Władze Uczelni

REKTOR

dr hab. Roman Patora, prof. Społecznej Akademii Nauk

PROREKTOR ds. organizacji i finansów

dr Zofia Patora-Wysocka, prof. Społecznej Akademii Nauk

PROREKTOR ds. międzynarodowych 

 dr Justyna Fijałkowska, prof. Społecznej Akademii Nauk

PROREKTOR ds. rozwoju

dr Maciej Wysocki, prof. Społecznej Akademii Nauk

Pełnomocnik Rektora ds. organizacji dydaktyki 

dr Krzysztof Kandefer, prof. Społecznej Akademii Nauk

Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia

dr inż. Zdzisław Szymański, prof. Społecznej Akademii Nauk