Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia I stopnia oraz na jednolite studia magisterskie w języku polskim powinni złożyć następujące dokumenty:

 

 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym,
 • kserokopia dowodu osobistego (strona 1 i 2; oryginał do wglądu),
 • dowód wpłaty wpisowego,
 • formularz rekrutacyjny (wypełniony i podpisany; do pobrania poniżej lub w Biurze rekrutacji),
 • umowę o świadczeniu usług edukacyjnych wraz z załącznikiem (wypełnioną w dwóch egzemplarzach i podpisaną; do pobrania poniżej lub w Biurze rekrutacji).

Z uwagi na przyspieszenie procesu rekrutacji (i skrócenie kolejki) prosimy o przynoszenie ze sobą kserokopii wskazanych wyżej dokumentów!

Kandydaci na studia II stopnia w języku polskim powinni złożyć następujące dokumenty:

 • kserokopia dyplomu licencjackiego lub inżynierskiego (oryginał do wglądu),
 • 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym,
 • kserokopia dowodu osobistego (strona 1 i 2; oryginał do wglądu),
 • dowód wpłaty wpisowego,
 • formularz rekrutacyjny (wypełniony i podpisany; do pobrania poniżej lub w Biurze rekrutacji),
 • umowę o świadczeniu usług edukacyjnych wraz z załącznikiem (wypełnioną w dwóch egzemplarzach i podpisaną; do pobrania poniżej lub w Biurze rekrutacji).

Z uwagi na przyspieszenie procesu rekrutacji (i skrócenie kolejki) prosimy o przynoszenie ze sobą kserokopii wskazanych wyżej dokumentów!


Zasady rekrutacji na studia w kolejnym roku akademickim będą opublikowane wraz z rozpoczęciem naboru na studia na rok akademicki 2018/2019, t.j. nie wcześniej niż 2 kwietnia 2018 r.