownika naukowo-dydaktycznego

na następujące stanowisko:

profesor

(językoznawstwo, język angielski)

 

Oferujemy:

- możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się uczelni;

- współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów;

- intensywne wsparcie rozwoju naukowego (finansowe i organizacyjne);

- możliwość skoncentrowania się na pracy badawczej i realizacji projektów naukowych;

- stabilne warunki zatrudnienia.

 

Wymagania:

- stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa;

- osiągnięcia naukowe, których wyrazem są publikacje w znaczących czasopismach międzynarodowych i udział w konferencjach naukowych;

- umiejętności organizacyjne prac badawczych i konferencji;

- doświadczenie uczestnictwa  w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych;

- doświadczenie w pozyskiwaniu środków na działalność naukowo-badawczą;

- miele widziane doświadczenie w kontaktach biznesowych – znajomość realiów rynku;

- pożądany staż zagraniczny lub/i znaczna aktywność międzynarodowa;

- plan dalszej działalności badawczej;

- możliwość podjęcia pracy w SAN, jako podstawowym miejscu pracy.

 

Kandydatów prosimy  zgłoszenia z CV na adres: rekrutacja_wawa@spoleczna.pl, temat: „praca w SAN”.

 

 

Profesor, Zarządzanie

Instytut Ekonomiczny

Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

poszukuje pracownika naukowo-dydaktycznego

na następujące stanowisko:

profesor

nauki ekonomiczne

Oferujemy:

- możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się uczelni;

- współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów;

- intensywne wsparcie rozwoju naukowego (finansowe i organizacyjne);

- możliwość skoncentrowania się na pracy badawczej i realizacji projektów naukowych;

- stabilne warunki zatrudnienia.

Wymagania:

- spełnienie warunków określonych w art. 109 ust. 1 ustawy dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

- stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora nauk ekonomicznych;

- osiągnięcia naukowe, których wyrazem są publikacje w liczących się czasopismach międzynarodowych;

- doświadczenie uczestnictwa  w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych;

- doświadczenie w pozyskiwaniu środków na działalność naukowo-badawczą;

- mile widziane doświadczenie w kontaktach biznesowych – znajomość realiów rynku;

- pożądany staż zagraniczny lub/i znaczna aktywność międzynarodowa;

- plan dalszej działalności badawczej;

- możliwość podjęcia pracy na etat w SAN, jako podstawowym miejscu pracy.

Kandydatów prosimy  zgłoszenia z CV na adres: rekrutacja_wawa@spoleczna.pl, temat: „praca w SAN”.