Rekrutacja 2017/18

UWAGA !!!

Rusza REKRUTACJA na semestr letni!

Nabór na semestr letni 2017/2018 prowadzony jest od 1 do 28 lutego 2018 roku

 

Na I rok studiów zostaną przyjęte osoby, które do biura rekrutacji dostarczą komplet dokumentów. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Na studia zapisać się można również wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie Rekrutacja on-line. Jednak i w tym przypadku należy pamiętać o konieczności dostarczenia do biura rekrutacji w ciągu 7 dni od daty rejestracji niezbędnych dokumentów. Rekrutacja on-line pozwala jednak na wstępną rejestrację w systemie, znaczne skrócenie wizyty w Biurze Rekrutacji, zdecydowanie ułatwia proces rekrutacji i uprawnia do skorzystania z promocji czasowych (kandydat ma dodatkowe 7 dni na dostarczenie dokumentów do Biura Rekrutacji).

 

UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia. 

 

Lista kierunków, na które prowadzony jest nabór na semestr letni 2017/2018:

 • Administracja
  • I STOPIEŃ: NIESTACJONARNE 
 • Bezpieczeństwo Narodowe 
  • I STOPIEŃ: STACJONARNE
  • I STOPIEŃ: NIESTACJONARNE
  • II STOPIEŃ: NIESTACJONARNE
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  • I STOPIEŃ: STACJONARNE
  • I STOPIEŃ: NIESTACJONARNE
  • II STOPIEŃ: STACJONARNE
  • II STOPIEŃ: NIESTACJONARNE
  • II STOPIEŃ, NOWE MEDIA, STACJONARNE
  • II STOPIEŃ, NOWE MEDIA, NIESTACJONARNE

 • Filologia
  • I STOPIEŃ: STACJONARNE
  • I STOPIEŃ: NIESTACJONARNE
  • II STOPIEŃ: STACJONARNE
  • II STOPIEŃ: NIESTACJONARNE
  • I STOPIEŃ, LINGWISTYKA STOSOWANA, STACJONARNE
  • I STOPIEŃ, LINGWISTYKA STOSOWANA, NIESTACJONARNE

 • Finanse i rachunkowość
  • I STOPIEŃ: STACJONARNE
  • I STOPIEŃ: NIESTACJONARNE

 • Informatyka
  • I STOPIEŃ: STACJONARNE
  • I STOPIEŃ: NIESTACJONARNE

 • Logistyka
  • I STOPIEŃ: STACJONARNE
  • I STOPIEŃ: NIESTACJONARNE

 • Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
  • I STOPIEŃ: STACJONARNE
  • I STOPIEŃ: NIESTACJONARNE

 • Pedagogika
  • I STOPIEŃ: NIESTACJONARNE
  • I STOPIEŃ, RESOCJALIZACJA, NIESTACJONARNE

 • Stosunki międzynarodowe
  • I STOPIEŃ: STACJONARNE

 • Turystyka i rekreacja
  • I STOPIEŃ: STACJONARNE
  • I STOPIEŃ: NIESTACJONARNE

 • Zarządzanie
  • I STOPIEŃ: STACJONARNE
  • I STOPIEŃ: NIESTACJONARNE
  • II STOPIEŃ: STACJONARNE
  • II STOPIEŃ: NIESTACJONARNE
  • II STOPIEŃ, ADMINISTRACJA, NIESTACJONARNE
  • II STOPIEŃ, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, NIESTACJONARNE
  • II STOPIEŃ, LOGISTYKA, STACJONARNE
  • II STOPIEŃ, LOGISTYKA, NIESTACJONARNE
  • II STOPIEŃ, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, STACJONARNE
  • II STOPIEŃ, TURYSTYKA I REKREACJA, STACJONARNE

 

Zachęcamy również do zapisów na studia podyplomowe z możliwym dofinansowaniem do 80%: www.podyplomowe.spoleczna.pl

Studia realizowane przy współpracy z Clark University: www.clarkuniversity.eu

 • Clark University – studia Master
 • Studia MBA+Master

Informacje o naborze oraz zasady rekrutacji na studia w kolejnym roku akademickim będą opublikowane wraz z rozpoczęciem naboru na studia na rok akademicki 2018/2019, t.j. nie wcześniej niż 2 kwietnia 2018 r.