Praca w SAN Warszawa

W tej sekcji znajdą Państwo aktualne oferty pracy w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie.

Adiunkt / Filologia Angielska

Opis stanowiska:

 • miejsce pracy: Społeczna Akademia Nauk w Warszawie, kierunek studiów: Filologia Angielska 
 • stanowisko: adiunkt  ze specjalizacją w translatoryce
 • umowa o pracę (podstawowe miejsce zatrudnienia) 
 • termin składania ofert: do 31.08.2022 r. 
 • planowany termin rozpoczęcia pracy 1.10.2022 r. 
 • praca dydaktyczna w wymiarze pełnoetatowym w zakresie przedmiotów:

tłumaczenie pisemne, gramatyka opisowa, pronunciation oraz prowadzenie seminarium dyplomowego z translatotyki.

 

Wymagania:

 • Uzyskany minimum stopień doktora w dyscyplinie Językoznawstwo (nauki humanistyczne)
 • udokumentowany dorobek naukowy z ostatnich 5 lt i/lub posiadane doświadczenie praktyczne zdobyte poza systemem szkolnictwa wyższego
 • doświadczenie dydaktyczne
 • doświadczenie w nauczaniu zdalnym i online

Oferujemy:

 • pracę w oparciu o umowę o pracę
 • możliwość rozwoju naukowego

 

Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie na adres warszawa@san.edu.pl następujących dokumentów:
• aktualne CV i list motywacyjny
• wykaz publikacji
• kopia (scan) dyplomu doktora lub doktora habilitowanego
• oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu SAN w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy
• inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata

Nauczyciel języka polskiego jako obcego

Zatrudnimy nauczycieli języka polskiego jako obcego do prowadzenia kursów języka polskiego ogólnego na poziomach od początkującego do B1 w formie on-line za pośrednictwem aplikacji MS TEAMS. Początek kursów maj/czerwiec – koniec wrzesień/październik, częstotliwość zajęć 2 x w tygodniu po 3 godziny lekcyjne (grafik elastyczny) dla jednej grupy. Możliwość objęcia dwóch grup.

 

Wymagane kwalifikacje: 

 

 • ukończone studiów wyższych I lub II stopnia w zakresie filologii polskiej ze specjalnością nauczanie języka polskiego jako obcego

lub

 • ukończone studia wyższe w zakresie filologii polskiej oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie glottodydaktyki nauczania języka polskiego jako obcego.

lub

 • ukończona studia w zakresie filologii polskiej i udokumentowane doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego (minimum 2 lata).

 

Forma zatrudnienia: umowa-zlecenie lub umowa o współpracy.

 

Stawka: do uzgodnienia w zależności od doświadczenia i kwalifikacji.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: dwieczorek@san.edu.pl

 

Lektor języka polskiego

Zatrudnimy lektora języka polskiego jako obcego do prowadzenia kursów przygotowujących do egzaminów państwowych oraz w charakterze członka komisji egzaminacyjnej.

 

Wymagane kwalifikacje:

 

 • dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie filologii polskiej ze specjalnością nauczanie języka polskiego jako obcego, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia, lub równorzędny;
 • lub: dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie filologii polskiej lub neofilologii, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia, lub równorzędny oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego;
 • lub: dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie neofilologii, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia, lub równorzędny oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego lub języka polskiego jako obcego.

 

Mile widziane doświadczenie w przeprowadzaniu państwowych egzaminów z języka polskiego jako obcego.

 

Forma zatrudnienia: umowa-zlecenie lub umowa o współpracy.

 

Stawka: do ustalenia w zależności od doświadczenia zawodowego.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: dwieczorek@san.edu.pl

 

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus +

Miejsce pracy: Warszawa

 

 

Opis stanowiska:

 • współtworzenie i aktualizowanie wewnętrznych zasad realizacji programu Erasmus+
 • planowanie i wdrażania usprawnień do realizacji programu Erasmus+ w uczelni (dostosowanie procesów do nowych wymogów wprowadzanych w perspektywie finansowanej 2021-2027)
 • opracowywanie wniosków o dofinansowanie działań w programie Erasmus+
 • sporządzanie raportów i sprawozdań na potrzeby zewnętrzne oraz wewnętrzne
 • bieżąca współpraca z Narodową Agencją Programu Erasmus+, w zakresie: wniosków o fundusze, przekazywanie sprawozdań, raportów, umów, udziału w szkoleniach i spotkaniach informacyjnych
 • zarządzanie budżetem programu Erasmus+
 • przygotowywanie i prowadzenie rekrutacji uczestników programu Erasmus+
 • promocja i informowanie pracowników i studentów o celach, możliwościach i zasadach programu Erasmus+,
 • współpraca z organizacjami przyjmującymi w zakresie przygotowywania i przekazywania dokumentów, monitorowanie wymiany, rozliczania mobilności
 • przygotowywanie dokumentów, rozliczanie mobilności i obsługa uczestników programu Erasmus+
 • administrowanie strony internetowej Uczelni dot. Programu Erasmus+

