Podania

Opłaty należy uiścić na jedno z ogólnych kont bankowych uczelni:

  • BANK MILLENNIUM SA O/Łódź Nr: 77 1160 2202 0000 0003 2057 4524
  • PKO BP SA O/Łódź Nr: 18 1020 3352 0000 1202 0011 2086

Numer rachunku bankowego do wpłat międzynarodowych w PLN (poza terytorium Polski):
IBAN: PL18 1020 3352 0000 1202 0011 2086
BIC/SWIFT: BPKOPLPW

Adres dla rachunku bankowego do wpłat międzynarodowych:

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK
ul. Sienkiewicza 9
90-113 ŁÓDŹ
PKO BP SA (KREDOBANK na Ukrainie jest w grupie PKOBP)
I/O/ŁÓDŹ
90-959 ŁÓDŹ
AL.KOŚCIUSZKI 15

 

W tytule przelewu należy wpisać, za co wnosimy opłatę oraz podać imię i nazwisko, numer albumu oraz kierunek i stopień studiów.