Powrót

Informacje dla I semestrów (bez logowania)

Informacje dla I semestrów (bez logowania)

Już niebawem rozpocznie się nowy rok akademicki 2022/2023 w Społecznej Akademii Nauk. W związku z tym, wszystkim nowym Studentom chcielibyśmy przekazać kilka informacji organizacyjnych.

 

Wychowanie fizyczne - spotkanie informacyjne

Zapraszamy nowoprzyjętych Studentów studiów stacjonarnych na spotkanie organizacyjno-informacyjne w sprawie zajęć z wychowania fizycznego, które odbędzie się 7 października br. o godzinie 10:00 w Akademiku SAN przy ul. Ciołka 6

Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 | 3 października br.

Szanowni Studenci!

 

J.M. Rektor i Senat Społecznej Akademii Nauk mają zaszczyt zaprosić na uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2022/2023, która odbędzie się 3 października 2022 r. o godzinie 16:00 w Centrum Konferencyjnym przy ulicy Grzybowskiej 56 (wejście B) w Warszawie.

 

W związku z ograniczoną liczbą miejsc osoby zainteresowane wzięciem udziału w uroczystości prosimy o dokonanie rezerwacji na poniższej stronie.

Dni Zerowe SAN | 28-29 września

W dniach 28-29 września z myślą o studentach I roku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w murach uczelni zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne.

 

Dni Zerowe odbędą się w budynku Społecznej Akademii Nauk przy ul. Łuckiej 11. Szczegółowe informacje o terminie spotkań oraz linki do zapisu znajdują się na stronie: ZAPISZ SIĘ NA DNI ZEROWE

Plan zajęć i podział na grupy

Plan zajęć będzie dostępny na kilka dni przed pierwszymi zajęciami (zarówno dla studentów studiów dziennych, jak i zaocznych).

Przed pierwszymi zajęciami prosimy także sprawdzić podział na grupy dziekańskie udostępniony razem z planem zajęć. Wszelkie prośby o zmianę grupy muszą być zgłaszane do właściwego Dziekanatu osobiście, telefonicznie lub mailowo.

 Plan udostępniany jest na stronie - https://warszawa.san.edu.pl/strefa-studenta/plany-zajec  

Microsoft Office 365 dla Studentów SAN

 Prosimy o zapoznanie się z instrukcją założenia konta studenckiego SANet  Microsoft Office 365 dla Studentów SAN w Strefie Studenta.

Gdzie odbywają się zajęcia?

Wszystkie zajęcia odbywają się w jednym budynku przy ulicy Łuckiej 11 w Warszawie.

Dziekanaty

Po otrzymaniu Statusu Studenta wszystkie sprawy związane z tokiem studiów prosimy załatwiać w odpowiednim Dziekanacie.

 

Dziekanat 1 (pokój 101, I piętro)

 • Zarządzanie
 • Logistyka 
 • Turystyka i rekreacja 
 • Architektura 
 • Finanse i rachunkowość 
 • Administracja 
 • Informatyka
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 
 • Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej 
 • Grafika 

 

Dziekanat 2 (pokój 101, I piętro)

 • Fizjoterapia 
 • Kosmetologia 
 • Psychologia 
 • Socjologia
 • Pedagogika
 • Stosunki międzynarodowe
 • Bezpieczeństwo narodowe 

 

Dziekanat 3 (pokój 105, I piętro)

 • Computer science and IT,
 • IT Managment,
 • International Turism and Hospitality Managment,
 • International Business Managment,
 • E- business & Digital Marketing,
 • Filologia

 

Opłaty czesnego

Opłaty związane z czesnym oraz opłatą za legitymację na studia wpłacane są na:

 • indywidualny nr subkonta podany w Wirtualnej Uczelni. 

W tytule przelewu należy wpisać, za co wnosimy opłatę (np. czesne październik) oraz podać imię i nazwisko oraz kierunek i stopień studiów.

Każdy Student posiada własny numer rachunku dlatego prosimy o nie podawać go innym Studentom.

Pamiętaj, że indywidualny numer rachunku bankowego podany przy rejestracji na platformie rekrutacyjnej nie jest numerem konta do opłat czesnego.

 

Terminy wnoszenia czesnego dla każdego z systemów płatności przypadają w następujących dniach:

 • za cały rok akademicki: do 5 października;
 • w dwóch ratach semestralnych: do 5 października i 5 marca;
 • w ratach miesięcznych: do 5 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy (pierwsza rata płatna jest do 5 października 2022 r.) 
Stypendia

Informacje na temat stypendiów znajdują na stronie: https://warszawa.san.edu.pl/strefa-studenta/stypendia 

Studenci pierwszych semestrów (I i II stopnia) wnioski składają od 1 października 2022 r.