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole
 • doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania ze środków unijnych na projekty, w tym dla szkolnictwa wyższego (dodatkowy atut)
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office

Oferujemy:

 • pracę w oparciu o umowę o pracę;
 • możliwość rozwoju osobistego poprzez pracę w międzynarodowym środowisku;
 • przyjazną atmosferę pracy w zespole projektowym
 • możliwość rozwoju zawodowego w obszarze koordynacji projektów

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przysyłać do 31 grudnia 2021 r. na adres warszawa@san.edu.pl.

Adiunkt, Psychologia

Społeczna Akademia Nauk, czołowa niepubliczna uczelnia w Polsce, z wieloletnim doświadczeniem, Wydział Nauk Medycznych

poszukuje pracownika naukowo-dydaktycznego
na następujące stanowisko:

Adiunkt

nauki społeczne, spec.: psychologia

 

 

Oferujemy:

 • możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się uczelni;
 • współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów;
 • intensywne wsparcie rozwoju naukowego; 
 • stabilne warunki zatrudnienia.

 

Wymagania:

 • stopień doktora nauk społecznych w zakresie psychologii lub jego odpowiednik;
 • osiągnięcia naukowe, których wyrazem są publikacje i udział w konferencjach naukowych;
 • doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z zakresu psychologii;
 • umiejętności organizacyjne prac badawczych i konferencji; 
 • doświadczenie uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych;
 • możliwość podjęcia pracy w SAN, jako podstawowym miejscu pracy.

 

 Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

 • list motywacyjny skierowany do Dziekana Wydziału Nauk Medycznych;
 • życiorys zawodowy, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku naukowego;
 • kopię dyplomów;
 • opinię samodzielnego pracownika naukowego na temat predyspozycji do pracy naukowej i dydaktycznej;
 • oświadczenie, że Społeczna Akademia Nauk będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku zatrudnienia;
 • oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.218r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)” 

 

Kandydatów prosimy o zgłoszenia z CV na adres: rekrutacja_wawa@spoleczna.pl, temat: „praca w SAN”.

Asystent, Logistyka

Katedra Logistyki

Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

poszukuje pracownika naukowo-dydaktycznego

na następujące stanowisko:

asystent

nauki ekonomiczne, spec.: logistyka

 

Oferujemy:

- możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się uczelni;

- współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów;

- intensywne wsparcie rozwoju naukowego;

- stabilne warunki zatrudnienia.

 

Wymagania:

- spełnienie warunków określonych w art. 109 ust. 1 ustawy dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

- wykształcenie wyższe;

- umiejętności organizacyjne prac badawczych;

- możliwość podjęcia pracy na etat w SAN, jako podstawowym miejscu pracy.

 

Kandydatów prosimy o zgłoszenia z CV na adres: rekrutacja_wawa@spoleczna.pl, temat: „praca w SAN”.

Adiunkt, Grafika

Społeczna Akademia Nauk, czołowa niepubliczna uczelnia w Polsce, z wieloletnim doświadczeniem, poszukuje pracownika na stanowisko:

adiunkt

 

Dlaczego warto nas wybrać?

 • Oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie.
 • Oferujemy intensywne wsparcie rozwoju naukowego (finansowe i organizacyjne).
 • Oferujemy możliwość skoncentrowania się na pracy badawczej i realizacji projektów naukowych.
 • Oferujemy współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów.
 • Posiadamy różnorodne możliwości wyjazdów w ramach programu Erasmus+, umożliwiających prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej lub wyjazdy w celach szkoleniowych.

