Aktualności

Spotkanie we Lwowie

« wróć

Studia podyplomowe realizowane przez Społeczną Akademię Nauk dla kadr Ukraińskich Kolei Państwowych to jeden z tematów poruszanych podczas spotkania przedstawicieli Lwowskiego Oddziału Dniepropietrowskiego Narodowego Uniwersytetu Transportu Kolejowego im. Łazariana z prof. dr hab. Jerzym Telakiem, reprezentującym SAN.

  

Ponadto we Lwowie dyskutowano o osiągnięciach zgodności programowej wspólnych studiów licencjackich SAN i DNURTK, które umożliwią absolwentom uzyskać podwójny dyplom. Rozmawiano również o współpracy kół naukowych DNURTK i SAN „Logistics” (działającego w środowisku studentów kierunku Logistyka w SAN Warszawa). Ostatnim z poruszanych zagadnień było funkcjonowanie naukowców DNURTK w Towarzystwie Naukowym „Bezpieczeństwo i Ratownistwo”.

 

Obok prof. dr hab. Jerzego Telaka w spotkaniu wzięli udział dyrektor lwowskiego oddziału DNUTK dr Jarosław Bolzhelarsky, akademik Narodowej Akademii Ukrainy prof. dr hab. Vasyl Kopytko, kierownik Katedry Technologii Transportu prof. dr Bogdan Gera oaz kierownik Działu Rekrutacji DNURTK dr Taras Fedun.