Plany zajęć

Plany zajęć

Organizacja roku akademickiego 2020/2021

Plan zajęć na rok akademicki 2020/2021

PLAN ZAJĘĆ NA SEMESTR ZIMOWY W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 - STUDIA ZAOCZNE "A"

 

W związku ze zmianami wprowadzonymi w Polsce w dniu 15.10.2020, pogarszającą się sytuacją epidemiczną, wprowadzeniem związanych z tym obostrzeń sanitarnych oraz systematycznie zwiększającą się ilością zakażeń wirusem SARS-CoV-2, zarządza się co następuje:

  1. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie studentów oraz pracowników Uczelni, wszystkie zajęcia dydaktyczne, laboratoryjne, ćwiczeniowe i projektowe dla studentów studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych w dniach od 17 października 2020 r. do odwołania będą w pełni realizowane z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.
  2. Kształcenie na odległość będzie odbywać się w terminach i godzinach zgodnych z aktualnym planem zajęć w semestrze zimowym 2020/2021.

 

Uwaga! Plan może ulec zmianie. Prosimy o monitorowanie strony. 

Studenci III semestru specj FA2J zaoczni (włoski/niemiecki) mają zajęcia ze studentami zaocznymi V semestru specj FA2J (pisanie, mówienie, gramatyka).

Studenci V semestru specj. N (dzienne) mają zajęcia specjalizacyjne (metodyka, dydaktyka) razem ze studentami V sem. zaocznymi.

Studenci V semestru specj. KMwBiR (zaoczne) mają zajęcia specjalizacyjne (Wstęp do teorii komunikacji, Practical Communication Skills) ze studentami dziennymi (piątki od 16.45-20.00).

 

 

 

Wydział Nauk Medycznych

PLAN ZAJĘĆ NA SEMESTR ZIMOWY W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 - STUDIA ZAOCZNE "B"

 

W związku ze zmianami wprowadzonymi w Polsce w dniu 15.10.2020, pogarszającą się sytuacją epidemiczną, wprowadzeniem związanych z tym obostrzeń sanitarnych oraz systematycznie zwiększającą się ilością zakażeń wirusem SARS-CoV-2, zarządza się co następuje:

  1. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie studentów oraz pracowników Uczelni, wszystkie zajęcia dydaktyczne, laboratoryjne, ćwiczeniowe i projektowe dla studentów studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych w dniach od 17 października 2020 r. do odwołania będą w pełni realizowane z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.
  2. Kształcenie na odległość będzie odbywać się w terminach i godzinach zgodnych z aktualnym planem zajęć w semestrze zimowym 2020/2021.

 

Uwaga! Plan może ulec zmianie. Prosimy o monitorowanie strony. 

 

W dniu 12.12.2020 r. zajęcia z dr. Łukaszem Prysińskim zostały odwołane.

Wydział Nauk Medycznych

PLAN ZAJĘĆ NA SEMESTR ZIMOWY W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 - STUDIA STACJONARNE

 

W związku ze zmianami wprowadzonymi w Polsce w dniu 15.10.2020, pogarszającą się sytuacją epidemiczną, wprowadzeniem związanych z tym obostrzeń sanitarnych oraz systematycznie zwiększającą się ilością zakażeń wirusem SARS-CoV-2, zarządza się co następuje:

  1. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie studentów oraz pracowników Uczelni, wszystkie zajęcia dydaktyczne, laboratoryjne, ćwiczeniowe i projektowe dla studentów studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych w dniach od 17 października 2020 r. do odwołania będą w pełni realizowane z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.
  2. Kształcenie na odległość będzie odbywać się w terminach i godzinach zgodnych z aktualnym planem zajęć w semestrze zimowym 2020/2021.

 

UWAGA! Plan może ulec zmianie. Prosimy o monitorowanie strony. 

 

Studenci III semestru specj FA2J zaoczni (włoski/niemiecki) mają zajęcia ze studentami zaocznymi V semestru specj FA2J (pisanie, mówienie, gramatyka).

Studenci V semestru specj. N (dzienne) mają zajęcia specjalizacyjne (metodyka, dydaktyka) razem ze studentami V sem. zaocznymi.

Studenci V semestru specj. KMwBiR (zaoczne) mają zajęcia specjalizacyjne (Wstęp do teorii komunikacji, Practical Communication Skills) ze studentami dziennymi (piątki od 16.45-20.00).

 

Wydział Nauk Medycznych