Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Rekrutacji.

Promocja przy jednorazowej wpłacie za semestr lub rok studiów

Osoby, które opłacą czesne za semestr studiów z góry (wpłata jednorazowa), otrzymają zniżkę w wysokości 50 zł za każdy semestr.

Osoby, które opłacą czesne za rok studiów z góry (wpłata jednorazowa), otrzymają zniżkę w wysokości 100 zł za każdy rok.


W ciągu całych studiów można dzięki temu dodatkowo zaoszczędzić:

  • 300 zł - dla studiów licencjackich
  • 350 zł - dla studiów inżynierskich (7-semestralnych)
  • 500 zł - dla studiów jednolitych magisterskich
  • 200 zł - dla studiów II stopnia (4-semestralnych)
Promocja dla absolwentów SAN

Wszyscy studenci Społecznej Akademii Nauk są zwolnieni z opłaty wpisowej.

Studiuj z przyjacielem

Studentom Społecznej Akademii Nauk przysługuje zniżka w czesnym za zarekomendowanie kandydatów na studia, którzy dokonają zapisu na studia I lub II stopnia lub jednolite magisterskie w rekrutacji na rok akademicki 2017/2018:

  • 200 zł za pierwszą osobę
  • 100 zł za każdą kolejną osobę.

Regulamin promocji dostępny jest w Biurze Rekrutacji.

Zniżka rodzinna

Zapisując się na studia razem z członkiem rodziny (obowiązuje pierwszy stopień pokrewieństwa), oszczędzasz przez jeden semestr 5% czesnego.

Regulaminy promocji dostępne są w Biurze Rekrutacji. Wybrane zniżki nie łączą się (wyjątek stanowi promocja przy jednorazowej opłacie za semestr lub rok studiów z góry).