Opłaty ogólne 2020/21

Opłaty kwalifikacyjne

Opłata rejestracyjna - 100 zł

 

Wpisowe:

 • dla kandydatów z krajów UE i cudzoziemców z Kartą Polaka - 400 zł  150 zł (PROMOCJE)
 • dla kandydatów z Ukrainy i Białorusi - 400 zł
 • dla kandydatów spoza Unii Europejskiej - €200

Opłata za studencką legitymację elektroniczną - 22 zł

 

Opłaty kwalifikacyjne są:

 • dokonywane tylko raz w ciągu całych studiów i są wnoszone w momencie składania dokumentów
 • bezzwrotne w przypadku zapisania się kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów
 • zwracane w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Czesne

Czesne za rok studiów może być opłacane:

 • w miesięcznych ratach (płatnych do 25 dnia każdego miesiąca, począwszy od 25.09):
 1. 11 miesięcznych rat – pierwszy i drugi rok studiów I stopnia (licencjackich), pierwszy, drugi i trzeci roku studiów I stopnia (inżynierskich 7- i 8-semestralnych); pierwszy, drugi, trzeci i czwarty rok studiów jednolitych magisterskich oraz pierwszy rok studiów II stopnia,
 2. 10 miesięcznych rat – ostatni rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich i inżynierskich 8-semestralnych) i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich lub
 3. 5 miesięcznych rat – siódmy semestr studiów inżynierskich 7-semestralnych.

Wpłaty

Opłaty kwalifikacyjne, tj. opłatę rejestracyjną, wpisowe oraz opłatę za legitymację studencką należy uiścić na 

 • indywidualny nr subkonta przesłany na adres e-mail po uzupełnieniu formularza rekrutacji on-line

W tytule przelewu należy wpisać, za co wnosimy opłatę (np. opłata rejestracyjna, wpisowe, legitymacja) oraz podać imię i nazwisko oraz kierunek i stopień studiów.

Należy pamiętać o dołączeniu dowodu wpłaty do kompletu dokumentów lub przesłaniu skanu na adres rekrutacja_wawa@san.edu.pl

Studia I stopnia i jednolite studia magisterskie - studia w języku polskim

Filia Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Kierunek studiów

Poziom studiów

Rok

2020-2021

Czesne / m-c

M-ce

Czesne/ semestr

Czesne / rok

Administracja

studia I stopnia
stacjonarne

I

530 zł

11

2 915 zł

5 830 zł

II

530 zł

11

2 915 zł 

5 830 zł

III

580 zł

10

2 900 zł 

5 800 zł

Razem

 

17 460 zł

Administracja

studia I stopnia
niestacjonarne

I

440 zł

11

2 420 zł 

4 840 zł

II

440 zł

11

2 420 zł

4 840 zł

III

480 zł

10

2 400 zł

4 800 zł

Razem

 

14 480 zł

Bezpieczeństwo narodowe

studia I stopnia
stacjonarne

I

560 zł

11

 3 080 zł 

6 160 zł

II

560 zł

11

3 080 zł

6 160 zł

III

610 zł

10

3 050 zł

6 100 zł

Razem

 

18 420 zł

Bezpieczeństwo narodowe

studia I stopnia
niestacjonarne

I

470 zł

11

 2 585 zł 

5 170 zł

II

470 zł

11

2 585 zł

5 170 zł

III

510 zł

10

 2 550 zł

5 100 zł

Razem

 

15 440 zł

Dziennikarstwo
i komunikacja społeczna

studia I stopnia
stacjonarne

I

620 zł

11

3 410 zł 

6 820 zł

II

620 zł

11

3 410 zł

6 820 zł

III

680 zł

10

3 400 zł

6 800 zł

Razem

 

20 440 zł

Dziennikarstwo
i komunikacja społeczna

studia I stopnia
niestacjonarne

I

530 zł

11

2 915 zł

5 830 zł

II

530 zł

11

2 915 zł

5 830 zł

III

580 zł

10

 2 900 zł 

5 800 zł

Razem

 

17 460 zł

Filologia
specjalność: angielska

Specjalizacja: tłumaczeniowa, KMBiR

studia I stopnia
stacjonarne

I

620 zł

11

3 410 zł

6 820 zł

II

620 zł

11

3 410 zł

6 820 zł

III

680 zł

10

 3 400 zł 

6 800 zł

Razem

 

