Aktualności

SAN partnerem Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach

« wróć

Instytut Nowych Technologii w Łodzi oraz Społeczna Akademia Nauk zapraszają uczniów szkół średnich do udziału w II edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach, której głównym celem jest upowszechnianie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej gospodarki i biznesu wśród młodych ludzi.

Olimpiada zorganizowana pod Patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej jest przeznaczona dla młodzieży szkół średnich z całej Polski. Program merytoryczny Olimpiady jest zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach (dotyczy Podstawy programowej kształcenia w zawodzie: technik ekonomista, technik handlowiec, technik organizacji reklamy, technik rachunkowości). Podczas 3 etapów konkursu, uczniowie szkół średnich będą walczyć o cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.

Pierwszy etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach odbędzie się z końcem lutego 2018 roku. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.olimpiada.org.pl. Poniżej przesyłamy dokładny harmonogram Olimpiady oraz formularz zgłoszeniowy dla szkół. Skan wypełnionego formularza prosimy przesłać na adres info@olimpiada.org.pl W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt telefoniczny pod numer telefonu: 505-699-461.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach przebiegać będzie w trzech etapach:

  • I etap – koniec lutego 2018 r.; etap szkolny – przeprowadzony zostanie w macierzystych szkołach uczestników. Polegać będzie na wypełnieniu testu wielokrotnego wyboru. Etap ten odbędzie się jednocześnie we wszystkich szkołach. Testy wypełniane będą online w oparciu o stosowny program/platformę/aplikację. Do drugiego etapu zostanie zakwalifikowanych 250 osób.
  • II etap – koniec marca 2018 r.; przeprowadzony zostanie w szkołach uczestników. Uczniowie zakwalifikowani do tego etapu również rozwiążą test online wielokrotnego wyboru. Test będzie zawierał pytania sprawdzające wiedzę teoretyczną oraz umiejętność praktycznego jej zastosowania, poprzez pytania weryfikujące umiejętność rozwiązania danego problemu z zakresu zarządzania firmą i przedsiębiorstwem. Testy również wypełniane będą online. Do trzeciego etapu Olimpiady zakwalifikowane zostaną 24 osoby.
  • III etap – kwiecień 2018 r.; ostatni etap realizowany będzie w formie zespołowego konkursu na rozwiązanie problemu/przypadku (case competition). 

W kwietniu 2018 roku, podczas oficjalnej Gali Finałowej, która odbędzie się w Łodzi, w siedzibie Społecznej Akademii Nauk, nastąpi także rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie laureatów. Gala Finałowa obejmie: prezentację zespołów, obrady Komisji, rozstrzygnięcie Olimpiady i wręczenie nagród.