Akty prawne SAN

Komunikaty i zarządzenia Rektora

ZARZĄDZENIE REKTORA SPOŁECZNEJ AKADEMII NAUK Z DNIA 06.04.2021 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA W SEMESTRZE LETNIM W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021
KOMUNIKAT REKTORA W SPRAWIE KONTYNUACJI KSZTAŁCENIA W TRYBIE ZDALNYM W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 Z DN. 3.02.2021 R.

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci i Pracownicy,

w związku ze zbliżającym się rozpoczęciem semestru letniego pragnę poinformować iż, z uwagi na utrzymanie ograniczeń wprowadzonych przez rząd w zakresie kształcenia na uczelniach wyższych oraz wprowadzenie innych ograniczeń związanych z obecną sytuacją epidemiczną w Polsce tryb zdalny prowadzenia zajęć dydaktycznych zostaje przedłużony do dn. 9 kwietnia 2021 r., z wyjątkiem bardzo niewielkiej liczby zajęć praktycznych na wybranych kierunkach medycznych.

Jednocześnie w związku z kontynuacją kształcenia on-line, władze uczelni postanowiły obniżyć o 50 zł czesne wszystkim studentom studiów I, II stopnia i jednolitych magisterskich. Rekompensata w czesnym będzie naliczona automatycznie w miesiącach od marca 2021 do kwietnia 2021.

W przypadku poprawy sytuacji epidemicznej oraz łagodzenia ograniczeń rządowych organizacja kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 może ulec zmianie, która pozwoli na stopniowe przywracanie zajęć stacjonarnych oraz hybrydowych.

KOMUNIKAT REKTORA SAN Z DN. 15.10.2020 W SPRAWIE WPROWADZENIA KSZTAŁCENIA ON-LINE

W związku ze zmianami wprowadzonymi w Polsce w dniu 15.10.2020, pogarszającą się sytuacją epidemiczną, wprowadzeniem związanych z tym obostrzeń sanitarnych oraz systematycznie zwiększającą się ilością zakażeń wirusem SARS-CoV-2, zarządza się co następuje:

  1. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie studentów oraz pracowników Uczelni, wszystkie zajęcia dydaktyczne, laboratoryjne, ćwiczeniowe i projektowe dla studentów studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych w dniach od 17 października 2020 r. do odwołania będą w pełni realizowane z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.
  2. Kształcenie na odległość będzie odbywać się w terminach i godzinach zgodnych z aktualnym planem zajęć w semestrze zimowym 2020/2021.

Społeczna Akademia Nauk dążyła do prowadzenia w roku akademickim 2020/2021 zajęć w Kampusach Uczelni, jednak po konsultacjach z Inspektoratem Sanitarnym, zasięgnięciu szeregu opinii medycznych, w związku z aktualną pogarszającą się sytuacją epidemiczną, zostaliśmy zmuszeni do prowadzenia zajęć w formie zdalnej. W momencie, kiedy zaistnieje możliwość bezpiecznego powrotu na Uczelnię i prowadzenia zajęć w bezpośrednim kontakcie w budynkach SAN, zajęcia powrócą do pierwotnie planowanej formy. Na bieżąco należy sprawdzać informacje przekazywane przez Władze uczelni.