Lektoraty

Regularne zajęcia dla studentów I stopnia, tryb niestacjonarny

Język obcy jest dla Państwa przedmiotem obowiązkowym i realizowany jest poprzez Platformę Językową lub w formie zajęć stacjonarnych.

 

Platforma Językowa

 

KROK I: Jeżeli jesteś na platformie po raz pierwszy i nie wypełniałeś/aś wcześniej ankiety językowej, kliknij w poniższy baner.

KROK II: Jeżeli wypełniłeś/aś już ankietę językową przejdź do platformy językowej:

Postępuj zgodnie z rozpisaną procedurą (najpierw krok I, potem krok II). Jeżeli masz jakieś problemy natury technicznej, skontaktuj się z rfigura@san.edu.pl. Pamiętaj, że obowiązuje Cię tylko jedna forma zaliczenia lektoratu - wybierasz albo zajęcia regularne, albo platformę językową!

 

PO ZREALIZOWANIU WSZYSTKICH ZAJĘĆ PRZEWIDZIANYCH DLA DANEGO MODUŁU NA MINIMUM 51% OTRZYMUJECIE PAŃSTWO OCENĘ DOSTATECZNĄ I TYM SAMYM ZALICZENIE LEKTORATU ZA DANY SEMESTR NAUKI. STUDENCI, KTÓRZY BĘDĄ CHCIELI UZYSKAĆ WYŻSZĄ OCENĘ BĘDĄ MIELI MOŻLIWOŚĆ W SESJI EGZAMINACYJNEJ NAPISAĆ EGZAMIN Z DANEGO MODUŁU. INFORMACJA O TERMINIE EGZAMINU BĘDZIE UWZGLĘDNIONA W PLANIE SESJI EGZAMINACYJNEJ.

 

KONRAD MAICKI

KIEROWNIK STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

 

W razie problemów technicznych i merytorycznych z Panią Elżbietą Mańko : emanko@wp.pl Pisząc maila proszę podawać każdorazowo imię, nazwisko, numer albumu i kierunek studiów.