1. Społeczna Akademia Nauk powstała w 1994 r. Jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim. Prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, seminaria doktoranckie, studia podyplomowe i MBA. Kształci w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym w języku polskim i angielskim.

 2. SAN – jako lider kształcenia praktycznego w Polsce – w nowatorski sposób łączy kształcenie akademickie z nabywaniem umiejętności praktycznych, niezbędnych w pracy zawodowej.

 3. Społeczna Akademia Nauk to najbardziej oblegana uczelnia niepubliczna w Polsce wg MNiSW.

 4. W 2011 roku decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uczelnia dołączyła do grona sześciu jednostek w Polsce mających prawo do posługiwania się tytułem „akademia” w nazwie – świadczy to o sile naukowej i prestiżu Uczelni.

 5. W tegorocznych rankingach za główne atuty Uczelni uznano innowacyjność, siłę naukową, umiędzynarodowienie, nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach, jakość studiów w języku angielskim oraz znakomite warunki studiowania.

 6. Uczelnia posiada doskonałą bazę dydaktyczną zlokalizowaną w centrum Warszawy – Łucka 11 i Ciołka 6. Nasi studenci mają do dyspozycji profesjonalne studio radiowe i telewizyjne, interaktywne sale do nauki języków obcych, dobrze wyposażone pracownie komputerowe (m.in. pracownię Apple) oraz bezpłatną siłownię.

 7. SAN Branch Campus Clark University posiada międzynarodową akredytację NEASC.
 8. Ścisła współpraca z Clark University umożliwia studentom uzyskanie amerykańskiego dyplomu Master oraz odbycie praktyk zawodowych w USA. To przepustka do międzynarodowej kariery!

 9. W SAN kształci najwyższej klasy kadra naukowo-dydaktyczna oraz wybitni praktycy z Polski i z zagranicy.

 10. Uczelnia dopasowuje ofertę kształcenia do zmieniających się warunków otoczenia. Wśród nowych kierunków i specjalności są: nowe media, socjokryminologia, grafika komputerowa w mediach, marketing medialny i PR, zarządzanie międzykulturowe, e-administracja, język angielski w reklamie.

 11. W trosce o przyszłość studenta, SAN prowadzi Studenckie Biuro Karier.

 12. Społeczna Akademia Nauk to zdobywca wielu wyróżnień: statuetki i tytułu Lidera Polskiego Biznesu Business Center Club, tytułu Ambasadora Polskiej Gospodarki, nagród Uczelnia Liderów oraz Dobra Uczelnia – Dobra Praca, certyfikatu Wiarygodna Szkoła oraz tytułu Najbardziej innowacyjna i kreatywna Uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych.