Powrót

Koronawirus - materiały ze strony online.san.edu.pl

Koronawirus - materiały ze strony online.san.edu.pl

Ważne informacje

[20.04.2020] Wytyczne pracy na platformie PAO

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora z dnia 02.04.2020 w sprawie zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są one prowadzone w SAN (do odwołania) w dwóch komplementarnych formach:

  • na platformie PAO w formie zajęć o charakterze asynchronicznym (m.in. udostępnianie materiałów edukacyjnych, fora dyskusyjne, foldery zwrotne, testy),
  • synchronicznie za pomocą narzędzi umożliwiających bezpośredni kontakt wykładowcy ze studentami (np. Teams, Skype, Zoom, ...). Preferowany jest Teams.

Obydwie te formy są traktowane jako równie istotne w procesie dydaktycznym i obydwie będą weryfikowane przez Ekspertów kierunkowych powołanych przez Radę Doradczą ds. kształcenia online. Rada przedstawiła rekomendacje jak powinny wyglądać kursy w systemie e-learningowym (platforma PAO) w zależności od typu zajęć (wykład, ćwiczenia, czy łączone).

Załączone pliki zawierają te rekomendacje.

[11.03.2020] Schemat przesyłania informacji

Instrukcję do wykorzystania platformy dla wykładowców

Instrukcja pracy zdalnej - prezentacja
Instrukcja pracy zdalnej - film instruktażowy

Logowanie do Intranetu i Office 365

TEAMS w Office365 - instrukcja tworzenia zespołu, tworzenia czatu lub wideo-konferencji