Platforma językowa

Platforma językowa

KROK I: Jeżeli jesteś na platformie po raz pierwszy i nie wypełniałeś/aś wcześniej ankiety językowej, kliknij w poniższy baner.

KROK II: Jeżeli wypełniłeś/aś już ankietę językową przejdź do platformy językowej:

Postępuj zgodnie z rozpisaną procedurą (najpierw krok I, potem krok II). Jeżeli masz jakieś problemy natury technicznej, skontaktuj się z Pomocą Techniczną P@O: pomoc.techniczna@pao.pl. Pamiętaj, że obowiązuje Cię tylko jedna forma zaliczenia lektoratu - wybierasz albo zajęcia regularne, albo platformę językową!