 

Poszukujemy osób, które:

 • chciałyby prowadzić zajęcia dydaktyczne ze studentami na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, w prestiżowej uczelni niepublicznej w Polsce;
 • posługują się programami do animacji i montażu video, obsługują programy adobe premiere pro i adobe after effects (znajomość programów 3D będzie dodatkowym atutem);
 • będą brać udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni w zakresie dokumentacji, rozwoju i promocji kierunku;
 • otwartych, traktujących pracę ze studentami jako wyzwanie;
 • zmotywowanych, dla których praca jest pasją.

 

Prosimy o złożenie dokumentów:

 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych w zakresie nauk artystycznych;
 • wykaz ewentualnych osiągnięć naukowych.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Społeczną Akademię Nauk z siedzibą w Łodzi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z roku 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Informujemy, że Administratorem danych jest Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 9. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

Kandydatów prosimy  zgłoszenia z CV na adres: rekrutacja_wawa@spoleczna.pl oraz zsikora@san.edu.pl, temat: „praca w SAN”.

Adiunkt, Zarządzanie

Instytut Ekonomiczny

Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

poszukuje pracownika naukowo-dydaktycznego

na następujące stanowisko:

adiunkt

nauki   ekonomiczne, spec. zarządzanie

Oferujemy:

 • możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się uczelni;
 • współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów;
 • intensywne wsparcie rozwoju naukowego (finansowe i organizacyjne);
 • możliwość skoncentrowania się na pracy badawczej i realizacji projektów naukowych;
 • stabilne warunki zatrudnienia.

 

Wymagania:

 • spełnienie warunków określonych w art. 109 ust. 1 ustawy dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.);
 • stopień doktora nauk ekonomicznych;
 • osiągnięcia naukowe, których wyrazem są publikacje w znaczących czasopismach międzynarodowych i udział w konferencjach naukowych;
 • umiejętności organizacyjne prac badawczych i konferencji;
 • doświadczenie uczestnictwa  w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu środków na działalność naukowo-badawczą;
 • mile widziane doświadczenie w kontaktach biznesowych – znajomość realiów rynku;
 • pożądany staż zagraniczny lub/i znaczna aktywność międzynarodowa;
 • plan dalszej działalności badawczej;
 • możliwość podjęcia pracy w SAN, jako podstawowym miejscu pracy.

 

Kandydatów prosimy o  zgłoszenia z CV na adres: rekrutacja_wawa@spoleczna.pl, temat: „praca w SAN”.

Adiunkt, Turystyka

Katedra Marketingu i Turystyki

Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie, SAN, Warszawa
poszukuje pracownika naukowo-dydaktycznego
na następujące stanowisko:

adiunkt
nauki ekonomiczne, spec.: turystyka

 

Oferujemy:

 • możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się uczelni;
 • współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów;
 • intensywne wsparcie rozwoju naukowego; 
 • stabilne warunki zatrudnienia.

 

Wymagania:

 • wykształcenie w zakresie nauk społecznych i stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych;
 • udokumentowany dorobek naukowy z zakresu turystyki i zarządzania w postaci artykułów w renomowanych czasopismach naukowych;
 • doświadczenie w realizacji badań naukowych;
 • doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu turystyki i/lub zarządzania;
 • umiejętność prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim.

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

 • list motywacyjny skierowany do Dziekana Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie;
 • życiorys zawodowy, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku naukowego;
 • kopię dyplomów;
 • opinię samodzielnego pracownika naukowego na temat predyspozycji do pracy naukowej i dydaktycznej;
 • oświadczenie, że Społeczna Akademia Nauk będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku zatrudnienia;
 • oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr. 133 poz. 883)”

 

Kandydatów prosimy o zgłoszenia z CV na adres: rekrutacja_wawa@spoleczna.pl, temat: „praca w SAN”.

Asystent/Doktorant, Informatyka

Społeczna Akademia Nauk, czołowa niepubliczna uczelnia w Polsce, z wieloletnim doświadczeniem,  poszukuje pracownika na stanowisko:

asystent/doktorant

 

Dlaczego warto nas wybrać?

 • Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Posiadamy różnorodne możliwości wyjazdów w ramach programu Erasmus+, umożliwiających prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej lub wyjazdy w celach szkoleniowych.
 • Umożliwiamy rozwój naukowy - posiadamy uprawnienia do doktoryzowania w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja, w obszarze Nauk Technicznych.
 • Umożliwiamy awans zawodowy po zrobieniu doktoratu (stanowisko adiunkta i możliwość dalszego rozwoju naukowego).
 • Oferujemy zadaniowy czas pracy.

