FAQ

FAQ, czyli zbiór najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi, które ułatwią funkcjonowanie nowych Studentów na uczelni.

PYTANIA REKRUTACYJNE (rekrutacja.san.edu.pl)

Czy muszę dodawać zdjęcie na e-rekrutacja.san.edu.pl?

Dodawanie zdjęcia podczas elektronicznego procesu rekrutacji nie jest wymagane, zdjęcie można dostarczyć do Biura Rekrutacji.  

Szczegóły dotyczące zdjęcia: 

1 zdjęcie w formacie dowodowym - 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość) 

Czy muszę skanować dokumenty?

Skanowanie dokumentów nie jest konieczne. Możliwe jest załączenie zdjęć dokumentów z obu stron w dobrej rozdzielczości*

Pole z załącznikami nie jest wymagane, gdyż wszystkie dokumenty należy dostarczyć do Biura rekrutacji.

*platforma przyjmuje tylko pliki w formacie pdf, wszystkie zdjęcia w formacie jpeg należy przekonwertować do pdf

Nie otrzymałem/am jeszcze świadectwa dojrzałości/ świadectwa ukończenia szkoły średniej, co teraz?

W formularzu rekrutacyjnym będzie możliwość zaznaczenia checkboxa “jestem tegorocznym maturzystą” co pozwoli przejść kolejne kroki rekrutacyjne bez dodawania świadectw. Po otrzymaniu dokumentów należy dostarczyć je do Biura Rekrutacji przy ulicy Łuckiej 11 w Warszawie po wcześniejszym umówienia terminu w aplikacji Bookings.

Czy mogę wybrać dwa kierunki studiów?

Podczas rekrutacji online na platformie będzie można wybrać tylko jeden kierunek studiów. Wszelkich zmian dotyczących formy i trybu studiów będzie można dokonywać osobiście w Biurze Rekrutacji do 30 września.

Gdzie mogę znaleźć więcej szczegółów na temat kierunków?

Więcej informacji na temat kierunków znajduje się na stronie: https://warszawa.san.edu.pl w zakładce oferta.

Kiedy dowiem się czy została mi przyznana promocja?

Biuro Rekrutacji po weryfikacji zgłoszenia pod kątem promocji (data wyboru ścieżki oraz dodatkowe warunki takie jak: czy jesteś absolwentem SAN, czy jesteś tegorocznym maturzystą, czy brałeś udział w dniach otwartych) następnie zaznacza w systemie odpowiednie promocje. 

Po nadaniu promocji i zmianie statusu zostanie wygenerowana automatyczna wiadomość mailowa. 

Więcej informacji na temat aktualnych promocji znajdziesz tutaj (PROMOCJA)

Kiedy otrzymam indywidualny numer konta do opłat kwalifikacyjnych?

Informacja z indywidualnym numerem konta oraz z wysokością opłat kwalifikacyjnych znajduje się na profilu Kandydata w zakładce Należności. 

Kiedy dokonujemy opłat kwalifikacyjnych?

Opłat kwalifikacyjnych należy dokonać jak najszybciej po zakończeniu procesu rekrutacji.  Najpóźniej do 7 dni po otrzymaniu wiadomości mailowej z informacją o indywidualnym numerze konta. 

Kiedy mogę złożyć oryginalne dokumenty rekrutacyjne?

Indywidualny termin wizyty w Biurze Rekrutacji każdorazowo należy zarezerwować przez system Bookings.

PYTANIA DZIEKANATOWE

Jakie dokumenty muszę złożyć, aby zapisać się na studia?

Wykaz wszystkich niezbędnych do ukończenia procesu rekrutacji dokumentów znajdziesz w zakładce wymagane dokumenty.

Gdzie znajduje się i w jakich godzinach pracuje [...]?

Wszystkie informacje dotyczące adresów i godzin pracy poszczególnych biur i działów znajdziesz w zakładce kontakt.

Gdzie mogę odebrać legitymację studencką i od kiedy?

