Stypendia

Stypendia 2020/2021

Od dnia 30.11.2020 roku (poniedziałek) do 11.12.2020 roku (piątek) w pokoju 232 można uzyskać informacje o przyznanym, bądź nieprzyznanym stypendium Rektora, socjalnym, dla niepełnosprawnych i zapomodze – będą przyjęci tylko studenci zapisani przez Bookings: KLIK

 

Kontakt: stypendiawawa@san.edu.pl

Informacje nie będą udzielane telefonicznie ani mailowo.

Studenci, którzy składali wniosek o stypendium na rok akademicki 2020/2021, proszeni są o zgłoszenie się do  pokoju 232 w celu podpisania decyzji oraz złożenia dokumentu dotyczącego sposobu płatności (plik do pobrania) oraz oświadczenia o prawie zrzeczenia się do odwołania co umożliwi szybszą wypłatę stypendium (plik do pobrania).

 
Bardzo prosimy o wchodzenie do pokoju z wypełnionymi już drukami oraz legitymacją studencką (lub dowodem osobistym).

 

Studenci, którzy składali wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych, w przypadku końca ważności orzeczenia, proszeni są o dostarczenie aktualnego dokumentu oraz złożenie podania do Komisji Stypendialnej o dalszą wypłatę stypendium w roku akademickim 2020/2021.

Terminy naboru wniosków 2020/21

Uwaga!

Wnioski o stypendium w roku akademickim 2020/2021 należy złożyć w terminie od 21.09.2020 r. do 15.10.2020 r. we właściwym pokoju:

  • stypendium rektora i dla osób niepełnosprawnych - dziekanat (ZAPISY W ZAKŁADCE KONTAKT)
  • stypendium socjalne i zapomoga - p. 232.

 

 

Ważne:

  • Wnioski o stypendium Rektora będą przyjmowane od średniej 4,10Stypendium to otrzyma 10% najlepszych studentów na danym kierunku studiów. Osoby po innych uczelniach, proszone są o przyniesienie zaświadczenia o średniej arytmetycznej za ostatni rok studiów z pięcioma miejscami po przecinku oraz z datą obrony.
  • Do stypendium socjalnego dochód na osobę w rodzinie studenta nie może przekroczyć 820 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym.
  • Dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r. wynosi: 3244 zł.

 

Przypominamy, że na złożenie dokumentów należy zapisać się za pośrednictwem aplikacji Bookings.

 

Kontakt: stypendiawawa@san.edu.pl

Średnia arytmetyczna ocen

W związku z wieloma pytaniami jak obliczyć średnią arytmetyczną ocen końcowych wyjaśniamy:

Należy zliczyć wszystkie oceny końcowe z semestru zimowego i letniego w roku akademickim 2019/2020. ( nie wliczamy zal. , zaliczeń). Sumę z ocen końcowych dzielimy przez liczbę ocen końcowych.

Zgodnie z regulaminem studiów § 22 Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną z wszystkich ocen uzyskanych przez studenta z poszczególnych form zajęć i w poszczególnych terminach zaliczenia/egzaminu (również w drodze awansu), w tym ocen negatywnych, zaokrągloną do oceny pełnej lub połówkowej, tj.:

  • w przypadku średniej arytmetycznej w wysokości do 3,24 wpisuje się 3,0;
  • w przypadku średniej arytmetycznej mieszczącej się pomiędzy 3,25 a 3,74 wpisuje się 3,5;
  • w przypadku średniej arytmetycznej mieszczącej się pomiędzy 3,75 a 4,24 wpisuje się 4,0;
  • w przypadku średniej arytmetycznej mieszczącej się pomiędzy 4,25 a 4,74 wpisuje się 4,5;
  • w przypadku średniej arytmetycznej mieszczącej się pomiędzy 4,75 a 5,00 wpisuje się 5,0.

Przy obliczaniu średniej nie są uwzględniane formy zajęć, w przypadku, których ocenę zastępuje wpis „zal” lub „nzal”.