WYSOKOŚĆ OPŁAT
W ROKU AKADEMICKIM 2018/19

Wysokość opłat dla studentów studiów I stopnia (licencjackich i inżynierskich), II stopnia (magisterskich) oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2018/19

Opłaty ogólne 2018/19

 

Opłata rejestracyjna - dotyczy wszystkich kandydatów
(wszystkie kierunki - wnoszona w momencie zapisu - bezzwrotna)
100 zł 
Opłata za legitymację elektroniczną z kartą miejską 20 zł 
Wpisowe dla obywateli Polski i obcokrajowców z Kartą Polaka (wszystkie kierunki - wnoszona w momencie zapisu - bezzwrotne) 400 zł 0 zł*
Wpisowe dla kandydatów spoza UE
(wszystkie kierunki - wnoszona w momencie zapisu - bezzwrotne)

400 zł – kandydaci z Ukrainy i Białorusi 

800 zł – kandydaci spoza UE

 

*Czasowa promocja wpisowego! Sprawdź obecne promocje!

Studia I stopnia i jednolite studia magisterskie - studia w języku polskim

 

Opłaty za studia dla osób z obywatelstwem polskim i Kartą Polaka
ADMINISTRACJA
Opłaty za semestr
2850 zł


2350 zł

Opłaty w 10 ratach 570 zł    470 zł* 470 zł    420 zł*
ARCHITEKTURA 
Opłaty za semestr 4000 zł

3500 zł

Opłaty w 10 ratach  800 zł    700 zł*  700 zł   650 zł*
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Opłaty za semestr

3000 zł

2500 zł
Opłaty w 10 ratach 600 zł    500 zł* 500 zł   450 zł*
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
Opłaty za semestr

3350 zł

2850 zł
Opłaty w 10 ratach  670 zł    570 zł* 570 zł    520 zł*
FILOLOGIA
Opłaty za semestr

3350 zł

2850 zł
Opłaty w 10 ratach  670 zł    570 zł* 570 zł    520 zł*
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Opłaty za semestr

3150 zł

2650 zł
Opłaty w 10 ratach  630 zł    530 zł* 530 zł    480 zł*
FIZJOTERAPIA (jednolite studia magisterskie)

Opłaty za semestr

3750 zł 3250 zł
Opłaty w 10 ratach 750 zł    650 zł* 650 zł    600 zł*
GRAFIKA

Opłaty za semestr

3900 zł  3400 zł 
 Opłaty w 10 ratach 780 zł    680 zł* 680 zł    630 zł*
INFORMATYKA

Opłaty za semestr

3650 zł 3150 zł
Opłaty w 10 ratach 730 zł    630 zł* 630 zł    580 zł*
KOSMETOLOGIA

Opłaty za semestr

3650 zł 3150 zł
Opłaty w 10 ratach 730 zł   630 zł* 630 zł    580 zł*
LOGISTYKA

Opłaty za semestr

3350 zł 2850 zł
Opłaty w 10 ratach 670 zł    570 zł* 570 zł    520 zł*
ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ

Opłaty za semestr

4750 zł 4250 zł
Opłaty w 10 ratach 950 zł    850 zł* 850 zł    800 zł*
PEDAGOGIKA; RESOCJALIZACJA **

Opłaty za semestr

2850 zł 2350 zł
Opłaty w 10 ratach 570 zł    470 zł* 470 zł    420 zł*
PRAWO (jednolite studia magisterskie)

Opłaty za semestr

3500 zł 3000 zł
Opłaty w 10 ratach 700 zł    600 zł* 600 zł    550 zł*
PSYCHOLOGIA (jednolite studia magisterskie)

Opłaty za semestr

3850 zł 3350 zł
Opłaty w 10 ratach 770 zł    670 zł* 670 zł    620 zł*
SOCJOLOGIA - socjokryminologia

Opłaty za semestr

3050 zł 2550 zł
Opłaty w 10 ratach 610 zł    510 zł* 510 zł    460 zł*
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Opłaty za semestr

