Stypendia

Informacje na temat składania wniosków na rok akademicki 2020/21 wkrótce się pojawią!!! 

 

 

 

Wnioski o stypendium w roku akademickim 2019/2020 należy składać w NIEPRZEKRACZALNYM terminie od 17.09.2019 r. do 13.10.2019 r. Wnioski o Stypendia socjalne składamy tylko (!) w pokoju nr 1. Wnioski o pozostałe stypendia składamy we właściwych dla Wydziałów dziekanatach.

 

 

 

Wnioski o stypendium Rektora dla najlepszych studentów będą przyjmowane od średniej 4,10. Osoby, które ukończyły inną uczelnię lub przeniosły się do SAN w tym roku prosimy o doniesienie zaświadczenia o średniej z pięcioma miejscami po przecinku oraz z datą obron.

 

Do stypendium socjalnego dochód na osobę w rodzinie studenta nie może przekroczyć 800 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym.