Powrót

Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych

Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych

Władze Wydziału Nauk Medycznych

Dziekan Wydziału Nauk Medycznych

dr n. med. Samer Tayara, prof. SAN
ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa
pokój 333
e-mail: stayara@san.edu.pl

 

  

Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych

dr Monika Morąg
ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa
pokój 333
e-mail: mmorag@san.edu.pl