Aktualności

Szkolenie „Motywacja pracowników w organizacji”

« wróć

Odpowiednia motywacja pracowników jest jednym z kluczy do sukcesu organizacji. Pracownik, który identyfikuje się z organizacją i jest zadowolony ze swojej pracy to pracownik efektywny, zaangażowany, wydajny, dobrze świadczący o firmie oraz skuteczny.


Szkolenie „Motywacja pracowników w organizacji” odbędzie się 18 listopada (niedziela),
w godzinach 17.00-20.15, sala 416.

Podczas bezpłatnego szkolenia „Motywacja pracowników w organizacji” przedstawione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z procesem motywowania, tworzeniem skutecznych systemów motywacyjnych, technik i narzędzi oddziaływania na motywację m.in. komunikację interpersonalną pracę zespołową, zarządzanie konfliktem oraz przywództwo. Zajęcia prowadzone będą aktywnymi metodami wykładowymi i warsztatowymi tj. przekaz audiowizualny, studia przypadków, praca w grupach, burza mózgów, praca w parach, odgrywanie ról, symulacje.

Ramowy program szkolenia:

  1. Motywacja w ujęciu teoretycznym
  2. Motywacja wewnętrzna
  3. Motywacja zewnętrzna
  4. Podejście do motywacji
  5. Motywacja osiągnięć
  6. Natężenie motywacji a sprawność działania
  7. Inni ludzie w procesach motywacyjnych (facylitacja społeczna, próżniactwo społeczne, rywalizacja)
  8. Motywowanie z wykorzystaniem reguł wywierania wpływu na ludzi
  9. Motywacja pracownika w praktyce – zasady
  10. Rozpoznawanie barier efektywności pracownika w praktyce

Prowadząca: dr Magdalena Karolak-Michalska, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk politycznych (Uniwersytet Warszawski), magister stosunków międzynarodowych (WSSM), absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego – psychologia zarządzania, nauczycielka akademicka. Łączy w swojej pracy interdyscyplinarną wiedzę z zakresu zarządzania, psychologii, nauk politycznych i stosunków międzynarodowych wraz z kilkuletnim doświadczeniem zdobytym w handlu zagranicznym, na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych. Prowadzi wykłady, ćwiczenia i treningi m.in. z psychologii zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi, kształtowania umiejętności menedżerskich. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych i książek z dziedziny stosunków międzynarodowych i nauk politycznych.

 

Po zakończeniu szkolenia osoby, które się zapisały otrzymają certyfikaty uczestnictwa.