Powrót

Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych

Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych

Braki w dokumentach

Studentów z brakującymi dokumentami wyszczególnionymi w załączniku prosimy o niezwłoczne dostarczenie ich do pokoju nr 4 (Biuro Rekrutacji).

Egzamin warunkowy u dr Anny Mróz dla studentów I-go roku Kosmetologii

Egzamin warunkowy u dr Anny Mróz dla studentów I-go roku Kosmetologii (studia stacjonarne) odbędzie się:

  • 10 maja 2018 r. o godz. 11:30 sala 408 - ćwiczenia
  • 24 maja 2018 r. o godz. 11:30 sala 408 - wykłady (egzamin)
Zaliczenie Anatomii dla Fizjoterapii i Kosmetologii

Studia dzienne, II semestr 10.05.2018 godz 7.00 sala 304
Studia zaoczne, II semestr 6.05.2018 godz 7.00 sala 316.

Dziekanat Nauk Medycznych (pokój 332, III piętro)

ul. Łucka 11
00-842 Warszawa
tel. 22 656 32 60

 

Godziny pracy Dziekanatu:

poniedziałek-piątek: 9:00-17:00

sobota (zjazd A): 8:00-16:00 

sobota-niedziela (zjazd B): 8:00-16:00 

  

Obsługa studentów z kierunków:

  • Fizjoterapia (studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia)
  • Socjologia (studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia).

Marta Brzezińska
email: mbrzezinska@san.edu.pl 

 

  • Kosmetologia (studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia),

Maja Wagner
email: mwagner@spoleczna.pl 

Władze Wydziału Nauk Medycznych

Dziekan Wydziału Nauk Medycznych

dr n. med. Samer Tayara
ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa
pokój 333
e-mail: stayara@san.edu.pl

 

Dyżury dla studentów:

Środy 12.00-13.00
Zjazd A (soboty parzyste), 12.30-13.30
Zjazd B (soboty nieparzyste), 15.00-16.00
 

 

Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych

dr Monika Morąg
ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa
pokój 333

Dyżury dla studentów:

Poniedziałki 12.00-13.00
Zjazd A (soboty) 11.30-13.00
Zjazd B (soboty) 13.00-14.00