Koordynatorzy kierunków

Koordynatorzy kierunków

Administracja

dr Sławomir Peszkowski - speszkowski@san.edu.pl

Bezpieczeństwo narodowe

dr Anna Zygo - azygo@san.edu.pl

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

dr Monika Weychert - mweychert@san.edu.pl

Filologia angielska

dr Katarzyna Cybulska-Gómez de Celis - kcybulska@san.edu.pl

Finanse i rachunkowość

dr Elżbieta Klamut - eklamut@san.edu.pl

Fizjoterapia

dr n. med. Samer Tayara, prof. SAN, stayara@san.edu.pl

Grafika

dr Zbigniew Sikora - zsikora@san.edu.pl

Informatyka

dr Adrian Bilski - abilski@san.edu.pl

Kosmetologia

dr Monika Morąg, prof. SAN - mmorag@san.edu.pl

Logistyka

mgr Emil Ratter - eratter@san.edu.pl

Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej

mgr Piotr Kinicki - pkinicki@san.edu.pl

Pedagogika

dr Mariola Badowska - mbadowska@san.edu.pl

Psychologia

dr Mariola Badowska - mbadowska@san.edu.pl

Socjologia

dr Karol Chylak, prof. SAN - kchylak@san.edu.pl

Stosunki międzynarodowe

dr Karol Chylak, prof. SAN - kchylak@san.edu.pl

Turystyka i rekreacja

dr Eliza Nowacka - enowacka@san.edu.pl

Zarządzanie

dr Antoni Kolek - akolek@san.edu.pl

Studia anglojęzyczne

dr Anna Maria Migdał, prof. SAN - amigdal@san.edu.pl

Prodziekani:

dr Eliza Nowacka -
enowacka@san.edu.pl

Administracja
Bezpieczeństwo narodowe
Stosunki międzynarodowe
Turystyka i rekreacja
Erasmus
Finanse i rachunkowość
Logistyka
Zarządzanie


dr Anna Maria Migdał, prof. SAN - amigdal@san.edu.pl

dr Michał Szostak - mszostak@san.edu.pl

Studia anglojęzyczne


dr Mariola Badowska - mbadowska@san.edu.pl

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Pedagogika
Psychologia
Socjologia

dr Zbigniew Sikora, prof. SAN - zsikora@san.edu.pl

Architektura
Informatyka
Grafika
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
 

dr Monika Morąg, prof. SAN - mmorag@san.edu.pl
Fizjoterapia
Kosmetologia

 


Dyrektor Instytutu Anglistyki:
dr Iga Lehman, prof. SAN - ilehman@san.edu.pl