Klub Absolwenta Społecznej Akademii Nauk powstał po to, by podtrzymywać i pielęgnować więzi absolwentów z uczelnią. Każdy absolwent może dołączyć do grona członków Klubu.

Klub jest otwarty dla wszystkich absolwentów a jego misją jest budowanie i rozwijanie więzi między uczelnią a jej absolwentami, co w dalszej perspektywie pomoże wzmocnić wizerunek absolwenta Społecznej Akademii Nauk na rynku pracy. 

Najważniejsze cele Klubu Absolwenta Społecznej Akademii Nauk

 • wymiana informacji, wiedzy i doświadczeń między absolwentami i studentami SAN;
 • dbanie o dobry wizerunek i prestiż SAN;
 • organizacja i wspieranie przedsięwzięć społecznych, kulturalnych, charytatywnych,
 • wzajemne wspieranie się na drodze kariery zawodowej absolwentów, dzielenie się doświadczeniem zawodowym ze studentami;
 • promowanie uczelni wśród potencjalnych kandydatów na studia;
 • skracanie procesu związanego z zatrudnianiem absolwentów Społecznej Akademii Nauk na pełnowartościowych stanowiskach pracy w biznesie;
 • kształtowanie studentów na przyszłych pracowników:
  • podejmujących świadome decyzje edukacyjno- zawodowe m.in. w zakresie planowania własnej kariery zawodowej;
  • nastawionych na ciągłe uczenie się, poszerzanie wiedzy i dzielenie się z nią;
  • otwartych na nowe wyzwania, wykorzystujących szanse stwarzane przez rynek pracy.

Założyciele klubu

Kinga Wilczyńska

Opiekun Klubu Absolwenta Społecznej Akademii Nauk. Absolwentka SAN (kierunek dziennikarstwo i zarzadzanie), doktoranta Uniwersytetu Warszawskiego. Manager z doświadczeniem w branży farmaceutycznej.

Dagmara Grzejszczak

Absolwentka SAN (zarządzanie) oraz UMCS (lingwistyka stosowana). Doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego. Właściciel i dyrektor zarządzający stacją paliw, metodyk z zamiłowaniem do języka angielskiego oraz rosyjskiego.

Maria Karpowicz

Doświadczony manager. Właścicielka restauracji Gorzki Melon. Doświadczenie w usługach HR związanych m.in. z pozyskiwaniem pracowników z zagranicy i legalizacją zatrudnienia.

Pawel Molga

Project Manager z wieloletnim doświadczeniem w firmach technologicznych. Aktualnie CEE & Nordics Sales Director w firmie Hogart Business Intelligence.

Izabela Szymkun

Aktualnie E-Commerce Manager w firmie Sika.

Jak przystąpić do klubu?

Aby przystąpić do Klubu, należy przesłać skan dyplomu ukończenia studiów lub nadania stopnia/tytułu naukowego na adres: klubabsolwenta@san.edu.pl 

 

 

Kontakt

 

We wszystkich sprawach, związanych z działalnością Klubu Absolwentów prosimy o kontakt  pod adresem e-mail: klubabsolwenta@san.edu.pl 

 

lub bezpośrednio z opiekunem Klubu Absolwenta: Kingą Wilczyńską (kwilczynska@san.edu.pl)