PROMOCJE NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

Studia to inwestycja w przyszłość, ale nie każda inwestycja musi wiązać się z gigantycznymi nakładami finansowymi. Specjalnie dla naszych Kandydatów oraz Studentów przygotowaliśmy pakiet promocji stałych i czasowych, z których możesz skorzystać w trakcie rekrutacji na wymarzone studia, jak i będąc już Studentem SAN.

 • jako Kandydat możesz skorzystać z promocji stałych oraz czasowych, które obniżą Twoje koszty związane z aplikowaniem na studia w SAN 
 • jako Student SAN możesz skorzystać z promocji na czesne za studia

Sprawdź promocje i zapisz się już dziś! 

Promocje dla osób z obywatelstwem polskim i z Kartą Polaka

DODATKOWY GRANT REKRUTACYJNY - oszczędzasz nawet do 700 zł

DODATKOWY GRANT REKRUTACYJNY - oszczędzasz do 700 zł*

Zapisując się na I semestr wybranego kierunku studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich możesz uzyskać promocję "GRANT REKRUTACYJNY".

Kandydaci aplikujący na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 w Społecznej Akademii Nauk mają możliwość skorzystania z dodatkowej formy wsparcia jaką jest Grant Rekrutacyjny.
Grant Rekrutacyjny został powołany z myślą o wszystkich, którzy w trudnych czasach pandemii chcą dalej rozwijać swoje pasje naukowe na studiach wyższych lub szukają sposobności dokształcenia się, by w ten sposób umocnić swoją pozycję na rynku pracy.

Kandydat otrzymuje zniżkę w wysokości:

 • 400 zł w opłacie wpisowej;
 • 300 zł w czesnym przez okres I semestru (5 miesięcy);
 • promocja obowiązuje od 15 kwietnia 2021 roku do wyczerpania limitu miejsc;

Warunkiem uzyskania promocji jest dokonanie pełnego zapisu na studia oraz złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacji**

* Kandydat ponosi standardowy koszt opłaty rejestracyjnej (100 zł) oraz legitymacji studenckiej (22 zł). 

** w obecnej sytuacji, termin dostarczenia dokumentów do Biura Rekrutacji SAN jest rezerwowany wyłącznie przez zdalny system kolejkowy Bookings.

PROMOCJA DLA ABSOLWENTÓW SAN - 0 zł wpisowego

PROMOCJA DLA ABSOLWENTÓW SAN - 0 zł wpisowego

Wszyscy absolwenci studiów I, II stopnia lub jednolitych magisterskich w Społecznej Akademii Nauk, są zwolnieni z opłaty wpisowego, jeżeli do 15.08.2021 roku* dokonają pełnego zapisu na studia oraz złożą komplet wymaganych dokumentów.

 • 400 zł obniżka wpisowego do 0 zł

Promocją zostaną objęte osoby, które:

 • założą i aktywują indywidualne konto w systemie rekrutacji on-line pod adresem 
  www.e-rekrutacja.san.edu.pl oraz dokonają pełnej rejestracji on-line na wybrany kierunek studiów,
 • w terminie 7 dni od daty rekrutacji dostarczą komplet wymaganych dokumentów do Biura Rekrutacji**

 Absolwencie, sprawdź co jeszcze dla Ciebie przygotowaliśmy!

Absolwenci SAN przy zapisie na studia do 15 sierpnia 2021 roku ponoszą jedynie koszt opłaty rejestracyjnej (100 zł) oraz za legitymację studencką (22 zł).

** w obecnej sytuacji, termin dostarczenia dokumentów do Biura Rekrutacji SAN jest rezerwowany wyłącznie przez zdalny system kolejkowy Bookings.

0 zł opłaty wpisowej dla przenoszących się z innej uczelni

Promocja wpisowego - 0 zł przy przeniesieniu się z innej Uczelni

Przenosząc się z innej Uczelni na wybrany kierunek studiów I i II stopnia lub studia jednolite magisterskie do dnia 15.09.2021 roku, płacisz 0 zł 400 zł (oszczędzasz 400 zł)*. 

Kandydat otrzymuje zniżkę w opłacie wpisowego, jeśli:

 • złoży we właściwym dziekanacie komplet wymaganych dokumentów oraz otrzyma zgodę Dziekana na podjęcie studiów do dnia 15.09.2021 roku.

* Kandydat ponosi standardowy koszt opłaty rejestracyjnej (100 zł) oraz legitymacji studenckiej (22 zł).

 

50% ZA DRUGI KIERUNEK STUDIÓW

50% za drugi kierunek studiów

Studiując równolegle dwa kierunki, za drugi zapłacisz tylko połowę czesnego!*

 • 400 zł - obniżka wpisowego do 0 zł

* Student studiujący równolegle dwa kierunki studiów, za jeden kierunek studiów płaci 100% rocznego czesnego, a za drugi 50% rocznego czesnego oraz zwolniony jest z opłaty wpisowej na drugim kierunku studiów.

PROMOCJA PRZY JEDNORAZOWEJ WPŁACIE ZA SEMESTR LUB ROK STUDIÓW

Promocja przy jednorazowej wpłacie za semestr lub rok studiów

Opłać czesne za studia z góry i korzystaj z promocji przy jednorazowej wpłacie:

 • jeżeli opłacisz w całości czesne za semestr studiów z góry, otrzymujesz zniżkę w wysokości 100 zł za każdy semestr*
 • jeżeli opłacisz w całości czesne za rok studiów z góry, otrzymujesz zniżkę w wysokości 200 zł za każdy rok**

* w dwóch ratach: za I semestr do 25.09, za II semestr do 25.02

** jednorazowo za cały rok studiów do 25.09

 

ZNIŻKA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH

Zniżka dla rodzin wielodzietnych

Posiadając Kartę Dużej Rodziny (aktualną w trakcie składania dokumentów), oszczędzasz przez jeden semestr 5% czesnego.

ZNIŻKA RODZINNA

Zniżka rodzinna

Zapisując się na studia razem z członkiem rodziny:

 • małżeństwo,
 • rodzeństwo,
 • rodzice i dzieci,

oszczędzasz 5% czesnego w semestrach, w których studiują jednocześnie obydwie osoby.

PROMOCJA „STUDIUJ Z PRZYJACIÓŁMI” - obniż swoje czesne

Promocja „Studiuj z przyjaciółmi”

Jesteś Studentem SAN? Skorzystaj z promocji „Studiuj z przyjaciółmi” i obniż swoje czesne o kilkaset złotych. Studentom Społecznej Akademii Nauk przysługuje zniżka w czesnym za zarekomendowanie kandydatów na studia, którzy dokonają zapisu na studia I, II stopnia lub jednolite magisterskie w rekrutacji na rok akademicki 2021/2022*

 • 200 zł zniżki za pierwszą zarekomendowaną osobę;
 • 100 zł za każdą kolejną osobę;

Promocja obowiązuje do 30.09.2021 roku.

 

UWAGA! Maksymalna zniżka z tytułu polecenia kandydatów na studia może wynosić w każdym semestrze nie więcej niż 50% kwoty czesnego za dany semestr. 

 

Zniżka w opłacie czesnego dla osoby polecającej będzie uwzględniona w spłacie czesnego w marcu 2020 r. i zostanie przyznana pod warunkiem uregulowania przez osobę poleconą całkowitej płatności czesnego za I semestr studiów.

Promocje dla osób bez obywatelstwa polskiego i bez Karty Polaka

DODATKOWY GRANT REKRUTACYJNY - oszczędzasz nawet do 700 zł

GRANT REKRUTACYJNY - oszczędzasz do 700 zł*

Zapisując się na I semestr wybranego kierunku studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich możesz uzyskać promocję "GRANT REKRUTACYJNY".

Kandydaci aplikujący na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 w Społecznej Akademii Nauk mają możliwość skorzystania z dodatkowej formy wsparcia jaką jest Grant Rekrutacyjny.
Grant Rekrutacyjny został powołany z myślą o wszystkich, którzy w trudnych czasach pandemii chcą dalej rozwijać swoje pasje naukowe na studiach wyższych lub szukają sposobności dokształcenia się, by w ten sposób umocnić swoją pozycję na rynku pracy.

Kandydat otrzymuje zniżkę w wysokości:

 • 400 zł w opłacie wpisowej;
 • 300 zł w czesnym przez okres I semestru (5 miesięcy);
 • promocja obowiązuje do wyczerpania limitu miejsc;

Warunkiem uzyskania promocji jest dokonanie pełnego zapisu na studia oraz złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacji**

* Kandydat ponosi standardowy koszt opłaty rejestracyjnej (100 zł) oraz legitymacji studenckiej (22 zł). 

** w obecnej sytuacji, termin dostarczenia dokumentów do Biura Rekrutacji SAN jest rezerwowany wyłącznie przez zdalny system kolejkowy Bookings.

PROMOCJA DLA ABSOLWENTÓW SAN

PROMOCJA DLA ABSOLWENTÓW SAN - oszczędzasz do 300 zł

Zapisując się do 15 sierpnia na I semestr wybranego kierunku studiów II stopnia możesz uzyskać promocję na opłatę czesnego.

Kandydaci aplikujący na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 w Społecznej Akademii Nauk mają możliwość skorzystania ze zniżki w łącznej wysokości 300 zł.
Promocja została powołana z myślą o wszystkich, którzy w trudnych czasach pandemii chcą dalej rozwijać swoje pasje naukowe na studiach wyższych lub szukają sposobności dokształcenia się, by w ten sposób umocnić swoją pozycję na rynku pracy.

 • Kandydat otrzymuje zniżkę w wysokości 300 zł w czesnym przez okres I semestru (5 miesięcy);
 • promocja obowiązuje przy zapisie do 15 sierpnia 2021 r.

Warunkiem uzyskania promocji jest dokonanie pełnego zapisu na studia oraz złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacji*

* w obecnej sytuacji, termin dostarczenia dokumentów do Biura Rekrutacji SAN jest rezerwowany wyłącznie przez zdalny system kolejkowy Bookings.

50% ZA DRUGI KIERUNEK STUDIÓW

50% za drugi kierunek studiów

Studiując równolegle dwa kierunki, za drugi zapłacisz tylko połowę czesnego!*

 • 400 zł - obniżka wpisowego do 0 zł

* Student studiujący równolegle dwa kierunki studiów, za jeden kierunek studiów płaci 100% rocznego czesnego, a za drugi 50% rocznego czesnego oraz zwolniony jest z opłaty wpisowej na drugim kierunku studiów.

ZNIŻKA RODZINNA

Zniżka rodzinna

Zapisując się na studia razem z członkiem rodziny (obowiązuje pierwszy stopień pokrewieństwa), oszczędzasz przez jeden semestr 5% czesnego.

PROMOCJA „STUDIUJ Z PRZYJACIÓŁMI” - obniż swoje czesne

Promocja „Studiuj z przyjaciółmi”

Jesteś Studentem SAN? Skorzystaj z promocji „Studiuj z przyjaciółmi” i obniż swoje czesne o kilkaset złotych. Studentom Społecznej Akademii Nauk przysługuje zniżka w czesnym za zarekomendowanie kandydatów na studia, którzy dokonają zapisu na studia I, II stopnia lub jednolite magisterskie w rekrutacji na rok akademicki 2021/2022*

 • 200 zł zniżki za pierwszą zarekomendowaną osobę;
 • 100 zł za każdą kolejną osobę;

Promocja obowiązuje do 30.09.2021 roku.

 

UWAGA! Maksymalna zniżka z tytułu polecenia kandydatów na studia może wynosić w każdym semestrze nie więcej niż 50% kwoty czesnego za dany semestr. 

 

Zniżka w opłacie czesnego dla osoby polecającej będzie uwzględniona w spłacie czesnego w marcu 2020 r. i zostanie przyznana pod warunkiem uregulowania przez osobę poleconą całkowitej płatności czesnego za I semestr studiów.

Regulamin promocji stałych i czasowych dostępny jest w Biurze Rekrutacji SAN w Warszawie.