20 440 zł

Filologia
specjalność: angielska
specjalizacja: z drugim j. obcym

studia I stopnia
stacjonarne

I

690 zł

11

 3 795 zł 

7 590 zł

II

690 zł

11

3 795 zł

7 590 zł

III

750 zł

10

 3 750 zł

7 500 zł

Razem

 

22 680 zł

Filologia
specjalność: angielska

Specjalizacja: tłumaczeniowa, KMBiR

studia I stopnia
niestacjonarne

I

530 zł

11

 2 915 zł

5 830 zł

II

530 zł

11

 2 915 zł

5 830 zł

III

580 zł

10

2 900 zł

5 800 zł

Razem

 

17 460 zł

Filologia
specjalność: angielska
specjalizacja: z drugim j. obcym

studia I stopnia
niestacjonarne

I

600 zł

11

 3 300 zł

6 600 zł

II

600 zł

11

 3 300 zł

6 600 zł

III

650 zł

10

 3 250 zł

6 500 zł

Razem

 

19 700 zł

Finanse i Rachunkowość

studia I stopnia
stacjonarne

I

590 zł

11

3 245 zł 

6 490 zł

II

590 zł

11

 3 245 zł 

6 490 zł

III

640 zł

10

 3 200 zł 

6 400 zł

Razem

 

19 380 zł

Finanse i Rachunkowość

studia I stopnia
niestacjonarne

I

500 zł

11

2 750 zł 

5 500 zł

II

500 zł

11

2 750 zł 

5 500 zł

III

540 zł

10

 2 700 zł 

5 400 zł

Razem

 

16 400 zł

Fizjoterapia

studia jednolite
magisterskie

stacjonarne

I

640 zł

11

 3 520 zł 

7 040 zł

II

640 zł

11

 3 520 zł 

7 040 zł

III

640 zł

11

 3 520 zł 

7 040 zł

IV

640 zł

11

 3 520 zł 

7 040 zł

V

700 zł

10

 3 500 zł 

7 000 zł

Razem

 

35 160 zł

Fizjoterapia

studia jednolite
magisterskie

niestacjonarne

I

610 zł

11

  3 355 zł 

6 710 zł

II

610 zł

11

 3 355 zł 

6 710 zł

III

610 zł

11

  3 355 zł 

6 710 zł

IV

610 zł

11

 3 355 zł

6 710 zł

V

660 zł

10

  3 300 zł 

6 600 zł

Razem

 

33 440 zł

Grafika

studia I stopnia
stacjonarne

I

730 zł

11

4 015 zł 

8 030 zł

II

730 zł

11

4 015 zł 

8 030 zł

III

800 zł

10

4 000 zł 

8 000 zł

Razem

 

24 060 zł

Grafika

studia I stopnia
niestacjonarne

I

640 zł

11

3 520 zł 

7 040 zł

II

640 zł

11

3 520 zł 

7 040 zł

III

700 zł

10

 3 500 zł 

7 000 zł

Razem

 

21 080 zł

Informatyka

studia I stopnia
stacjonarne  

I

640 zł

11

3 520 zł 

7 040 zł

II

640 zł

11

3 520 zł 

7 040 zł

III

640 zł

11

3 520 zł 

7 040 zł

IV

700 zł

5

3 500 zł 

3 500 zł

Razem

 

24 620 zł

Informatyka

 studia I stopnia
niestacjonarne  

I

590 zł

11

3 245 zł 

6 490 zł

II

590 zł

11

3 245 zł 

6 490 zł

III

590 zł

11

3 245 zł 

6 490 zł

IV

640 zł

5

3 200 zł 

3 200 zł

Razem

 

22 670 zł

Kosmetologia

studia I stopnia
stacjonarne

I

640 zł

11

3 520 zł 

7 040 zł

II

640 zł

11

3 520 zł 

7 040 zł

III

700 zł

10

3 500 zł 

7 000 zł

Razem

 

21 080 zł

Kosmetologia

studia I stopnia
niestacjonarne

I

590 zł

11

3 245 zł 

6 490 zł

II

590 zł

11

3 245 zł 

6 490 zł

III

640 zł

10

3 200 zł 

6 400 zł

Razem

 

19 380 zł

Logistyka

studia I stopnia
stacjonarne

I

620 zł

11

3 410 zł 

6 820 zł

II

620 zł

11

3 410 zł 

6 820 zł

III

680 zł

10

3 400 zł 

6 800 zł

Razem

 

20 440 zł

Logistyka

studia I stopnia
niestacjonarne

I

530 zł

11

2 915 zł 

5 830 zł

II

530 zł

11

2 915 zł 

5 830 zł

III

580 zł

10

2 900 zł 

5 800 zł

Razem

 

17 460 zł

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

studia I stopnia
stacjonarne

I

880 zł

11

 4 840 zł

9 680 zł

II

880 zł

11

 4 840 zł

9 680 zł

III

960 zł

10

4 800 zł 

9 600 zł

Razem

 

28 960 zł

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

studia I stopnia
niestacjonarne

I

790 zł

11

 4 345 zł 

8 690 zł

II

790 zł

11

 4 345 zł

8 690 zł

III

860 zł

10

 4 300 zł

8 600 zł

Razem

 

25 980 zł

Pedagogika

studia I stopnia
stacjonarne

I

500 zł

11

2 750 zł 

5 500 zł

II

500 zł

11

2 750 zł 

5 500 zł

III

540 zł

10

2 700 zł 

5 400 zł

Razem

 

16 400 zł

Pedagogika

studia I stopnia
niestacjonarne

I

440 zł

11

2 420 zł 

4 840 zł

II

440 zł

11

2 420 zł 

4 840 zł

III

480 zł

10

2 400 zł 

4 800 zł

Razem

 

14 480 zł

Psychologia

studia jednolite
magisterskie

stacjonarne

I

710 zł

11

3 905 zł 

7 810 zł

II

710 zł

11

3 905 zł 

7 810 zł

III

710 zł

11

3 905 zł 

7 810 zł

IV

710 zł

11

3 900 zł 

7 810 zł

V

780 zł

10

 

7 800 zł

Razem

 

39 040 zł

Psychologia

studia jednolite magisterskie niestacjonarne

I

620 zł

11

3 410 zł 

6 820 zł

II

620 zł

11

3 410 zł 

6 820 zł

III

620 zł

11

3 410 zł 

6 820 zł

IV

620 zł

11

3 410 zł 

6 820 zł

V

680 zł

10

3 400 zł 

6 800 zł

Razem

 

34 080 zł

Socjologia

studia I stopnia
stacjonarne

I

570 zł

11

 3 135 zł 

6 270 zł

II

570 zł

11

3 135 zł

6 270 zł

III

620 zł

10

3 100 zł

6 200 zł

Razem

 

18 740 zł

Socjologia

studia I stopnia
niestacjonarne

I

480 zł

11

 2 640 zł 

5 280 zł

II

480 zł

11

 2 640 zł 

5 280 zł

III

520 zł

10

2 600 zł 

5 200 zł

Razem

 

15 760 zł

Stosunki Międzynarodowe

studia I stopnia
stacjonarne

I

570 zł

11

3 135 zł

6 270 zł

II

570 zł

11

3 135 zł

6 270 zł

III

620 zł

10

  3 100 zł 

6 200 zł

Razem

 

18 740 zł

Stosunki Międzynarodowe

studia I stopnia
niestacjonarne

I

480 zł

11

 2 640 zł 

5 280 zł

II

480 zł

11

2 640 zł

5 280 zł

III

520 zł

10

 2 600 zł 

5 200 zł

Razem

 

15 760 zł

Turystyka i rekreacja

studia I stopnia
stacjonarne

I

560 zł

11

3 080 zł 

6 160 zł

II

560 zł

11

3 080 zł 

6 160 zł

III

610 zł

10

3 050 zł 

6 100 zł

Razem

 

18 420 zł

Turystyka i rekreacja

studia I stopnia
niestacjonarne

I

470 zł

11

2 585 zł

5 170 zł

II

470 zł

11

  2 585 zł 

5 170 zł

III

510 zł

10

  2 550 zł 

5 100 zł

Razem

 

15 440 zł

Zarządzanie

studia I stopnia
stacjonarne

I

550 zł

11

3 025 zł 

6 050 zł

II

550 zł

11

3 025 zł 

6 050 zł

III

600 zł

10

 3 000 zł 

6 000 zł

Razem

 

