Aktualności

Rusza rekrutacja na semestr letni

« wróć

Rekrutacja na semestr letni 2018/2019

 

Rekrutacja na semestr letni w roku akademickim 2018/2019 będzie trwała do 30 marca 2019 r. Zapraszamy do zapoznania się z listą kierunków na które prowadzimy nabór.  

Warunki przyjęcia

Na I rok studiów zostaną przyjęte osoby, które dostarczą do Biura Rekrutacji komplet dokumentów. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Dokumenty można składać do Biura Rekrutacji Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.  

Biuro Rekrutacji
ul. Łucka 11 - pokój nr 4 (parter)

00-842 Warszawa
Informacja: tel. 22 656 36 18 | e-mail: rekrutacja_wawa@san.edu.pl

 Rekrutacja On-Line

Na studia zapisać się można również wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie Rekrutacja on-line. Jednak i w tym przypadku należy pamiętać o konieczności dostarczenia do biura rekrutacji w ciągu 7 dni od daty rejestracji niezbędnych dokumentów. Rekrutacja on-line pozwala jednak na wstępną rejestrację w systemie, znaczne skrócenie wizyty w Biurze Rekrutacji, zdecydowanie ułatwia proces rekrutacji i uprawnia do skorzystania z promocji czasowych (kandydat ma dodatkowe 7 dni na dostarczenie dokumentów do Biura Rekrutacji). 

UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia. 

Oferta edukacyjna

Społeczna Akademia Nauk to uczelnia oferująca nowoczesne programy studiów licencjackich i magisterskich prowadzonych w językach polskim i angielskim. Ofertę edukacyjną uzupełniają atrakcyjne kursy, szkolenia i szeroki wybór studiów podyplomowych. Studia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym (dziennym) – zajęcia są prowadzone w dni powszednie, jak i niestacjonarnym – zajęcia prowadzone są dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele od godziny 8:00.  
Lista kierunków, na które prowadzony jest nabór:                                                                                                                                                                                      
Administracja I (N)       II* (N)
Bezpieczeństwo narodowe I (N) II (N)
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I (S/N) II (S/N)
Filologia I (S/N) II (S/N)
Finanse i rachunkowość I (N) II* (N)
Informatyka I (S/N)  
Logistyka I (S/N) II* (S/N)
Pedagogika I (N)  
Psychologia JM (N)  
Socjologia (Socjokryminologia) I (N)  
Stosunki międzynarodowe   II* (S)   
Turystyka i rekreacja    I (S/N) II* (S)
Zarządzanie I (S/N) II (S/N)

*ODRĘBNA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE

Zachęcamy również do zapisów na studia podyplomowe z możliwym dofinansowaniem do 80%: www.podyplomowe.spoleczna.pl 
Studia realizowane przy współpracy z Clark University: www.clarkuniversity.eu