Legitymacje studenckie wydawane są w Dziekanacie kierunkowym. Legitymację studencką będziesz mógł odebrać po 1 października lub w czasie pierwszego zjazdu we właściwym Dziekanacie. Jeśli rejestrowałeś się na studia po 15.09, Twoja legitymacja może być przygotowana z kilkudniowym opóźnieniem.

Potrzebuję zaświadczenia o podjęciu/kontynuowaniu nauki... jak mam takie zaświadczenie uzyskać?
 1. Jeśli jesteś studentem stosowne zaświadczenie otrzymasz w swoim Dziekanacie - status studenta uzyskujesz z dniem 1 października. 
  Zaświadczenie o przyjęciu na studia – potwierdza otrzymanie statusu studenta i wydawane jest po rozpoczęciu roku akademickiego.
 2. Jeżeli jesteś kandydatem, który dopiero co złożył wszystkie dokumenty na studia i potrzebujesz zaświadczenia jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego, Biuro rekrutacji wyda Ci zaświadczenie o zakwalifikowaniu na studia. 
  Zaświadczenie o zakwalifikowaniu na studia - potwierdza fakt spełnienia wszystkich wymogów formalnych związanych ze złożeniem dokumentów do celów rekrutacji na studia.
Kiedy pojawią się informacje dotyczące stypendiów?

Informacje na temat udzielenia pomocy materialnej na bieżący rok akademicki pojawią się w Strefie Studenta na przełomie września/października. Dodatkowe informacje dotyczące dokumentów i wniosków otrzymasz w Dziekanacie swojego kierunku.

ZAJĘCIA

Kiedy odbędzie się mój pierwszy zjazd?

Harmonogram zjazdów znajdziesz w Organizacji roku akademickiego, która znajduje się w Strefie Studenta oraz Informacjach praktycznych. 

Zjazdy A i B - co to za różnica?

Studenci studiów niestacjonarnych zostali podzieleni na dwie grupy (A i B), których zajęcia odbywają się naprzemiennie. Wykaz kierunków na danym zjeździe znajdziesz w Organizacji roku akademickiego.

Gdzie znajdę plan zajęć dla mojego kierunku?

Plany zajęć dla studentów dziennych i zjazdu A będą dostępne po 25 września, a dla zjazdu B po 30 września.

Pozostałe potrzebne informacje znajdują się w Strefie Studenta bez konieczności logowania.

Na planie niektóre zajęcia są podzielone linią, co to oznacza?

Prostokąt na planie zajęć jest podzielony na pół:

 • Zajęcia z górnej części prostokąta odbywają się w zjazdy nieparzyste (1, 3, 5 i 7);
 • a zajęcia z dolnej części odbywają się w zjazdy parzyste (2, 4, 6 i 8) – chyba, że podane są konkretne zjazdy i daty.

Podział prostokąta nie oznacza, że zajęcia w górnej części trwają 45 minut a w dolnej części również 45 minut – są to normalne półtoragodzinne zajęcia. 

Do jakiej grupy zostałem przydzielony?

Podział na grupy znajdziesz w zakładce Strefa Studenta. Dla studentów dziennych i zjazdu A będzie on dostępny po 25 września, a dla zjazdu B po 30 września.

Chcę zmienić grupę w której jestem, jak to zrobić?

Zmiana grupy jest możliwa tylko wtedy, gdy w drugiej grupie znajdzie się ktoś, kto będzie się mógł z Tobą zamienić. Razem zapraszamy Was do dziekanatu, który pomoże wam dokonać zmiany.

STREFA STUDENTA

Gdzie znajduje się Strefa Studenta?

Strefa Studenta znajduje się na stronie www.warszawa.san.edu.pl w zakładce Studenci. 

Kiedy uzyskam dostęp do Strefy Studenta?

Dostęp do Strefy Studenta jest możliwy od października dla osób, które złożyły komplet dokumentów w Biurze Rekrutacji.

Osoby, które złożyły dokumenty po 15.09 mogą otrzymać dostęp z małym opóźnieniem. 

Jak mam się zalogować do Strefy Studenta?

Logowanie dla nowych Studentów następuje według wzoru:

login: pierwsza litera imienia oraz całe nazwisko, np.: Jan Kowalski – w loginie należy wpisać: JKowalski (w przypadku nazwisk dwuczłonowych, wpisujemy oba nazwiska wielką literą z myślnikiem, np. Anna Kowalska-Nowak – w loginie należy wpisać AKowalska-Nowak)
hasło: pięć ostatnich cyfr nr PESEL

Logowanie dla studentów obcokrajowców:

login: pierwsze litery imienia i całe nazwisko
hasło: dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, dwie cyfry miesiąca urodzenia

Wpisuję prawidłowo login i hasło i mimo tego nie mogę się zalogować do Strefy Studenta, dlaczego?

Upewnij się, czy dostarczyłeś wszystkie dokumenty potrzebne w procesie rekrutacji oraz dokonałeś wszystkich opłat.
Jeśli zapisywałeś/aś się na krótko (tydzień) przed rozpoczęciem zajęć, możesz być jeszcze nie uwzględniony/na. Jeżeli wszystko z dokumentami i opłatami jest w porządku, zgłoś się do Biura Rekrutacji lub Działu IT - helpdesk@san.edu.pl.

OPŁATY

Jak wygląda opłata czesnego za studia?

Czesne za rok studiów może być opłacane:

 • w miesięcznych ratach (płatnych do 25 dnia każdego miesiąca, począwszy od 25.09):
 1. 11 miesięcznych rat – pierwszy i drugi rok studiów I stopnia (licencjackich), pierwszy, drugi i trzeci roku studiów I stopnia (inżynierskich 7-semestralnych); pierwszy, drugi, trzeci i czwarty rok studiów jednolitych magisterskich oraz pierwszy rok studiów II stopnia,
 2. 10 miesięcznych rat – ostatni rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich) i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich lub
 3. 5 miesięcznych rat – siódmy semestr studiów inżynierskich 7-semestralnych.
 • jednorazowo za cały rok studiów do 25.09 (PROMOCJA)
 • w dwóch ratach - za I semestr do 25.09, za II semestr do 25.02 (PROMOCJA)
Kiedy muszę wpłacić pierwszą ratę za czesne?

Kandydaci na semestr zimowy do 5 października br. (za miesiąc październik)

Kandydaci na semestr letni do 5 marca br. (za miesiąc marzec)

Kolejne raty płatne są do 5 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy płatność.

Na jaki numer konta mogę wpłacić opłatę rekrutacyjną, wpisowe, opłatę za legitymację i pierwsze czesne?

Opłaty kwalifikacyjne, tj. opłatę rejestracyjną, wpisowe oraz opłatę za legitymację studencką należy uiścić na 

 • indywidualny nr subkonta przesłany na adres e-mail po uzupełnieniu formularza rekrutacji on-line

W tytule przelewu należy wpisać, za co wnosimy opłatę (np. opłata rejestracyjna, wpisowe, legitymacja) oraz podać imię i nazwisko oraz kierunek i stopień studiów.

Należy pamiętać o dołączeniu dowodu wpłaty do kompletu dokumentów lub przesłaniu skanu na adres rekrutacja_wawa@san.edu.pl

Czesne wpłacane jest na indywidualny nr subkonta zawarty w umowie w § 6 umowy o warunkach odpłatności za studia. 

Co umieścić w tytule przelewu?

W tytule przelewu należy ująć:

 • za co wnosimy opłatę np.: czesne, opłata rejestracyjna, wpisowe, legitymacja,
 • podać nazwisko, imię, kierunek, tryb (stacjonarny, niestacjonarny) i stopień studiów (I, II lub jednolite magisterskie),
 • jeżeli płacisz czesne w ratach – numer raty,
 • jeżeli płacisz czesne jednorazowo – „opłata jednorazowa”.