18 100 zł

Zarządzanie

studia I stopnia
niestacjonarne

I

500 zł

11

2 750 zł 

5 500 zł

II

500 zł

11

2 750 zł 

5 500 zł

III

540 zł

10

 2 700 zł

5 400 zł

Razem

 

16 400 zł

Studia II stopnia - studia w języku polskim

Filia Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Kierunek studiów

Poziom studiów

Rok

 

2020-2021

Czesne / m-c

M-ce

Czesne/ semestr 

Czesne / rok

Bezpieczeństwo narodowe

studia II stopnia
stacjonarne

I

590 zł

11

3 245 zł 

6 490 zł

II

640 zł

10

3 245 zł 

6 400 zł

Razem

 

12 890 zł

Bezpieczeństwo narodowe

studia II stopnia
niestacjonarne

I

500 zł

11

2 750 zł 

5 500 zł

II

540 zł

10

2 750 zł 

5 400 zł

Razem

 

10 900 zł

Dziennikarstwo
i komunikacja społeczna

studia II stopnia
stacjonarne

I

590 zł

11

3 245 zł 

6 490 zł

II

640 zł

10

3 245 zł 

6 400 zł

Razem

 

12 890 zł

Dziennikarstwo
i komunikacja społeczna

studia II stopnia
niestacjonarne

I

500 zł

11

2 750 zł 

5 500 zł

II

540 zł

10

2 750 zł 

5 400 zł

Razem

 

10 900 zł

Filologia
specjalność: angielska

specjalizacja: tłumaczeniowa, KMBiR

studia II stopnia
stacjonarne

I

680 zł

11

 3 740 zł

7 480 zł

II

740 zł

10

  3 700 zł 

7 400 zł

Razem

 

14 880 zł

Filologia
specjalność: angielska
specjalizacja: nauczycielska

studia II stopnia
stacjonarne

I

740 zł

11

4 070 zł

8 140 zł

II

810 zł

10

4 050 zł

8 100 zł

Razem

 

16 240 zł

Filologia
specjalność: angielska

specjalizacja: tłumaczeniowa, KMBiR

studia II stopnia
niestacjonarne

I

590 zł

11

3 245 zł

6 490 zł

II

640 zł

10

3 200 zł

6 400 zł

Razem

 

12 890 zł

Filologia
specjalność: angielska
specjalizacja: nauczycielska

studia II stopnia
niestacjonarne

I

650 zł

11

3 575 zł 

7 150 zł

II

710 zł

10

3 550 zł 

7 100 zł

Razem

 

14 250 zł

Fizjoterapia

studia II stopnia
stacjonarne

I

740 zł

11

 4 070 zł 

8 140 zł

II

810 zł

10

 4 050 zł

8 100 zł

Razem

 

16 240 zł

Fizjoterapia

studia II stopnia
niestacjonarne

I

650 zł

11

 3 575 zł

7 150 zł

II

710 zł

10

 3 550 zł

7 100 zł

Razem

 

14 250 zł

Kosmetologia

studia II stopnia
stacjonarne

I

700 zł

11

 3 850 zł

7 700 zł

II

760 zł

10

3 800 zł 

7 600 zł

Razem

 

15 300 zł

Kosmetologia

studia II stopnia
niestacjonarne

I

630 zł

11

 3 465 zł 

6 930 zł

II

690 zł

10

 3 450 zł

6 900 zł

Razem

 

13 830 zł

Pedagogika

studia II stopnia
stacjonarne   

I

590 zł

11

3 245 zł 

6 490 zł

II

640 zł

10

3 200 zł 

6 400 zł

Razem

 

12 890 zł

Pedagogika

studia II stopnia
niestacjonarne   

I

500 zł

11

 2 750 zł

5 500 zł

II

540 zł

10

 2 700 zł

5 400 zł

Razem

 

10 900 zł

Zarządzanie

studia II stopnia
stacjonarne   

I

610 zł

11

3 355 zł 

6 710 zł

II

660 zł

10

3 300 zł 

6 600 zł

Razem

 

13 310 zł

Zarządzanie

studia II stopnia
niestacjonarne

I

510 zł

11

 2 805 zł 

5 610 zł

II

560 zł

10

 2 800 zł

5 600 zł

Razem

 

11 210 zł