Platforma językowa

Platforma językowa

Studia I stopnia niestacjonarne (licencjackie, inżynierskie) oraz fizjoterapia, prawo i psychologia (tylko pierwsze cztery semestry)

UWAGA STUDENCI

 

PLATFORMA JĘZYKOWA – STUDIA NIESTACJONARNE 

PIERWSZEGO STOPNIA LICENCJACKIE 

EGZAMIN Z JĘZYKA OBCEGO NA WYŻSZĄ OCENĘ 

 

SAN WARSZAWA 

Szanowni studenci egzamin z języka obcego na wyższą ocenę przeprowadzony będzie dla Państwa 12.02.2023. 

 

Język angielski: 15.00 – 19.00 sala 507 

(Na napisanie egzaminu prosimy zarezerwować sobie około 45 minut. Na egzamin prosimy przyjść zatem nie później niż o 18.15.) 

 

 

Język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski:  15.00 – 18.00 sala 304 

(Na napisanie egzaminu prosimy zarezerwować sobie około 45 minut. Na egzamin prosimy przyjść zatem nie później niż o 17.15.) 

 

Mgr Konrad Maicki 

Kierownik Studium Języków Obcych SAN


 

UWAGA STUDENCI

 

STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO  STOPNIA  (LICENCJAT)

 

JĘZYK OBCY JEST DLA PAŃSTWA PRZEDMIOTEM OBOWIĄZKOWYM I REALIZOWANY JEST POPRZEZ PLATFORMĘ JĘZYKOWĄ LUB ZAJĘCIA STACJONARNE W KONTAKCIE Z LEKTOREM.  PROSZĘ MIEĆ NA UWADZE, ŻE WYBRANY PRZEZ PAŃSTWA JĘZYK MUSI BYĆ REALIZOWANY PRZEZ 4 SEMESTRY!!!

Kurs na platformie językowej należy zrealizować do ostatniego dnia zajęć przewidzianym w każdym semestrze studiów.

 

 

CO SEMESTR ZAPISUJECIE SIĘ NA NOWY KURS JĘZYKOWY TEGO SAMEGO JĘZYKA. CZYLI NA PIERWSZYM SEMESTRZE NP. NA PIERWSZY SEMESTR JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM LUB ŚREDNOZAAWANSOWANYM, NA DRUGIM SEMESTRZE STUDIÓW NA DRUGI SEMESTR JĘZYKA ANGIELSKIEGO I TAK DO CZWARTEGO SEMESTRU

 

Na kursy językowe w ramach zaliczenia lektoratu możecie się Państwo zapisywać już teraz!

 

Możecie Państwo również zapisać się na zajęcia w kontakcie z lektorem. Zajęcia realizowane są zazwyczaj popołudniami w piątek w siedzibie uczelni. Do wyboru macie Państwo naukę języka: hiszpańskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Warunkiem uruchomienia grupy jest zapisanie się odpowiedniej ilości osób chętnych. Zapisy trwają do 25. 10. 2022.  W przypadku nie utworzenia się grupy realizujecie Państwo lektorat na platformie językowej. O uruchomieniu grupy zostaniecie Państwo powiadomieni przez lektora. Brak informacji do 6.11. 2022 ze strony lektora oznacza, że nie zebrała się wystarczająca ilość osób zainteresowanych stacjonarną  nauką języka.

Formularz na zapisy znajduje się poniżej:

 

https://forms.office.com/r/AdGF9bqeVy

 

 

PLATFORMA JĘZYKOWA

Logowanie do Platformy językowej SAN:

1) Proszę przejść pod adres https://lingua.san.edu.pl i proszę kliknąć na Zaloguj:

2) Zaloguj się, używając swojego studenckiego konta SANet:

3) Zjedź na dół strony i wybierz interesującą Cię kategorię z kursami:

4) Wejdź w wybrany kurs, np.:

5) Po wejściu w kurs kliknij na odnośnik "Więcej" i na „Zapisz mnie na kurs”

i w kolejnym kroku na niebieski przycisk "Zapisz mnie":

6) Jeżeli chcesz zmienić kurs na inny, najpierw wypisz się z aktualnego kursu, a następnie zapisz się na kurs wybranego poziomu. Aby wypisać się z kursu, kliknij na odnośnik "Więcej", a następnie użyj opcji „Wypisz mnie z kursu”:

7) Na kolejnej stronie potwierdź wypisanie, klikając na Kontynuuj:

OBSŁUGA PLATFORMY LINGUA.SAN.EDU.PL

Lektorzy opiekujący się platformą nie są w stanie udzielić Państwu odpowiedzi w sprawach technicznych. W tego typu problemach prosimy bezpośrednio o kontakt: helpdesk@san.edu.pl