3050 zł 2550 zł
Opłaty w 10 ratach 610 zł    510 zł* 510 zł    460 zł*
TURYSTYKA I REKREACJA

Opłaty za semestr

3000 zł 2500 zł
Opłaty w 10 ratach 600 zł    500 zł* 500 zł    450 zł*
ZARZĄDZANIE

Opłaty za semestr

3150 zł 2650 zł
Opłaty w 10 ratach 630 zł    530 zł* 530 zł    480 zł*


*     Zapisz się na studia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie do końca maja i zaoszczędź na czesnym przez cały okres trwania studiów! Sprawdź wszystkie promocje na stronie internetowej.
**   Odrębna ścieżka kształcenia na kierunku Pedagogika, I stopień.

 

Opłaty za studia dla osób bez obywatelstwa polskiego i bez Karty Polaka
ADMINISTRACJA
Opłaty za semestr
2850 zł    2350 zł*


2350 zł    2100 zł*

ARCHITEKTURA 
Opłaty za semestr 4000 zł    3500 zł*

3500 zł   3250 zł*

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Opłaty za semestr

3000 zł     2500 zł*

2500 zł    2250 zł*
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
Opłaty za semestr

3350 zł     2850 zł*

2850 zł    2600 zł*
FILOLOGIA
Opłaty za semestr

3350 zł     2850 zł*

2850 zł    2600 zł*
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Opłaty za semestr

3150 zł      2650 zł*

2650 zł    2400 zł*
FIZJOTERAPIA (jednolite studia magisterskie)

Opłaty za semestr

3750 zł     3250 zł* 3250 zł     3000 zł*
GRAFIKA

Opłaty za semestr

3900 zł     3400 zł* 3400 zł    3150 zł*
INFORMATYKA

Opłaty za semestr

3650 zł     3150 zł* 3150 zł     2900 zł*
KOSMETOLOGIA

Opłaty za semestr

3650 zł     3150 zł* 3150 zł    2900 zł*
LOGISTYKA

Opłaty za semestr

3350 zł     2850 zł* 2850 zł     2600 zł*
ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ

Opłaty za semestr

4750 zł     4250 zł* 4250 zł      4000 zł*
PEDAGOGIKA; RESOCJALIZACJA **

Opłaty za semestr

2850 zł     2350 zł* 2350 zł     2100 zł*
PRAWO (jednolite studia magisterskie)

Opłaty za semestr

3500 zł     3000 zł* 3000 zł     2750 zł*
PSYCHOLOGIA (jednolite studia magisterskie)

Opłaty za semestr

3850 zł     3350 zł* 3350 zł     3100 zł*
SOCJOLOGIA - socjokryminologia

Opłaty za semestr

3050 zł     2550 zł* 2550 zł     2300 zł*
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Opłaty za semestr

3050 zł     2550 zł* 2550 zł     2300 zł*
TURYSTYKA I REKREACJA

Opłaty za semestr

3000 zł     2500 zł* 2500 zł    2250 zł*
ZARZĄDZANIE

Opłaty za semestr

3150 zł     2650 zł* 2650 zł    2400 zł*


*     Zapisz się na studia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie do końca maja i zaoszczędź na czesnym przez cały okres trwania studiów! Sprawdź wszystkie promocje na stronie internetowej.
**   Odrębna ścieżka kształcenia na kierunku Pedagogika, I stopień.

