Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Rekrutacji.

Wpisowe 200 zł – promocja czasowa dla Polaków oraz obcokrajowców z Kartą Polaka

Osoby, które do 23 lutego 2018 r. zapiszą się na studia w roku akademickim 2017/18 (I stopnia, II stopnia lub jednolite magisterskie) mogą skorzystać z wyjątkowej promocji: w tym terminie opłata wpisowa zamiast 400 zł wynosi jedynie 200 zł. Warunkiem jest złożenie dokumentów w Biurze Rekrutacji lub wypełnienie formularza online, a następnie złożenie kompletu dokumentów w ciągu 7 dni od dnia wypełnienia formularza.

Szczegóły promocji dostępne są w Biurze Rekrutacji.

Promocja dla absolwentów SAN

Wszyscy studenci Społecznej Akademii Nauk są zwolnieni z opłaty wpisowej.

Promocja przy jednorazowej wpłacie za semestr lub rok studiów

Osoby, które opłacą czesne za semestr studiów z góry (wpłata jednorazowa), otrzymają zniżkę w wysokości 50 zł za każdy semestr.

Osoby, które opłacą czesne za rok studiów z góry (wpłata jednorazowa), otrzymają zniżkę w wysokości 100 zł za każdy rok.


W ciągu całych studiów można dzięki temu dodatkowo zaoszczędzić:

  • 300 zł - dla studiów licencjackich
  • 350 zł - dla studiów inżynierskich (7-semestralnych)
  • 500 zł - dla studiów jednolitych magisterskich
  • 200 zł - dla studiów II stopnia (4-semestralnych)
Studiuj z przyjacielem

Studentom Społecznej Akademii Nauk przysługuje zniżka w czesnym za zarekomendowanie kandydatów na studia, którzy dokonają zapisu na studia I lub II stopnia lub jednolite magisterskie w rekrutacji na rok akademicki 2017/2018:

  • 200 zł za pierwszą osobę
  • 100 zł za każdą kolejną osobę.

Regulamin promocji dostępny jest w Biurze Rekrutacji.

Zniżka rodzinna

Zapisując się na studia razem z członkiem rodziny (obowiązuje pierwszy stopień pokrewieństwa), oszczędzasz przez jeden semestr 5% czesnego.

Regulaminy promocji dostępne są w Biurze Rekrutacji. Wybrane zniżki nie łączą się (wyjątek stanowi promocja przy jednorazowej opłacie za semestr lub rok studiów z góry).