SZANOWNI STUDENCI NAWIĄZUJĄC KONTAKT Z LEKTOREM BARDZO PROSIMY O PODAWANIE KAŻDORAZOWO PONIŻSZYCH INFORMACJI ZAWARTYCH W TABELCE UMOŻLIWI TO SZYBKIE UDZIELENIE PAŃSTWU INFORMACJI

WSZYSCY STUDENCI PIERWSZEGO SEMESTRU STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZAPISANIA SIĘ NA KURS JĘZYKA OBCEGO NA PLATFORMIE JĘZYKOWEJ ( O ILE NIE REALIZUJĄ NAUKI W TRYBIE STACJONARNYM) DO 20.11.2022 NAWET JEŚLI PLANUJĄ NAUKĘ W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM.

STUDENCI, KTÓRZY WYBRALI INNY JĘZYK NIŻ JĘZYK ANGIELSKI PROSZENI SĄ O POWIADOMIENIE LEKTORA O SWOIM WYBORZE UZUPEŁNIAJĄC PONIŻSZĄ TABELKĘ

język niemiecki – mgr Danuta Szymczakowska  - dszymczakowska@san.edu.pl

język rosyjski  - mgr Dorota Wieczorek  - dwieczorek@san.edu.pl

język hiszpański – mgr Mario Galdamez  mgaldamezmunoz@san.edu.pl

 

IMIĘ/ IMIONA

 

NAZWISKO / NAZWISKA

(studentki, które w trakcie studiów zmieniły nazwisko proszone są o podanie nazwiska na platformie)

 

MIASTO STUDIÓW

 

NUMER ALBUMU

 

WYBRANY JĘZYK

 

POZIOM NA PLATFORMIE (początkujący lub średniozaawansowany)

 

SEMESTR

 

KIERUNEK STUDIÓW

 

 

 

W sprawach merytorycznych prosimy o kontakt odpowiednio z:

 

 

WARSZAWA – OBSADA LEKTORSKA NA PLATFORMIE JĘZYKOWEJ lingua.san.edu.pl

 

język angielski – mgr Elżbieta Mańko emanko@san.edu.pl

kierunki :

- bezpieczeństwo narodowe,  logistyka, stosunki międzynarodowe, finanse i rachunkowość, turystyka i rekreacja, administracja, zarządzanie.

 

język angielski mgr Jolanta Śmigielska   jsmigielska1@san.edu.pl

kierunki:

- grafika, informatyka, organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, architektura, pedagogika, socjologia, psychologia, fizjoterapia,  kosmetologia.

 

język niemiecki – mgr Danuta Szymczakowska  - dszymczakowska@san.edu.pl

język rosyjski  - mgr Dorota Wieczorek  - dwieczorek@san.edu.pl

język hiszpański – mgr Mario Galdamez  mgaldamezmunoz@san.edu.pl

 

FILIE SAN OBSADA LEKTORSKA NA PLATFORMIE JĘZYKOWEJ lingua.san.edu.pl 

 

FILIE: SAN  BEŁCHATÓW, BRODNICA, GARWOLIN, KIELCE, KOŁOBRZEG, KRAKÓW, LONDYN, OLKUSZ, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, SIERADZ, SZCZECINEK, TARNOBRZEG, ŚWIDNICA, ZDUŃSKA WOLA - OBSADA LEKTORSKA NA PLATFORMIE JĘZYKOWEJ    lingua.san.edu.pl   

(tylko dla studentów studiujących w w/w filiach SAN): 

 

PO ZREALIZOWANIU WSZYSTKICH ZAJĘĆ  PRZEWIDZIANYCH DLA KAŻDEGO KURSU NA MINIMUM 60% ZA KAŻDE ZAJĘCIA OTRZYMUJECIE PAŃSTWO ZALICZENIE LEKTORATU NA OCENĘ DOSTATECZNĄ NIEZALEŻNIE OD PROPONOWANEJ OCENY PRZEZ SYSTEM. OSOBY, KTÓRE CHCĄ UZYSKAĆ WYŻSZĄ OCENĘ NIŻ DOSTATECZNA BĘDĄ MOGŁY NAPISAĆ STACJONARNIE  EGZAMIN Z PRZEROBIONEGO MATERIAŁU W WYZNACZONYM TERMINIE W SESJI EGZAMINACYJNEJ. OCENĘ DOSTATECZNĄ MACIE ZAGWARANTOWANĄ NIEZALEŻNIE OD WYNIKU NAPISANEGO EGZAMINU.