Studia II stopnia - studia w języku polskim

 

Opłaty za studia dla osób z obywatelstwem polskim i Kartą Polaka
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Opłaty za semestr

3150 zł 2650 zł
Opłaty w 10 ratach 630 zł    530 zł* 530 zł    480 zł*
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Opłaty za semestr

3150 zł 2650 zł
Opłaty w 10 ratach 630 zł    530 zł* 530 zł     480 zł*
FILOLOGIA 

Opłaty za semestr

3650 zł 3150 zł
Opłaty w 10 ratach 730 zł    630 zł* 630 zł     580 zł*
FIZJOTERAPIA

Opłaty za semestr

4000 zł 3500 zł
Opłaty w 10 ratach 800 zł    700 zł* 700 zł     650 zł*
INFORMATYKA

3-semestry:

4000 zł 3500 zł

Opłaty w 10 ratach za I rok
i w 5 ratach za II rok

800 zł   700 zł* 700 zł    650 zł*

4-semestry:

4000 zł 3500 zł
Opłaty w 10 ratach 800 zł    700 zł* 700 zł    650 zł*
KOSMETOLOGIA

Opłaty za semestr

3900 zł 3400 zł
Opłaty w 10 ratach 780 zł    680 zł* 680 zł    630 zł*

ZARZĄDZANIE

ADMINISTRACJA**, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ**; LOGISTYKA**; STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE**, TURYSTYKA I REKREACJA**

Opłaty za semestr

3150 zł 2650 zł
Opłaty w 10 ratach 630 zł    530 zł* 530 zł   480 zł*

 

*     Zapisz się na studia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie do końca maja i zaoszczędź na czesnym przez cały okres trwania studiów! Sprawdź wszystkie promocje na stronie internetowej

**    Odrębna ścieżka kształcenia na kierunku Zarządzanie, II stopień.

 

 

Opłaty za studia dla osób bez obywatelstwa polskiego i bez Karty Polaka
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Opłaty za semestr

3150 zł   2650 zł* 2650 zł   2400 zł*
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Opłaty za semestr

3150 zł   2650 zł* 2650 zł   2400 zł*
FILOLOGIA 

Opłaty za semestr

3650 zł    3150 zł* 3150 zł   2900 zł*
FIZJOTERAPIA

Opłaty za semestr

4000 zł   3500 zł* 3500 zł   3250 zł*
INFORMATYKA

3-semestry / opłata za semestr:

4000 zł    3500 zł* 3500 zł   3250 zł*

4-semestry / opłata za semestr:

4000 zł    3500 zł* 3500 zł   3250 zł*
KOSMETOLOGIA

Opłaty za semestr

3900 zł    3400 zł* 3400 zł   3150 zł*

ZARZĄDZANIE

ADMINISTRACJA**, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ**; LOGISTYKA**; STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE**, TURYSTYKA I REKREACJA**

Opłaty za semestr

3150 zł    2650 zł* 2650 zł

 

*     Zapisz się na studia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie do końca maja i zaoszczędź na czesnym przez cały okres trwania studiów! Sprawdź wszystkie promocje na stronie internetowej

**    Odrębna ścieżka kształcenia na kierunku Zarządzanie, II stopień.

 

Bachelor / Engineering in English - studia w języku angielskim
 • English Studies
 • Computer Science
 • International Business Management
 • International Tourism and Hospirality Management
   more information
 
UE citizens
European Union citizens can pay the yearly tuition fee for undergraduate programs into 12 monthly installments.
  Bachelor Engineer
Application fee 400 PLN 400 PLN
Monthly payment 600 PLN 600 PLN
Number of payments 36 42
Diploma fee 350 PLN 350 PLN
Altogether 22 350 PLN 25 950 PLN
   
Ukraine and Belarus citizens
Citizens of Ukraine and Belarus pay their tuition fee into semestral instalments. First instalment is paid together with registration fee at the beginning of the first semester.
   Bachelor  Engineer
Application fee 400 PLN 400 PLN 
Semestral payment 3 600 PLN 3 600 PLN
Number of payments  6 
Diploma fee 350 PLN 350 PLN
Altogether 23 350 PLN 25 950 PLN
     
