Aktualności

Studiuj z przyjaciółmi i obniż swoje czesne!

« wróć

Studia przez wielu absolwentów określane są jako najpiękniejszy okres w życiu. Stając przed nowymi wyzwaniami, rozpoczynając nowy rok akademicki warto mieć obok siebie przyjaciół. Teraz, polecając im studia na Społecznej Akademii Nauk w Warszawie możecie zyskać – Wasze czesne zostanie obniżone.

 

 

Za pierwszą poleconą osobę uzyskujecie obniżkę czesnego o 200 zł, każdy kolejny przyjaciel, który wpisze Was jako osobę polecającą mu studia na SAN to kolejna obniżka o kolejne 100 zł.

 

Jak uzyskać zniżkę?

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Promocji „Studiuj z przyjaciółmi” i skorzystania z przygotowanej przez nas oferty:

 

Promocja „Studiuj z przyjaciółmi”

 1. Studentom Społecznej Akademii Nauk przysługuje zniżka w czesnym za polecenie kandydatów, którzy dokonają pełnego zapisu na studia I lub II stopnia lub jednolite magisterskie w rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 w terminie do 30.09.2017 r.
 2. Osobą polecającą i poleconą nie może być pracownik Społecznej Akademii Nauk.
 3. Osobą poleconą nie może być osoba, która studiuje lub wcześniej studiowała w Społecznej Akademii Nauk.
 4. Aby skorzystać z promocji, student chcący polecić inną osobę na studia w Społecznej Akademii Nauk, zobowiązany jest do przesłania do Działu Rekrutacji SAN Warszawa imienia i nazwiska osoby poleconej (lub osób poleconych) na adres rekrutacja_wawa@san.edu.pl do dnia 29.06.2017 r. włącznie.
 5. Osoba polecona w momencie rekrutacji dołącza do formularza rekrutacyjnego formularz promocji „Studiuj z przyjaciółmi” (dostępny w Biurze Rekrutacji), który zawiera informacje dot. osoby polecającej.
 6. Jeżeli osoba polecona zapisze się na studia w SAN Warszawa do dn. 30.09.2017 r., a informacja o danych tej osoby została przesłana do Działu Rekrutacji, zgodnie z ust. 4), osoba polecająca otrzymuje jednorazową zniżkę w czesnym w wysokości:
  1. 200 zł za pierwszą poleconą osobę;
  2. 100 zł za każdą kolejną poleconą osobę.
 7. Maksymalna zniżka z tytułu polecenia kandydatów na studia może wynosić w każdym semestrze nie więcej niż 50% kwoty czesnego za dany semestr.
 8. Zniżka w opłacie czesnego dla osoby polecającej będzie uwzględniona w spłacie czesnego w marcu 2018 r. i zostanie przyznana pod warunkiem uregulowania przez osobę poleconą całkowitej płatności czesnego za I semestr studiów.
 9. W przypadku braku możliwości pomniejszenia czesnego o całkowitą wysokość zniżki, wynikającą z udziału w niniejszej promocji, pozostała kwota może zostać odjęta od innych opłat, które student powinien uiścić przed ukończeniem studiów (np. opłata archiwizacyjna) lub przechodzi na poczet kolejnych studiów I, II stopnia, jednolitych magisterskich, podyplomowych, Master lub MBA, które student może podjąć od kolejnego roku akademickiego.

 

Mamy nadzieję, że i Wy i Wasi przyjaciele studia w Społecznej Akademii Nauk wykorzystacie nie tylko na rozwijanie wiedzy i umiejętności, ale czas spędzony tu będzie również czasem budowania dobrych relacji i nawiązywania przyjaźni kontynuowanych przez całe życie.