 

ZACHĘCAMY JEDNAK PAŃSTWA DO MOŻLIWIE NAJLEPSZEGO WYKONYWANIA ZADAŃ NA PLATFORMIE JĘZYKOWEJ GDYŻ W RAZIE WYŻSZEJ KONIECZNOŚCI, KTÓRA UNIEMOŻLIWI PRZEPROWADZENIA GRUPOWEGO EGZAMINU OCENY WYSTAWIANE BĘDĄ ZGODNIE ZE SCHEMATEM:

 

60% - 75% ocena dostateczna

76% - 79% ocena dostateczna plus

80% - 85% ocena dobra

86% - 89% ocena dobra plus

90% - 100% ocena bardzo dobra


Powyższa skala ocen jest również obowiązująca w ocenie testów, które odbywają się stacjonarnie.

 

OBCOJĘZYCZNI STUDENCI PIERWSZEGO SEMESTRU  (OBCOKRAJOWCY) 

Państwo oprócz nauki języka obcego będziecie mieli zorganizowany kurs języka polskiego.  

Obowiązkowy bezpłatny kurs języka polskiego dla cudzoziemców  

  

Szanowni Państwo!  

Informujemy, że cudzoziemcy studiujący w SAN w języku polskim są zobowiązaniu do udziału w bezpłatnym kursie języka polskiego, który odbywa się w dniach od 2.11.2022 r. do 30.03.2023 r.  

Szczegółowe informacje o kursie znajdą Państwo w formularzu zapisu na kurs.  

Rejestracja na kurs trwa do dnia 23.10.2022 r.  

Student, który nie wypełni formularza, zostanie automatycznie przypisany do grupy, nie będzie miał możliwości wyboru kursu.  

Link do formularza: https://forms.office.com/r/ZR6DK8iLTD  

  

Z poważaniem  

Konrad Maicki  

Kierownik Centrum Języków Obcych SAN

Studia II stopnia niestacjonarne (magisterskie)

JĘZYK OBCY SPECJALISTYCZNY STUDIA II STOPNIA MAGISTERSKIE

SAN WARSZAWA

ORAZ

FILIE SAN: BEŁCHATÓW, BRODNICA, GARWOLIN, KIELCE, KOŁOBRZEG, KRAKÓW, LONDYN, OLKUSZ, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, SIERADZ, SZCZECINEK, TARNOBRZEG, ŚWIDNICA, ZDUŃSKA WOLA

 

 

Szanowni studenci,

NA KURSY SPECJALISTYCZNE ZAPISUJECIE SIĘ PAŃSTWO ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PONIŻEJ. JEŚLI KURS TRWA DŁUŻEJ NIŻ JEDEN SEMESTR TO NA KURS SPECJALISTYCZNY NALEŻY ZAPISYWAĆ SIĘ CO SEMESTR  NA WYŻSZY POZIOM.

 

Język obcy specjalistyczny realizowany jest na platformie językowej

https://lingua.san.edu.pl   na  kierunkach:

 

- BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE  na pierwszym semestrze

do wyboru jest język angielski, niemiecki i rosyjski

 

- FIZJOTERAPIA:

na studiach drugiego stopnia na trzecim i czwartym semestrze,

do wyboru jest język angielski, niemiecki i rosyjski

na studiach jednolitych magisterskich na siódmym i ósmym semestrze

do wyboru jest język angielski, niemiecki i rosyjski

 

- IFORMATYKA  na drugim semestrze,

realizujecie Państwo język angielski,

 

- KOSMETOLOGIA na trzecim i czwartym semestrze,

do wyboru jest język angielski i niemiecki

 

- OPTOMETRIA na semestrze pierwszym, drugim i trzecim,

realizujecie Państwo język angielski (kurs pojawi się na początku stycznia)

 

- PEDAGOGIKA na semestrze pierwszym, drugim,

do wyboru jest język angielski, niemiecki i rosyjski,

 

- ZARZĄDZANIE na semestrze pierwszym:

do wyboru jest język angielski, niemiecki i rosyjski

 

Kurs na platformie językowej należy zrealizować do ostatniego dnia przed odpowiednią sesją egzaminacyjną.

 

Na kursy językowe w ramach zaliczenia lektoratu możecie się Państwo zapisywać już teraz!