Polish residence card holders  
Holders of the valid Polish visa or residence card are subject to the same fees as EU citizens but they pay tuition in semestral instalments. First tuition fee is paid during the admission process together with the application fee.
   Bachelor Engineer
Application fee 400 PLN 400 PLN
Semestral payment 3 600 PLN 3 600 PLN
Number of payments 6 7
Diploma fee 350 PLN 350 PLN
Altogether 22 350 PLN 25 950 PLN
     
non-UE citizens
Candidates applying outside of United Europe - who need visa to come to Poland, are expected to pay in advance for the first year of studies.
  Bachelor Engineer
Application fee

€ 150

€ 150

Tuition fee for 1 year

€ 3 000

€ 3 000

Number of payments 3 (6 semestres) 3,5 (7 semestres)
Altogether

€ 9 150

€ 10 650

Master in English - studia w języku angielskim
 • English Studies
 • IT Management
 • International Business Management
 • International Tourism and Hospirality Management
  
 
UE citizens
European Union citizens can pay the yearly tuition fee for Master program into 25 monthly installments.
  Master
Application fee 400 PLN
Monthly payment 600 PLN
Number of payments 24
Diploma fee 350 PLN
Altogether 15 150 PLN
   
Ukraine and Belarus citizens
Citizens of Ukraine and Belarus pay their tuition fee into semestral instalments. First instalment is paid together with registration fee at the beginning of the first semester.
   Bachelor
Application fee 400 PLN
Semestral payment 3 600 PLN
Number of payments 4
Diploma fee 350 PLN
Altogether 15 150 PLN
   
Polish residence card holders  
Holders of the valid Polish visa or residence card are subject to the same fees as EU citizens but they pay tuition in semestral instalments. First tuition fee is paid during the admission process together with the application fee.
   Bachelor
Application fee 400 PLN
Semestral payment 3 600 PLN
Number of payments 4
Diploma fee 350 PLN
Altogether 15 150 PLN
   
non-UE citizens
Candidates applying outside of United Europe - who need visa to come to Poland, are expected to pay in advance for the first year of studies.
  Bachelor
Application fee

€ 150

Tuition fee for 1 year

€ 3 000

Number of payments 2 (4 semestres)
Altogether

€ 6 150

Opłata rekrutacyjna oraz wpisowe

 

Opłata rekrutacyjna oraz wpisowe są opłatami bezzwrotnymi. Opłaty te dokonywane są tylko raz w ciągu całych studiów i są wnoszone w momencie składania dokumentów.

 

 

Opłacanie czesnego

 

 • JEDNORAZOWO
  Pełna kwota czesnego płatna do 25 września 2018 r. 
 • SEMESTRALNIE (w dwóch ratach)
  Pierwsza rata powinna być opłacona do 25 września 2018 r., druga rata powinna być opłacona do 25 lutego 2018 r.
 • w 10 RATACH
  Każda rata powinna być wpłacona do 25 dnia danego miesiąca - począwszy od września 2018 r., skończywszy na czerwcu 2019 r. Terminy płatności: 25.09.2018 r.; 25.10.2018 r.; 25.11.2018 r.; 25.12.2018 r.; 25.01.2019 r.; 25.02.2019 r.; 25.03.2019 r.; 25.04.2019 r.; 25.05.2019 r.; 25.06.2019 r.

 


Numery kont bankowych, na które należy wpłacać opłatę kwalifikacyjną, wpisowe, czesne
oraz wszystkie inne opłaty związane z tokiem studiów:

BANK MILLENNIUM SA O/Łódź Nr.: 77 1160 2202 0000 0003 2057 4524

PKO BP SA: 18 1020 3352 0000 1202 0011 2086


Numer rachunku bankowego do wpłat międzynarodowych w PLN (poza terytorium Polski):

IBAN: PL18 1020 3352 0000 1202 0011 2086
BIC/SWIFT: BPKOPLPW

Adres dla rachunku bankowego do wpłat międzynarodowych:

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK
ul. Sienkiewicza 9
90-113 ŁÓDŹ
PKO BP SA (KREDOBANK na Ukrainie jest w grupie PKOBP)
I/O/ŁÓDŹ
90-959 ŁÓDŹ
AL.KOŚCIUSZKI 15