Rekrutacja 2018/2019

Rusza rekrutacja na semestr zimowy 2018/2019

Rekrutacja na semestr zimowy w roku akademickim 2018/2019 rozpoczyna się 7 maja 2018 r. i będzie trwała do 15 września 2018 r.

Warunki przyjęcia

Na I rok studiów zostaną przyjęte osoby, które dostarczą do Biura Rekrutacji komplet dokumentów. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Dokumenty można składać do Biura Rekrutacji Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. 

 

Biuro Rekrutacji

ul. Łucka 11 - pokój nr 4 (parter)
00-842 Warszawa

Informacja: tel. 22 656 36 18 | e-mail: rekrutacja_wawa@san.edu.pl

Rekrutacja On-Line

Na studia zapisać się można również wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie Rekrutacja on-line. Jednak i w tym przypadku należy pamiętać o konieczności dostarczenia do biura rekrutacji w ciągu 7 dni od daty rejestracji niezbędnych dokumentów. Rekrutacja on-line pozwala jednak na wstępną rejestrację w systemie, znaczne skrócenie wizyty w Biurze Rekrutacji, zdecydowanie ułatwia proces rekrutacji i uprawnia do skorzystania z promocji czasowych (kandydat ma dodatkowe 7 dni na dostarczenie dokumentów do Biura Rekrutacji).

 

UWAGA: 

wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia. 

Oferta edukacyjna

Społeczna Akademia Nauk to uczelnia oferująca nowoczesne programy studiów licencjackich i magisterskich prowadzonych w językach polskim i angielskim. Ofertę edukacyjną uzupełniają atrakcyjne kursy, szkolenia i szeroki wybór studiów podyplomowych. Studia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym (dziennym) – zajęcia są prowadzone w dni powszednie, jak i niestacjonarnym (zaocznym) – zajęcia prowadzone są dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele od godziny 8:00.

 

 

Lista kierunków, na które prowadzony jest nabór:                         

                                                                                                                                                                                        

Administracja  I   II*     
Architektura I    
Bezpieczeństwo narodowe  I II  
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna    I II  
Filologia  I II III 
Finanse i rachunkowość I II*   
Fizjoterapia JM II  
Grafika I    
Informatyka I II III
Kosmetologia I II  
Logistyka I II*  
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej  I    
Pedagogika I    
Prawo JM      JM    
Psychologia JM      JM    
Socjologia - SOCJOKRYMINOLOGIA I    
Stosunki międzynarodowe I II*  
Turystyka i rekreacja I II*   
Zarządzanie I II III

 

* ODRĘBNA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE

Zachęcamy również do zapisów na studia podyplomowe z możliwym dofinansowaniem do 80%: www.podyplomowe.spoleczna.pl

 

Studia realizowane przy współpracy z Clark University: www.clarkuniversity.eu