Logowanie do Platformy językowej SAN:

1) Proszę przejść pod adres https://lingua.san.edu.pl i proszę kliknąć na Zaloguj:

2) Zaloguj się, używając swojego studenckiego konta SANet:

3) Zjedź na dół strony i wybierz interesującą Cię kategorię z kursami:

4) Wejdź w wybrany kurs, np.:

5) Po wejściu w kurs kliknij na odnośnik "Więcej" i na „Zapisz mnie na kurs”

i w kolejnym kroku na niebieski przycisk "Zapisz mnie":

6) Jeżeli chcesz zmienić kurs na inny, najpierw wypisz się z aktualnego kursu, a następnie zapisz się na kurs wybranego poziomu. Aby wypisać się z kursu, kliknij na odnośnik "Więcej", a następnie użyj opcji „Wypisz mnie z kursu”:

7) Na kolejnej stronie potwierdź wypisanie, klikając na Kontynuuj:

OBSŁUGA PLATFORMY LINGUA.SAN.EDU.PL

Lektorzy opiekujący się platformą nie są w stanie udzielić Państwu odpowiedzi w sprawach technicznych. W tego typu problemach prosimy bezpośrednio o kontakt: helpdesk@san.edu.pl

SZANOWNI STUDENCI NAWIĄZUJĄC KONTAKT Z LEKTOREM BARDZO PROSIMY O PODAWANIE KAŻDORAZOWO PONIŻSZYCH INFORMACJI ZAWARTYCH W TABELCE UMOŻLIWI TO SZYBKIE UDZIELENIE PAŃSTWU INFORMACJI

WSZYSCY STUDENCI PIERWSZEGO SEMESTRU STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZAPISANIA SIĘ NA KURS JĘZYKA OBCEGO NA PLATFORMIE JĘZYKOWEJ ( O ILE NIE REALIZUJĄ NAUKI W TRYBIE STACJONARNYM) DO 20.11.2022 NAWET JEŚLI PLANUJĄ NAUKĘ W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM.

STUDENCI, KTÓRZY WYBRALI INNY JĘZYK NIŻ JĘZYK ANGIELSKI PROSZENI SĄ O POWIADOMIENIE LEKTORA O SWOIM WYBORZE UZUPEŁNIAJĄC PONIŻSZĄ TABELKĘ

język niemiecki – mgr Danuta Szymczakowska  - dszymczakowska@san.edu.pl

język rosyjski  - mgr Dorota Wieczorek  - dwieczorek@san.edu.pl

język hiszpański – mgr Mario Galdamez  mgaldamezmunoz@san.edu.pl

 

IMIĘ/ IMIONA

 

NAZWISKO / NAZWISKA

(studentki, które w trakcie studiów zmieniły nazwisko proszone są o podanie nazwiska na platformie)

 

MIASTO STUDIÓW

 

NUMER ALBUMU

 

WYBRANY JĘZYK

 

POZIOM NA PLATFORMIE (początkujący lub średniozaawansowany)

 

SEMESTR

 

KIERUNEK STUDIÓW

 

 

W sprawach merytorycznych prosimy o kontakt odpowiednio z:

Język angielski –mgr Katarzyna Kołaczkowska- kkolaczkowska@san.edu.pl

język niemiecki – mgr Danuta Szymczakowska  - dszymczakowska@san.edu.pl

język rosyjski  - mgr Dorota Wieczorek  - dwieczorek@san.edu.pl

język hiszpański – mgr Mario Galdamez  mgaldamezmunoz@san.edu.pl

PO ZREALIZOWANIU WSZYSTKICH ZAJĘĆ  PRZEWIDZIANYCH DLA KAŻDEGO KURSU NA MINIMUM 60% ZA KAŻDE ZAJĘCIA OTRZYMUJECIE PAŃSTWO ZALICZENIE LEKTORATU NA OCENĘ DOSTATECZNĄ NIEZALEŻNIE OD PROPONOWANEJ OCENY PRZEZ SYSTEM. OSOBY, KTÓRE CHCĄ UZYSKAĆ WYŻSZĄ OCENĘ NIŻ DOSTATECZNA BĘDĄ MOGŁY NAPISAĆ STACJONARNIE  EGZAMIN Z PRZEROBIONEGO MATERIAŁU W WYZNACZONYM TERMINIE W SESJI EGZAMINACYJNEJ. OCENĘ DOSTATECZNĄ MACIE ZAGWARANTOWANĄ NIEZALEŻNIE OD WYNIKU NAPISANEGO EGZAMINU.

 

ZACHĘCAMY JEDNAK PAŃSTWA DO MOŻLIWIE NAJLEPSZEGO WYKONYWANIA ZADAŃ NA PLATFORMIE JĘZYKOWEJ GDYŻ W RAZIE WYŻSZEJ KONIECZNOŚCI, KTÓRA UNIEMOŻLIWI PRZEPROWADZENIA GRUPOWEGO EGZAMINU OCENY WYSTAWIANE BĘDĄ ZGODNIE ZE SCHEMATEM:

 

60% - 75% ocena dostateczna

76% - 79% ocena dostateczna plus

80% - 85% ocena dobra

86% - 89% ocena dobra plus

90% - 100% ocena bardzo dobra

 

 

KONRAD MAICKI

KIEROWNIK STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH