Platforma językowa

Platforma językowa

UWAGA STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA

JĘZYK OBCY JEST DLA PAŃSTWA PRZEDMIOTEM OBOWIĄZKOWYM I REALIZOWANY JEST POPRZEZ PLATFORMĘ JĘZYKOWĄ.

 

PLATFORMA JĘZYKOWA 

PO ZALOGOWANIU SIĘ DO STREFY STUDENTA WYBIERACIE PAŃSTWO:

  1. JĘZYKI OBCE – STUDIA NIESTACJONARNE (NIEBIESKI ZNACZEK)
  2. NASTĘPNIE – PLATFORMA JĘZYKOWA ( NIEBIESKI ZNACZEK)
  3. KROK I (BĘDZIECIE PAŃSTWO POPROSZENI O WYPEŁNIENIE ANKIETY, LOGOWANIE JAK DO WIRTUALNEJ UCZELNI) NALEŻY DOKONAĆ WYBORU JĘZYKA I POZIOMU.  DO WYBORU MACIE PANSTWO JĘZYK ANGIELSKI I JĘZYK NIEMIECKI.
  4. PO WYPEŁNIENIU ANKIETY MOŻECIE PAŃSTWO LOGOWAĆ SIĘ NA PLATFORMĘ JĘZYKOWĄ I ZALICZAĆ POSZCZEGÓLNE MODUŁY.

PO ZREALIZOWANIU WSZYSTKICH ZAJĘĆ  PRZEWIDZIANYCH DLA DANEGO MODUŁU NA MINIMUM 60% OTRZYMUJECIE PAŃSTWO ZALICZENIE  Z OCENĄ ZGODNIE ZE SCHEMATEM:

60% - 75% ocena dostateczna

75% - 79% ocena dostateczna plus

80% - 85% ocena dobra

86% - 89% ocena dobra plus

90% - 100% ocena bardzo dobra

I TYM SAMYM ZALICZENIE LEKTORATU ZA DANY SEMESTR NAUKI.

KONRAD MAICKI

KIEROWNIK STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

KROK I: Jeżeli jesteś na platformie po raz pierwszy i nie wypełniałeś/aś wcześniej ankiety językowej, kliknij w poniższy baner.

KROK II: Jeżeli wypełniłeś/aś już ankietę językową przejdź do platformy językowej:

Postępuj zgodnie z rozpisaną procedurą (najpierw krok I, potem krok II). Jeżeli masz jakieś problemy natury technicznej, skontaktuj się z Pomocą Techniczną P@O: pomoc.techniczna@pao.pl. Pamiętaj, że obowiązuje Cię tylko jedna forma zaliczenia lektoratu - wybierasz albo zajęcia regularne, albo platformę językową!