WYSOKOŚĆ OPŁAT dla studentów I ROKU STUDIÓW I i II STOPNIA oraz JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH w ROKU AKADEMICKIM 2017/18

 

KIERUNEK STUDIA
STACJONARNE
STUDIA
NIESTACJONARNE
Opłata rekrutacyjna - dotyczy wszystkich kandydatów
(wszystkie kierunki - wnoszona w momencie zapisu - bezzwrotna)
100 zł 
Opłata za legitymację elektroniczną z kartą miejską 20 zł 
Wpisowe dla obywateli Polski i obcokrajowców z Kartą Polaka
(wszystkie kierunki - wnoszona w momencie zapisu - bezzwrotne)
400 zł
Wpisowe dla kandydatów spoza UE
(wszystkie kierunki - wnoszona w momencie zapisu - bezzwrotne)
€ 300 - studia w języku angielskim
€ 200 - studia w języku polskim
kandydaci z Ukrainy i Białorusi - 400 zł

 

STUDIA I STOPNIA I JEDNOLITE MAGISTERSKIE W JĘZYKU POLSKIM - UE, Ukraina, Białoruś
ADMINISTRACJA
Opłaty za semestr
(I semestr – opłata do 25.09.2017;
II semestr – opłata do 25.02.2018)

2300 zł


2050 zł

Opłaty w 10 ratach
(opłaty do 25 każdego miesiąca)
470 zł

420 zł

ARCHITEKTURA I UBRANISTYKA
Opłaty za semestr
(I semestr – opłata do 25.09.2017;
II semestr – opłata do 25.02.2018)
3450 zł

3100 zł

Opłaty w 10 ratach
(opłaty do 25 każdego miesiąca)
 700 zł  630 zł
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Opłaty za semestr
(I semestr – opłata do 25.09.2017;
II semestr – opłata do 25.02.2018)
2300 zł 2150 zł
Opłaty w 10 ratach
(opłaty do 25 każdego miesiąca)
470 zł 440 zł
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA; FILOLOGIA ANGIELSKA
Opłaty za semestr
(I semestr – opłata do 25.09.2017;
II semestr – opłata do 25.02.2018) 
2700 zł 2500 zł
Opłaty w 10 ratach 
(opłaty do 25 każdego miesiąca)
550 zł 510 zł 
FILM I SZTUKI AUDIOWIZUALNE *
Opłaty za semestr
(I semestr – opłata do 25.09.2017;
II semestr – opłata do 25.02.2018) 
4100 zł 3900 zł
Opłaty w 10 ratach 
(opłaty do 25 każdego miesiąca)
830 zł 790 zł 
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Opłaty za semestr
(I semestr – opłata do 25.09.2017;
II semestr – opłata do 25.02.2018) 
2450 zł 2350 zł
Opłaty w 10 ratach 
(opłaty do 25 każdego miesiąca)
500 zł 480 zł 
FIZJOTERAPIA (jednolite studia magisterskie)
Opłaty za semestr
(I semestr – opłata do 25.09.2017;
II semestr – opłata do 25.02.2018)
3050 zł 2900 zł
Opłaty w 10 ratach
(opłaty do 25 każdego miesiąca)
620 zł 590 zł
GRAFIKA
Opłaty za semestr
(I semestr – opłata do 25.09.2017;
II semestr – opłata do 25.02.2018)
3350 zł  2900 zł 
 Opłaty w 10 ratach
(opłaty do 25 każdego miesiąca)
680 zł 590 zł
INFORMATYKA
Opłaty za semestr
(I semestr – opłata do 25.09.2017;
II semestr – opłata do 25.02.2018)
3100 zł 2700 zł
Opłaty w 10 ratach
(opłaty do 25 każdego miesiąca)
630 zł 550 zł
KOSMETOLOGIA
Opłaty za semestr
(I semestr – opłata do 25.09.2017;
II semestr – opłata do 25.02.2018)
3100 zł 2850 zł
Opłaty w 10 ratach
(opłaty do 25 każdego miesiąca)
630 zł 580 zł
LINGWISTYKA STOSOWANA ** 
Opłaty za semestr
(I semestr – opłata do 25.09.2017;
II semestr – opłata do 25.02.2018)
2700 zł 2500 zł
Opłaty w 10 ratach
(opłaty do 25 każdego miesiąca)
550 zł 510 zł
LOGISTYKA
Opłaty za semestr
(I semestr – opłata do 25.09.2017;
II semestr – opłata do 25.02.2018)
2650 zł 2550 zł
Opłaty w 10 ratach
(opłaty do 25 każdego miesiąca)
540 zł 520 zł
PEDAGOGIKA; RESOCJALIZACJA ***
Opłaty za semestr
(I semestr – opłata do 25.09.2017;
II semestr – opłata do 25.02.2018)
2100 zł 2000 zł
Opłaty w 10 ratach
(opłaty do 25 każdego miesiąca)
430 zł 410 zł
PRAWO (jednolite studia magisterskie)
Opłaty za semestr
(I semestr – opłata do 25.09.2017;
II semestr – opłata do 25.02.2018)
2950 zł 2700 zł
Opłaty w 10 ratach
(opłaty do 25 każdego miesiąca)
600 zł 550 zł
PSYCHOLOGIA (jednolite studia magisterskie)
Opłaty za semestr
(I semestr – opłata do 25.09.2017;
II semestr – opłata do 25.02.2018)
3250 zł 3050 zł
Opłaty w 10 ratach
(opłaty do 25 każdego miesiąca)
660 zł 620 zł
KRYMINOLOGIA ****
Opłaty za semestr
(I semestr – opłata do 25.09.2017;
II semestr – opłata do 25.02.2018)
2400 zł 2250 zł
Opłaty w 10 ratach
(opłaty do 25 każdego miesiąca)
490 zł 460 zł
POLITOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Opłaty za semestr
(I semestr – opłata do 25.09.2017;
II semestr – opłata do 25.02.2018)
2450 zł 2250 zł
Opłaty w 10 ratach
(opłaty do 25 każdego miesiąca)
500 zł 460 zł
TURYSTYKA I REKREACJA
Opłaty za semestr
(I semestr – opłata do 25.09.2017;
II semestr – opłata do 25.02.2018)
2350 zł 2150 zł
Opłaty w 10 ratach
(opłaty do 25 każdego miesiąca)
480 zł 440 zł
ZARZĄDZANIE
Opłaty za semestr
(I semestr – opłata do 25.09.2017;
II semestr – opłata do 25.02.2018)
2400 zł 2250 zł
Opłaty w 10 ratach
(opłaty do 25 każdego miesiąca)
490 zł 460 zł

*       Odrębna ścieżka kształcenia na kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, I stopień w wybranej specjalizacji: aktorstwo, produkcja filmowa, reżyseria, sztuka operatorska.  
**     Odrębna ścieżka kształcenia na kierunku Filologia angielska, I stopień.  
***   Odrębna ścieżka kształcenia na kierunku Pedagogika, I stopień.

  

STUDIA II STOPNIA W JĘZYKU POLSKIM - UE, Ukraina, Białoruś
ADMINISTRACJA*; BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE; DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA; FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ*; LOGISTYKA*; POLITOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE; TURYSTYKA I REKREACJA*; ZARZĄDZANIE
Opłaty za semestr
(I semestr – opłata do 25.09.2017;
II semestr – opłata do 25.02.2018)
2450 zł 2350 zł
Opłaty w 10 ratach
(opłaty do 25 każdego miesiąca)
500 zł 480 zł
FILOLOGIA ANGIELSKA
Opłaty za semestr
(I semestr – opłata do 25.09.2017;
II semestr – opłata do 25.02.2018)
2950 zł 2850 zł
Opłaty w 10 ratach
(opłaty do 25 każdego miesiąca)
600 zł 580 zł
FIZJOTERAPIA
Opłaty za semestr
(I semestr – opłata do 25.09.2017;
II semestr – opłata do 25.02.2018)
3350 zł 3200 zł
Opłaty w 10 ratach
(opłaty do 25 każdego miesiąca)
680 zł 650 zł
INFORMATYKA

3-semestry:
Opłaty za semestr
(I semestr – opłata do 25.09.2017;
II semestr – opłata do 25.02.2018)

3450 zł 2550 zł

Opłaty w 10 ratach za I rok
i w 5 ratach za II rok
(opłaty do 25 każdego miesiąca)

700 zł 520 zł

4-semestry:
Opłaty za semestr
(I semestr – opłata do 25.09.2017;
II semestr – opłata do 25.02.2018)

3450 zł 3000 zł
Opłaty w 10 ratach
(opłaty do 25 każdego miesiąca)
700 zł 610 zł
KOSMETOLOGIA
Opłaty za semestr
(I semestr – opłata do 25.09.2017;
II semestr – opłata do 25.02.2018)
3250 zł 3100 zł
Opłaty w 10 ratach
(opłaty do 25 każdego miesiąca)
660 zł 630 zł

 *    Odrębna ścieżka kształcenia na kierunku Zarządzanie, II stopień.

 

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM:  KLIKNIJ I ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ I CENAMI

 

Opłata rekrutacyjna oraz wpisowe są opłatami bezzwrotnymi.
Opłata dokonywana jest tylko raz w ciągu całych studiów i jest wnoszona w momencie składania dokumentów.

Czesne może być opłacane jednorazowo - pełna kwota płatna do 25.09.2017r., w dwóch ratach - I rata płatna do 25.09.2017r. i II płatna do 25.02.2018r. oraz w 10 ratach płatne do: I - 25.09; II - 25.10; III - 25.11; IV - 25.12; V - 25.01; VI - 25.02; VII - 25.03; VIII - 25.04; IX - 25.05; X - 25.06.


Numery kont bankowych, na które należy wpłacać opłatę kwalifikacyjną, wpisowe, czesne
oraz wszystkie inne opłaty związane z tokiem studiów:

BANK MILLENNIUM SA O/Łódź Nr.: 77 1160 2202 0000 0003 2057 4524

PKO BP SA: 18 1020 3352 0000 1202 0011 2086


Numer rachunku bankowego do wpłat międzynarodowych w PLN (poza terytorium Polski):

IBAN: PL18 1020 3352 0000 1202 0011 2086
BIC/SWIFT: BPKOPLPW

Adres dla rachunku bankowego do wpłat międzynarodowych:

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK
ul. Sienkiewicza 9
90-113 ŁÓDŹ
PKO BP SA (KREDOBANK na Ukrainie jest w grupie PKOBP)
I/O/ŁÓDŹ
90-959 ŁÓDŹ
AL.KOŚCIUSZKI 15

WYSOKOŚĆ OPŁAT dla studentów I ROKU STUDIÓW I i II STOPNIA oraz JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH w ROKU AKADEMICKIM 2017/18

 

KIERUNEK STUDIA
STACJONARNE
STUDIA
NIESTACJONARNE
Opłata rekrutacyjna - dotyczy wszystkich kandydatów
(wszystkie kierunki - wnoszona w momencie zapisu - bezzwrotna)
100 zł 
Opłata za legitymację elektroniczną z kartą miejską 20 zł 
Wpisowe dla obywateli Polski i obcokrajowców z Kartą Polaka
(wszystkie kierunki - wnoszona w momencie zapisu - bezzwrotne)
400 zł
Wpisowe dla kandydatów spoza UE
(wszystkie kierunki - wnoszona w momencie zapisu - bezzwrotne)
€ 300 - studia w języku angielskim
€ 200 - studia w języku polskim
kandydaci z Ukrainy i Białorusi - 400 zł

 

STUDIA I STOPNIA I JEDNOLITE MAGISTERSKIE W JĘZYKU POLSKIM - UE, Ukraina, Białoruś
ADMINISTRACJA
Opłaty za semestr
(I semestr – opłata do 25.09.2017;
II semestr – opłata do 25.02.2018)

2300 zł


2050 zł

Opłaty w 10 ratach
(opłaty do 25 każdego miesiąca)
470 zł

420 zł

ARCHITEKTURA I UBRANISTYKA
Opłaty za semestr
(I semestr – opłata do 25.09.2017;
II semestr – opłata do 25.02.2018)
3450 zł

3100 zł

Opłaty w 10 ratach
(opłaty do 25 każdego miesiąca)
 700 zł  630 zł
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Opłaty za semestr
(I semestr – opłata do 25.09.2017;
II semestr – opłata do 25.02.2018)
2300 zł 2150 zł
Opłaty w 10 ratach
(opłaty do 25 każdego miesiąca)
470 zł 440 zł
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA; FILOLOGIA ANGIELSKA
Opłaty za semestr
(I semestr – opłata do 25.09.2017;
II semestr – opłata do 25.02.2018) 
2700 zł 2500 zł
Opłaty w 10 ratach 
(opłaty do 25 każdego miesiąca)
550 zł 510 zł 
FILM I SZTUKI AUDIOWIZUALNE *
Opłaty za semestr
(I semestr – opłata do 25.09.2017;
II semestr – opłata do 25.02.2018) 
4100 zł 3900 zł
Opłaty w 10 ratach 
(opłaty do 25 każdego miesiąca)
830 zł 790 zł 
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Opłaty za semestr
(I semestr – opłata do 25.09.2017;
II semestr – opłata do 25.02.2018) 
2450 zł 2350 zł
Opłaty w 10 ratach 
(opłaty do 25 każdego miesiąca)
500 zł 480 zł 
FIZJOTERAPIA (jednolite studia magisterskie)
Opłaty za semestr
(I semestr – opłata do 25.09.2017;
II semestr – opłata do 25.02.2018)
3050 zł 2900 zł
Opłaty w 10 ratach
(opłaty do 25 każdego miesiąca)
620 zł 590 zł
GRAFIKA
Opłaty za semestr
(I semestr – opłata do 25.09.2017;
II semestr – opłata do 25.02.2018)
3350 zł  2900 zł 
 Opłaty w 10 ratach
(opłaty do 25 każdego miesiąca)
680 zł 590 zł
INFORMATYKA
Opłaty za semestr
(I semestr – opłata do 25.09.2017;
II semestr – opłata do 25.02.2018)
3100 zł 2700 zł
Opłaty w 10 ratach
(opłaty do 25 każdego miesiąca)
630 zł 550 zł
KOSMETOLOGIA
Opłaty za semestr
(I semestr – opłata do 25.09.2017;
II semestr – opłata do 25.02.2018)
3100 zł 2850 zł
Opłaty w 10 ratach
(opłaty do 25 każdego miesiąca)
630 zł 580 zł
LINGWISTYKA STOSOWANA ** 
Opłaty za semestr
(I semestr – opłata do 25.09.2017;
II semestr – opłata do 25.02.2018)
2700 zł 2500 zł
Opłaty w 10 ratach
(opłaty do 25 każdego miesiąca)
550 zł 510 zł
LOGISTYKA
Opłaty za semestr
(I semestr – opłata do 25.09.2017;
II semestr – opłata do 25.02.2018)
2650 zł 2550 zł
Opłaty w 10 ratach
(opłaty do 25 każdego miesiąca)
540 zł 520 zł
PEDAGOGIKA; RESOCJALIZACJA ***
Opłaty za semestr
(I semestr – opłata do 25.09.2017;
II semestr – opłata do 25.02.2018)
2100 zł 2000 zł
Opłaty w 10 ratach
(opłaty do 25 każdego miesiąca)
430 zł 410 zł
PRAWO (jednolite studia magisterskie)
Opłaty za semestr
(I semestr – opłata do 25.09.2017;
II semestr – opłata do 25.02.2018)
2950 zł 2700 zł
Opłaty w 10 ratach
(opłaty do 25 każdego miesiąca)
600 zł 550 zł
PSYCHOLOGIA (jednolite studia magisterskie)
Opłaty za semestr
(I semestr – opłata do 25.09.2017;
II semestr – opłata do 25.02.2018)
3250 zł 3050 zł
Opłaty w 10 ratach
(opłaty do 25 każdego miesiąca)
660 zł 620 zł
KRYMINOLOGIA ****
Opłaty za semestr
(I semestr – opłata do 25.09.2017;
II semestr – opłata do 25.02.2018)
2400 zł 2250 zł
Opłaty w 10 ratach
(opłaty do 25 każdego miesiąca)
490 zł 460 zł
POLITOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Opłaty za semestr
(I semestr – opłata do 25.09.2017;
II semestr – opłata do 25.02.2018)
2450 zł 2250 zł
Opłaty w 10 ratach
(opłaty do 25 każdego miesiąca)
500 zł 460 zł
TURYSTYKA I REKREACJA
Opłaty za semestr
(I semestr – opłata do 25.09.2017;
II semestr – opłata do 25.02.2018)
2350 zł 2150 zł
Opłaty w 10 ratach
(opłaty do 25 każdego miesiąca)
480 zł 440 zł
ZARZĄDZANIE
Opłaty za semestr
(I semestr – opłata do 25.09.2017;
II semestr – opłata do 25.02.2018)
2400 zł 2250 zł
Opłaty w 10 ratach
(opłaty do 25 każdego miesiąca)
490 zł 460 zł

*       Odrębna ścieżka kształcenia na kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, I stopień w wybranej specjalizacji: aktorstwo, produkcja filmowa, reżyseria, sztuka operatorska.  
**     Odrębna ścieżka kształcenia na kierunku Filologia angielska, I stopień.  
***   Odrębna ścieżka kształcenia na kierunku Pedagogika, I stopień.

