Powrót

Stypendium Erasmus+ studia i praktyki zagraniczne

Stypendium Erasmus+ studia i praktyki zagraniczne

Zachęcamy każdego studenta Społecznej Akademii Nauk, niezależnie od kierunku studiów lub średniej ocen, z komunikatywną znajomością języka angielskiego (lub innego), do aplikowania o stypendium programu Erasmus+ na dofinansowanie kosztów wyjazdu na studia na jeden lub więcej semestrów na uczelni partnerskiej (całkowity czas studiów nie ulega przedłużeniu) lub na praktyki zagraniczne minimum 2 miesiące. Rekrutacja jest procesem ciągłym, a w ostatnich 3 latach jak i w chwili obecnej (kolejne 12 miesięcy) uczelnia dysponuje środkami pozwalającymi sfinansować każdy wyjazd, pod warunkiem stworzenia dokumentów aplikacyjnych na czas. (nie gwarantujemy, że taka sytuacja utrzyma się w kolejnych latach).

 

Więcej informacji na stronie: www.erasmus.san.edu.pl