Powrót

Informacje dla I semestrów (bez logowania)

Informacje dla I semestrów (bez logowania)

Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 | 5 października

Szanowni Studenci!

 

J.M. Rektor i Senat Społecznej Akademii Nauk mają zaszczyt zaprosić na uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022, która odbędzie się 5 października 2021 r. o godzinie 14:00 w budynku Społecznej Akademii Nauk przy ulicy Łuckiej 11 w Warszawie, aula 6.

 

Nagranie z Inauguracji Roku Akademickiego dostępne jest na naszym fanpage'u na Fb oraz na kanale YouTube.

Dzień Zerowy | 7-8 października

W dniach 7-8 października z myślą o studentach I roku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w murach uczelni zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne.
Dni Zerowe odbędą się w budynku Społecznej Akademii Nauk przy ul. Łuckiej 11. Szczegółowe informacje o  terminie spotkań znajdują się na stronie: https://warszawa.san.edu.pl/dzien-zerowy-2 

Organizacja Roku Akademickiego

I semestr /zimowy/

 1. Semestr zimowy trwa od 1 października 2021 roku do 28 lutego 2021 r.
 2. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 11 października 2021 r. i trwają do 6 lutego 2022 r.
 3. Wakacje zimowe - od 24 grudnia 2021 r. do 7 stycznia 2022 r.
 4. Zimowa sesja egzaminacyjna - od 7 lutego do 20 lutego 2022 r.
 5. Sesja poprawkowa - od 21 lutego do 27 lutego 2022 r.

II semestr /letni/

 1. Semestr letni trwa od 1 marca do 30 września 2022 r.
 2. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 1 marca 2022 r. i trwają do 21 czerwca 2022 r.
 3. Wakacje wiosenne - od 14 do 19 kwietnia 2022 r.
 4. Letnia sesja egzaminacyjna - od 22 czerwca do 3 lipca 2022 r.
 5. Sesja poprawkowa - od 12 do 30 września 2022 r.

 

DZIEŃ REKTORSKI 2 maja 2022 r.

Od 4 lipca do 11 września 2022 r. trwa przerwa letnia przeznaczona na wakacje letnie, obozy naukowe, praktyki.

Informacje dodatkowe:

 • Zjazdy na studiach zaocznych podzielone są na ZJAZD A i ZJAZD B. Opis jakie kierunki przydzielone są do poszczególnych zjazdów podany jest w powyższym pliku. 
 • Literki G i D umieszczone w organizacji oznaczają górę i dół planu. W planie zajęć mogą być umieszczone dwa przedmioty w jednym bloku zajęciowym. Wtedy zgodnie z obowiązującym tygodniem realizowany będzie przedmiot z górnej lub z dolnej części okienka. 
 • W "Zestawieniu dni" wykazane zostały poszczególne daty kiedy obowiązuje góra planu, a kiedy dół planu. Wiersz "całość" oznacza, że w dany przedmiot prowadzony będzie co tydzień. 
Plan zajęć i podział na grupy

Plan zajęć będzie dostępny na kilka dni przed pierwszymi zajęciami (zarówno dla studentów studiów dziennych, jak i zaocznych).

Przed pierwszymi zajęciami prosimy także sprawdzić podział na grupy dziekańskie udostępniony razem z planem zajęć. Wszelkie prośby o zmianę grupy muszą być zgłaszane do właściwego Dziekanatu osobiście, telefonicznie lub mailowo.

 Plan udostępniany jest na stronie - https://warszawa.san.edu.pl/strefa-studenta/plany-zajec  

Zajęcia w trybie hybrydowym

W roku akademickim 2021/2022 zajęcia organizowane będą w trybie hybrydowym. W związku z tym w planie zajęć przedmioty z adnotacją "zajęcia w kontakcie" odbywać się będą w budynku SAN przy ulicy Łuckiej 11, a przedmioty z adnotacją "MS Teams" prowadzone będą zdalnie. 

 

Microsoft Office 365 dla Studentów SAN

 Prosimy o zapoznanie się z instrukcją założenia konta studenckiego SANet  Microsoft Office 365 dla Studentów SAN w Strefie Studenta.

Gdzie odbywają się zajęcia?

Wszystkie zajęcia odbywają się w jednym budynku przy ulicy Łuckiej 11 w Warszawie.

Legitymacja studencka

Legitymacje studenckie wydawane będą po 12 października. Informację o możliwości odbioru dokumentu pojawią się na stronie głównej w Aktualnościach. 

Dziekanaty

Przed rezerwacją wizyty sprawdź, do którego Dziekanatu chcesz utworzyć spotkanie. 

 

Dziekanat Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie oraz Dziekanat Nauk Humanistycznych (pokój 101, I piętro)

 • Zarządzanie (studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia),
 • Bezpieczeństwo narodowe (studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia),
 • Logistyka (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia),
 • Turystyka i rekreacja (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia),
 • Architektura (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia),
 • Finanse i rachunkowość (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia),
 • Stosunki międzynarodowe (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia),
 • Administracja (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia),
 • Informatyka (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia),
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia),
 • Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia),
 • Grafika (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia),
 • Pedagogika (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia)

 

Dziekanat Nauk Medycznych (pokój 332, III piętro)

 • Fizjoterapia (studia stacjonarne i niestacjonarne, jednolite magisterskie, II stopnia),
 • Kosmetologia (studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia),
 • Psychologia (studia stacjonarne i niestacjonarne, jednolite magisterskie),
 • Socjologia (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia)

 

Dziekanat Studiów Anglojęzycznych (pokój 105, I piętro)

 • Computer science and IT,
 • IT Managment,
 • International Turism and Hospitality Managment,
 • International Business Managment,
 • E- business & Digital Marketing,
 • Filologia

 

Opłaty czesnego

Opłaty związane z czesnym na studia wpłacane są na:

 • indywidualny nr subkonta przekazany w platformie rekrutacyjnej, po uzupełnieniu formularza rekrutacji on-line oraz wskazany w § 6 umowy o warunkach odpłatności za studia

W tytule przelewu należy wpisać, za co wnosimy opłatę (np. czesne październik) oraz podać imię i nazwisko oraz kierunek i stopień studiów.

 

 

Terminy wnoszenia czesnego dla każdego z systemów płatności przypadają w następujących dniach:

 • za cały rok akademicki: do 25 września;
 • w dwóch ratach semestralnych: do 25 września i 25 lutego;
 • w ratach miesięcznych: do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy (pierwsza rata płatna jest do 25 września 2021 r.) 
Stypendia

Informacje na temat stypendiów znajdują na stronie: https://warszawa.san.edu.pl/strefa-studenta/stypendia