Rekrutacja 2019/2020

Rekrutacja na semestr zimowy w roku akademickim 2019/2020 będzie trwała do 30 października 2019 r. Zapraszamy do zapoznania się z listą kierunków na które prowadzimy nabór. 

Warunki przyjęcia

Na I rok studiów zostaną przyjęte osoby, które dostarczą do Biura Rekrutacji komplet dokumentów. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Dokumenty można składać do Biura Rekrutacji Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. 

 

Biuro Rekrutacji

ul. Łucka 11 - pokój nr 4 (parter)
00-842 Warszawa

Informacja: tel. 22 656 36 18 | e-mail: rekrutacja_wawa@san.edu.pl

Rekrutacja On-Line

Na studia zapisać się można również wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie Rekrutacja on-line. Jednak i w tym przypadku należy pamiętać o konieczności dostarczenia do biura rekrutacji w ciągu 7 dni od daty rejestracji niezbędnych dokumentów. Rekrutacja on-line pozwala jednak na wstępną rejestrację w systemie, znaczne skrócenie wizyty w Biurze Rekrutacji, zdecydowanie ułatwia proces rekrutacji i uprawnia do skorzystania z promocji czasowych (kandydat ma dodatkowe 7 dni na dostarczenie dokumentów do Biura Rekrutacji).

 

UWAGA: 

Wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia. 

Oferta edukacyjna

Społeczna Akademia Nauk to uczelnia oferująca nowoczesne programy studiów licencjackich i magisterskich prowadzonych w językach polskim i angielskim. Ofertę edukacyjną uzupełniają atrakcyjne kursy, szkolenia i szeroki wybór studiów podyplomowych. Studia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym (dziennym), jak i niestacjonarnym. 

 

Lista kierunków, na które prowadzony jest nabór:                                                                                                                                                                                               

Administracja I (S/N)       II* (S/N)
Architektura I (S/N)  
Bezpieczeństwo narodowe I (S/N) II (S/N)
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I (S/N) II (S/N)
Filologia I (S/N) II (S/N)
Finanse i rachunkowość I (S/N) II* (S/N)
Fizjoterapia JM (S/N) II (S/N)
Grafika I (S/N)  
Informatyka I (S/N) II (S/N)
Kosmetologia  I (S/N) II (S/N)
Logistyka I (S/N) II* (S/N)
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej I (S/N)  
Pedagogika I (S/N)  II (S/N)
Pielęgniarstwo I (S)  
Prawo JM (S/N)  
Psychologia JM (S/N)  
Socjologia (Socjokryminologia) I (S/N)  
Stosunki międzynarodowe I (S/N)  II* (S/N)   
Turystyka i rekreacja    I (S/N) II* (S/N)
Zarządzanie I (S/N) II (S/N)

*ODRĘBNA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE