Promocje dla osób z obywatelstwem polskim
i Kartą Polaka

50 zł opłaty wpisowej | do 31 lipca

Osoby, które do 31 lipca 2019 r. zapiszą się na studia w roku akademickim 2019/20 (I stopnia, II stopnia lub jednolite magisterskie) mogą skorzystać z wyjątkowej promocji: w tym terminie opłata wpisowa zamiast 400 zł wynosi 50 zł.

 

Warunkiem jest złożenie dokumentów w Biurze Rekrutacji lub wypełnienie formularza online, a następnie złożenie kompletu dokumentów w ciągu 7 dni od dnia wypełnienia formularza.

Szczegóły promocji dostępne są w Biurze Rekrutacji.

Promocja dla absolwentów SAN

Wszyscy absolwenci Społecznej Akademii Nauk są zwolnieni z opłaty wpisowej przez cały czas trwania rekrutacji.

Promocja przy jednorazowej wpłacie za semestr lub rok studiów

Osoby, które opłacą czesne za rok studiów z góry (wpłata jednorazowa), otrzymają zniżkę w wysokości 500 zł za każdy rok.

 

Osoby, które opłacą czesne za semestr studiów z góry (wpłata jednorazowa), otrzymają zniżkę w wysokości 200 zł za każdy semestr.

 

W ciągu całych studiów można dzięki temu dodatkowo zaoszczędzić:

 • 3000 zł - dla studiów licencjackich
 • 3200 zł - dla studiów inżynierskich (7-semestralnych)
 • 5000 zł - dla studiów jednolitych magisterskich
 • 2000 zł - dla studiów II stopnia (4-semestralnych)

Ta promocja nie łączy się z promocją Early Bird!

Zniżka rodzinna

Zapisując się na studia razem z bratem lub siostrą (obowiązuje pierwszy stopień pokrewieństwa), Ty lub Twoje rodzeństwo oszczędzacie przez jeden semestr 5% czesnego. Zniżkę otrzymuje osoba, która wybrała tańszy kierunek studiów.

Dni otwarte

Osoby uczestniczące w Dniach Otwartych będą mogły wygrać zestawy gadżetów SAN i atrakcyjne nagrody. Dodatkowo opłata wpisowa dla osób, które tego dnia złożą formularz rekrutacyjny wynosi 0 zł (zamiast 400 zł). 

 

Dni Otwarte w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

 • 25 kwietnia (g. 17:00-19:00) / czwartek
 • 16 maja (g. 17:00-19:00) / czwartek
 • 30 maja (g. 17:00-19:00) / czwartek 
 • 13 czerwca (g. 17:00-19:00) / czwartek
 • 29 czerwca (g. 10:00-15:00) / sobota
Studiuj z przyjaciółmi i oszczędzaj

Studentom Społecznej Akademii Nauk przysługuje zniżka w czesnym za zarekomendowanie kandydatów na studia, którzy dokonają zapisu na studia I lub II stopnia lub jednolite magisterskie w rekrutacji na rok akademicki 2019/2020:

 • 200 zł za pierwszą osobę
 • 100 zł za każdą kolejną osobę.

Regulamin promocji dostępny jest w Biurze Rekrutacji.

 • Maksymalna zniżka nie może przekroczyć 50% opłaty semestralnej. Refundacja w marcu kolejnego roku.
 • Warunkiem jest informacja o osobie poleconej złożona do dnia 15 lipca 2019 r. w Biurze Rekrutacji (ale nie później niż w momencie złożenia dokumentów przez osobę polecaną). Formularz jest dostępny w Biurze Rekrutacji, a jego wzór poniżej!

Promocje dla osób bez obywatelstwa polskiego
i bez Karty Polaka

Promocja dla absolwentów SAN

Wszyscy absolwenci Społecznej Akademii Nauk są zwolnieni z opłaty wpisowej przez cały czas trwania rekrutacji.

Zniżka rodzinna

Zapisując się na studia razem z bratem lub siostrą (obowiązuje pierwszy stopień pokrewieństwa), Ty lub Twoje rodzeństwo oszczędzacie przez jeden semestr 5% czesnego. Zniżkę otrzymuje osoba, która wybrała tańszy kierunek studiów.

Dni otwarte

Osoby uczestniczące w Dniach Otwartych będą mogły wygrać zestawy gadżetów SAN i atrakcyjne nagrody. Dodatkowo opłata wpisowa dla osób, które tego dnia złożą formularz rekrutacyjny wynosi 0 zł (zamiast 400 zł). 

 

Dni Otwarte w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

 • 25 kwietnia (g. 17:00-19:00) / czwartek
 • 16 maja (g. 17:00-19:00) / czwartek
 • 30 maja (g. 17:00-19:00) / czwartek 
 • 13 czerwca (g. 17:00-19:00) / czwartek
 • 29 czerwca (g. 10:00-15:00) / sobota
Studiuj z przyjaciółmi i oszczędzaj

Studentom Społecznej Akademii Nauk przysługuje zniżka w czesnym za zarekomendowanie kandydatów na studia, którzy dokonają zapisu na studia I lub II stopnia lub jednolite magisterskie w rekrutacji na rok akademicki 2019/2020:

 • 200 zł za pierwszą osobę
 • 100 zł za każdą kolejną osobę.

Regulamin promocji dostępny jest w Biurze Rekrutacji.

 • Maksymalna zniżka nie może przekroczyć 50% opłaty semestralnej. Refundacja w marcu kolejnego roku.
 • Warunkiem jest informacja o osobie poleconej złożona do dnia 15 lipca 2019 r. w Biurze Rekrutacji (ale nie później niż w momencie złożenia dokumentów przez osobę polecaną). Formularz jest dostępny w Biurze Rekrutacji, a jego wzór poniżej!

Regulaminy promocji dostępne są w Biurze Rekrutacji. Wybrane zniżki nie łączą się.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Rekrutacji.

 

Biuro Rekrutacji

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
pokój numer 4 (parter)
ul. Łucka 11
00-842 Warszawa

tel. 22 656 36 18
e-mail: rekrutacja_wawa@san.edu.pl

 

GODZINY PRACY:
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00