PROMOCJE NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Studia to inwestycja w przyszłość, ale nie każda inwestycja musi wiązać się z gigantycznymi nakładami finansowymi. Specjalnie dla naszych Kandydatów oraz Studentów przygotowaliśmy pakiet promocji stałych i czasowych, z których możesz skorzystać w trakcie rekrutacji na wymarzone studia, jak i będąc już Studentem SAN.

 • jako Kandydat możesz skorzystać z promocji stałych oraz czasowych, które obniżą Twoje koszty związane z aplikowaniem na studia w SAN 
 • jako Student SAN możesz skorzystać z promocji na czesne za studia

Sprawdź promocje i zapisz się już dziś! 

Promocje dla osób z obywatelstwem polskim i z Kartą Polaka

0 ZŁ OPŁATY WPISOWEJ | DO 31 STYCZNIA

Promocja 0 zł wpisowego

Zapisując się na wybrany kierunek studiów do dnia 31.01.2021, płacisz 0 zł 400 zł (oszczędzasz 400 zł)*

Kandydat otrzymuje zniżkę w opłacie wpisowego, jeśli:

 • w okresie objętym promocją założy i aktywuje indywidualne konto w systemie rekrutacji on-line pod adresem: rekrutacja.san.edu.pl oraz dokona pełnej rejestracji on-line na wybrany kierunek studiów,
 • w terminie 7 dni od daty nadania indywidualnego numeru rachunku bankowego wniesie opłaty kwalifikacyjne oraz dostarczy komplet wymaganych dokumentów do Biura Rekrutacji. **

* Kandydat ponosi standardowy koszt opłaty rejestracyjnej (100 zł) oraz legitymacji studenckiej (22 zł).

** W obecnej sytuacji, termin dostarczenia dokumentów do Biura Rekrutacji SAN jest rezerwowany wyłącznie przez zdalny system kolejkowy Bookings.

 

0 zł opłaty wpisowej dla przenoszących się z innej uczelni

Promocja wpisowego - 0 zł przy przeniesieniu się z innej Uczelni

Przenosząc się z innej Uczelni na wybrany kierunek studiów I i II stopnia lub studia jednolite magisterskie do dnia 31.01.2021 roku, płacisz 0 zł 400 zł (oszczędzasz 400 zł)*. 

Kandydat otrzymuje zniżkę w opłacie wpisowego oraz różnic programowych, jeśli:

 • złoży we właściwym dziekanacie komplet wymaganych dokumentów oraz otrzyma zgodę Dziekana na podjęcie studiów do dnia 31.01.2021 roku.

* Kandydat ponosi standardowy koszt opłaty rejestracyjnej (100 zł) oraz legitymacji studenckiej (22 zł).

 

PROMOCJA DLA ABSOLWENTÓW SAN

Promocja dla Absolwentów SAN

Wszyscy absolwenci studiów I, II stopnia lub jednolitych magisterskich w Społecznej Akademii Nauk, są zwolnieni z opłaty wpisowego* przez cały okres rekrutacji na rok akademicki 2020/2021.

Promocją zostaną objęte osoby, które:

 • założą i aktywują indywidualne konto w systemie rekrutacji on-line pod adresem rekrutacja.san.edu.pl oraz dokonają pełnej rejestracji on-line na wybrany kierunek studiów,
 • w terminie 7 dni od daty rekrutacji dostarczą komplet wymaganych dokumentów do Biura Rekrutacji.

* Absolwenci SAN ponoszą koszt opłaty rejestracyjnej (100 zł) oraz legitymacji studenckiej (22 zł).

 

50% ZA DRUGI KIERUNEK STUDIÓW

50% za drugi kierunek studiów

Studiując równolegle dwa kierunki, za drugi zapłacisz tylko połowę czesnego!*

* Student studiujący równolegle dwa kierunki studiów, za jeden kierunek studiów płaci 100% rocznego czesnego, a za drugi 50% rocznego czesnego oraz zwolniony jest z opłaty wpisowej na drugim kierunku studiów.

PROMOCJA PRZY JEDNORAZOWEJ WPŁACIE ZA SEMESTR LUB ROK STUDIÓW

Promocja przy jednorazowej wpłacie za semestr lub rok studiów

Opłać czesne za studia z góry i korzystaj z promocji przy jednorazowej wpłacie:

 • jeżeli opłacisz w całości czesne za semestr studiów z góry, otrzymujesz zniżkę w wysokości 200 zł za każdy semestr*
 • jeżeli opłacisz w całości czesne za rok studiów z góry, otrzymujesz zniżkę w wysokości 400 zł za każdy rok**

* w dwóch ratach: za I semestr do 25.09, za II semestr do 25.02

** jednorazowo za cały rok studiów do 25.09

Ta promocja nie łączy się z promocją Early Bird!

 

ZNIŻKA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH

Zniżka dla rodzin wielodzietnych

Posiadając Kartę Dużej Rodziny (aktualną w trakcie składania dokumentów), oszczędzasz przez jeden semestr 5% czesnego.

ZNIŻKA RODZINNA

Zniżka rodzinna

Zapisując się na studia razem z członkiem rodziny (obowiązuje pierwszy stopień pokrewieństwa), oszczędzasz przez jeden semestr 5% czesnego.

Promocje dla osób bez obywatelstwa polskiego i bez Karty Polaka

PROMOCJA DLA ABSOLWENTÓW SAN

Promocja dla Absolwentów SAN

Wszyscy absolwenci studiów I, II stopnia lub jednolitych magisterskich w Społecznej Akademii Nauk, są zwolnieni z opłaty wpisowego* przez cały okres rekrutacji na rok akademicki 2020/2021.

Promocją zostaną objęte osoby, które:

 • założą i aktywują indywidualne konto w systemie rekrutacji on-line pod adresem rekrutacja.san.edu.pl oraz dokonają pełnej rejestracji on-line na wybrany kierunek studiów,
 • w terminie 7 dni od daty rekrutacji dostarczą komplet wymaganych dokumentów do Biura Rekrutacji.

* Absolwenci SAN ponoszą koszt opłaty rejestracyjnej (100 zł) oraz legitymacji studenckiej (22 zł).

50% ZA DRUGI KIERUNEK STUDIÓW

50% za drugi kierunek studiów

Studiując równolegle dwa kierunki, za drugi zapłacisz tylko połowę czesnego!*

* Student studiujący równolegle dwa kierunki studiów, za jeden kierunek studiów płaci 100% rocznego czesnego, a za drugi 50% rocznego czesnego oraz zwolniony jest z opłaty wpisowej na drugim kierunku studiów.

ZNIŻKA RODZINNA

Zniżka rodzinna

Zapisując się na studia razem z członkiem rodziny (obowiązuje pierwszy stopień pokrewieństwa), oszczędzasz przez jeden semestr 5% czesnego.

Regulamin promocji stałych i czasowych dostępny jest w Biurze Rekrutacji SAN w Warszawie.