Rekrutacja 2018/2019

Rekrutacja na semestr zimowy 2018/2019

Rekrutacja na semestr zimowy w roku akademickim 2018/2019 będzie trwała do 30 października 2018 r. Zapraszamy do zapoznania się z listą kierunków na które prowadzimy nabór. 

Warunki przyjęcia

Na I rok studiów zostaną przyjęte osoby, które dostarczą do Biura Rekrutacji komplet dokumentów. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Dokumenty można składać do Biura Rekrutacji Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. 

 

Biuro Rekrutacji

ul. Łucka 11 - pokój nr 4 (parter)
00-842 Warszawa

Informacja: tel. 22 656 36 18 | e-mail: rekrutacja_wawa@san.edu.pl

Rekrutacja On-Line

Na studia zapisać się można również wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie Rekrutacja on-line. Jednak i w tym przypadku należy pamiętać o konieczności dostarczenia do biura rekrutacji w ciągu 7 dni od daty rejestracji niezbędnych dokumentów. Rekrutacja on-line pozwala jednak na wstępną rejestrację w systemie, znaczne skrócenie wizyty w Biurze Rekrutacji, zdecydowanie ułatwia proces rekrutacji i uprawnia do skorzystania z promocji czasowych (kandydat ma dodatkowe 7 dni na dostarczenie dokumentów do Biura Rekrutacji).

 

UWAGA: 

wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia. 

Oferta edukacyjna

Społeczna Akademia Nauk to uczelnia oferująca nowoczesne programy studiów licencjackich i magisterskich prowadzonych w językach polskim i angielskim. Ofertę edukacyjną uzupełniają atrakcyjne kursy, szkolenia i szeroki wybór studiów podyplomowych. Studia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym (dziennym) – zajęcia są prowadzone w dni powszednie, jak i niestacjonarnym – zajęcia prowadzone są dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele od godziny 8:00.

 

 

Lista kierunków, na które prowadzony jest nabór:                         

                                                                                                                                                                                        

Administracja  I (n)         II* (n)       
Architektura I (s)                    
Bezpieczeństwo narodowe  I (n) II (n)  
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna    I (s/n) II (s/n)  
Filologia  I (s/n) II (s/n) III 
Finanse i rachunkowość I (n) II*  (n)  
Fizjoterapia    JM (n) II (n)  
Grafika I (s/n)    
Informatyka I (s/n)   III
Kosmetologia I (s/n) II (n)  
Logistyka I (s/n)      II* (s/n)      
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej  I (s)    
Pedagogika I (n)    
Psychologia JM  JM  (n)  
Socjologia - SOCJOKRYMINOLOGIA I (n)    
Stosunki międzynarodowe   II* (s)  
Turystyka i rekreacja I (s/n) II*  (s)  
Zarządzanie I (s/n) II (s/n) III

 

* ODRĘBNA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE

Zachęcamy również do zapisów na studia podyplomowe z możliwym dofinansowaniem do 80%: www.podyplomowe.spoleczna.pl

 

Studia realizowane przy współpracy z Clark University: www.clarkuniversity.eu