 

Poszukujemy osób, które:

 • chciałyby prowadzić zajęcia dydaktyczne ze studentami na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych w prestiżowej uczelni niepublicznej w Polsce;
 • komunikują się dobrze w języku angielskim;
 • będą brać udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni w zakresie dokumentacji, rozwoju i promocji kierunku;
 • będą prowadziły prace badawcze, w tym związane z przygotowaniem doktoratu;
 • posiadających wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk technicznych (informatyka);
 • otwartych, traktujących pracę ze studentami jako wyzwanie;
 • zmotywowanych, dla których praca jest pasją.

 

Prosimy o złożenie dokumentów:

 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych w zakresie informatyki lub nauk pokrewnych;
 • wykaz ewentualnych osiągnięć naukowych (publikacje, konferencje naukowe – polskie i międzynarodowe z uwzględnieniem wystąpień na konferencjach).

 

Kandydatów prosimy o zgłoszenia z CV na adres: rekrutacja_wawa@spoleczna.pl, temat: „praca w SAN”.

Adiunkt, Informatyka

Katedra Informatyki

poszukuje pracownika naukowo-dydaktycznego
na następujące stanowisko:

adiunkt

 

Oferujemy:

 • możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się uczelni;
 • współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów;
 • intensywne wsparcie rozwoju naukowego; 
 • stabilne warunki zatrudnienia.

 

Wymagania:

 • stopień doktora w zakresie informatyki, nauk matematycznych lub pokrewnych;
 • osiągnięcia naukowe, których wyrazem są publikacje i udział w konferencjach naukowych;
 • doświadczenie dydaktyczne;
 • umiejętności organizacyjne prac badawczych i konferencji; 
 • doświadczenie uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych.

 

Kandydatów prosimy o zgłoszenia z CV na adres: rekrutacja_wawa@spoleczna.pl, temat: „praca w SAN”.

Adiunkt, Logistyka

Katedra Logistyki

Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie, SAN, Warszawa

poszukuje pracownika naukowo-dydaktycznego

na następujące stanowisko:

adiunkt

nauki ekonomiczne, spec.: logistyka

 

Oferujemy:

 • możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się uczelni;
 • współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów;
 • intensywne wsparcie rozwoju naukowego;
 • stabilne warunki zatrudnienia.

 

Wymagania:

 • spełnienie warunków określonych w art. 109 ust. 1 ustawy dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.);
 • stopień doktora nauk ekonomicznych;
 • osiągnięcia naukowe, których wyrazem są publikacje i udział w konferencjach naukowych;
 • doświadczenie dydaktyczne  w szkolnictwie wyższym;
 • umiejętności organizacyjne prac badawczych i konferencji;
 • doświadczenie uczestnictwa  w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych;
 • możliwość podjęcia pracy w SAN, jako podstawowym miejscu pracy.

 

Kandydatów prosimy o zgłoszenia z CV na adres: rekrutacja_wawa@spoleczna.pl, temat: „praca w SAN”.

Adiunkt, Finanse

Instytut Ekonomiczny

Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

poszukuje pracownika naukowo-dydaktycznego

na następujące stanowisko:

adiunkt

nauki ekonomiczne, spec. finanse

Oferujemy:

 • możliwość pracy w dynamicznie rozwijającej się uczelni;
 • współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów;
 • intensywne wsparcie rozwoju naukowego (finansowe i organizacyjne);
 • możliwość skoncentrowania się na pracy badawczej i realizacji projektów naukowych;
 • stabilne warunki zatrudnienia.

 

Wymagania:

 • spełnienie warunków określonych w art. 109 ust. 1 ustawy dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.);
 • stopień doktora nauk ekonomicznych;
 • osiągnięcia naukowe, których wyrazem są publikacje w znaczących czasopismach międzynarodowych i udział w konferencjach naukowych;
 • umiejętności organizacyjne prac badawczych i konferencji;
 • doświadczenie uczestnictwa  w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu środków na działalność naukowo-badawczą;
 • miele widziane doświadczenie w kontaktach biznesowych – znajomość realiów rynku;
 • pożądany staż zagraniczny lub/i znaczna aktywność międzynarodowa;
 • plan dalszej działalności badawczej;
 • możliwość podjęcia pracy w SAN, jako podstawowym miejscu pracy.

 

Kandydatów prosimy  o zgłoszenia z CV na adres: rekrutacja_wawa@spoleczna.pl, temat: „praca w SAN”.