  

STUDIA II STOPNIA W JĘZYKU POLSKIM - UE, Ukraina, Białoruś
ADMINISTRACJA*; BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE; DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA; FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ*; LOGISTYKA*; POLITOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE; TURYSTYKA I REKREACJA*; ZARZĄDZANIE
Opłaty za semestr
(I semestr – opłata do 25.09.2017;
II semestr – opłata do 25.02.2018)
2450 zł 2350 zł
Opłaty w 10 ratach
(opłaty do 25 każdego miesiąca)
500 zł 480 zł
FILOLOGIA ANGIELSKA
Opłaty za semestr
(I semestr – opłata do 25.09.2017;
II semestr – opłata do 25.02.2018)
2950 zł 2850 zł
Opłaty w 10 ratach
(opłaty do 25 każdego miesiąca)
600 zł 580 zł
FIZJOTERAPIA
Opłaty za semestr
(I semestr – opłata do 25.09.2017;
II semestr – opłata do 25.02.2018)
3350 zł 3200 zł
Opłaty w 10 ratach
(opłaty do 25 każdego miesiąca)
680 zł 650 zł
INFORMATYKA

3-semestry:
Opłaty za semestr
(I semestr – opłata do 25.09.2017;
II semestr – opłata do 25.02.2018)

3450 zł 2550 zł

Opłaty w 10 ratach za I rok
i w 5 ratach za II rok
(opłaty do 25 każdego miesiąca)

700 zł 520 zł

4-semestry:
Opłaty za semestr
(I semestr – opłata do 25.09.2017;
II semestr – opłata do 25.02.2018)

3450 zł 3000 zł
Opłaty w 10 ratach
(opłaty do 25 każdego miesiąca)
700 zł 610 zł
KOSMETOLOGIA
Opłaty za semestr
(I semestr – opłata do 25.09.2017;
II semestr – opłata do 25.02.2018)
3250 zł 3100 zł
Opłaty w 10 ratach
(opłaty do 25 każdego miesiąca)
660 zł 630 zł

 *    Odrębna ścieżka kształcenia na kierunku Zarządzanie, II stopień.

 

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM:  KLIKNIJ I ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ I CENAMI

 

Opłata rekrutacyjna oraz wpisowe są opłatami bezzwrotnymi.
Opłata dokonywana jest tylko raz w ciągu całych studiów i jest wnoszona w momencie składania dokumentów.

Czesne może być opłacane jednorazowo - pełna kwota płatna do 25.09.2017r., w dwóch ratach - I rata płatna do 25.09.2017r. i II płatna do 25.02.2018r. oraz w 10 ratach płatne do: I - 25.09; II - 25.10; III - 25.11; IV - 25.12; V - 25.01; VI - 25.02; VII - 25.03; VIII - 25.04; IX - 25.05; X - 25.06.


Numery kont bankowych, na które należy wpłacać opłatę kwalifikacyjną, wpisowe, czesne
oraz wszystkie inne opłaty związane z tokiem studiów:

BANK MILLENNIUM SA O/Łódź Nr.: 77 1160 2202 0000 0003 2057 4524

PKO BP SA: 18 1020 3352 0000 1202 0011 2086


Numer rachunku bankowego do wpłat międzynarodowych w PLN (poza terytorium Polski):

IBAN: PL18 1020 3352 0000 1202 0011 2086
BIC/SWIFT: BPKOPLPW

Adres dla rachunku bankowego do wpłat międzynarodowych:

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK
ul. Sienkiewicza 9
90-113 ŁÓDŹ
PKO BP SA (KREDOBANK na Ukrainie jest w grupie PKOBP)
I/O/ŁÓDŹ
90-959 ŁÓDŹ
AL.KOŚCIUSZKI 15