Dla Absolwenta SAN

Kończysz w tym roku studia w SAN?

Zostań z nami i skorzystaj z przygotowanego pakietu korzyści dla Absolwentów SAN w rekrutacji na rok akademicki 2020/2021!

Dlaczego warto?

 • zyskujesz zniżki na studia magisterskie, podyplomowe oraz amerykańskie studia Clark University
 • korzystasz z szerokiego pakietu finansowania w postaci stypendiów i dofinansowań
 • wybierasz sam, jak będą wyglądały Twoje opłaty za czesne
 • podniesiesz swoje kompetencje językowe w ramach akademickich kursów języków obcych
 • studiujesz w dobrze Ci znanym środowisku akademickim
 • otrzymasz dyplom największej i najczęściej wybieranej niepublicznej uczelni w Polsce

Oferta kontynuacji kształcenia w SAN

 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Filologia angielska
 • Kosmetologia
 • Zarządzanie

Profile na Zarządzaniu: 

 • Administracja i zarządzanie publiczne
 • Logistyka w zarządzaniu
 • Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
 • Zarządzanie relacjami międzynarodowymi
 • Zarządzanie w turystyce
2 DYPLOMY W 2 LATA

Absolwencie!

 

Skończyłeś studia licencjackie i myślisz o dalszej edukacji w zarządzaniu? A może rozważasz zapisanie się na studia podyplomowe? Teraz w dwa lata możesz zdobyć dwa dyplomy.

Jak to wygląda w praktyce? Studenci studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie oprócz czterech semestrów studiów magisterskich dodatkowo uczestniczą od drugiego semestru w zajęciach ze studiów podyplomowych. W efekcie po dwóch latach otrzymują dyplom magistra oraz dyplom ukończenia trzysemestralnych studiów podyplomowych.

 

Dla poszczególnych ścieżek kształcenia przygotowane zostały następujące profile:

 • Zarządzanie (studia magisterskie) + Psychologia biznesu dla menadżerów (studia podyplomowe)
 • Zarządzanie ze ścieżką kształcenia rachunkowość i finanse w zarządzaniu (studia magisterskie) + Kadry i płace z elementami rachunkowości (studia podyplomowe)
 • Zarządzanie ze ścieżką kształcenia Logistyka + Menedżer logistyki (studia podyplomowe)

PSYCHOLOGIA BIZNESU DLA MENADŻERÓW

 

Opis kierunku i cele studiów

Podstawowym założeniem studiów jest doskonalenie umiejętności menedżerskich u aktualnej i potencjalnej kadry zarządzającej. Studia umożliwiają Słuchaczom poszerzenie przydatnej w pracy zawodowej i życiu codziennym wiedzy oraz umiejętności z psychologii biznesu. Ponadto rozwijają umiejętności praktyczne, samodzielnego myślenia, komunikacyjne, gotowości do podejmowania wyzwań i wychodzenia poza schematy w ramach efektywności realizacji zadań pracowniczych. Znajomość aspektów psychologii biznesu pozwala kadrze zarządzającej w istotny sposób wpływać na poprawę jakości i efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw.

 

Adresaci studiów

Studia podyplomowe z psychologii biznesu dla menadżerów są zintegrowanymi studiami łączącymi wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii motywowania i przywództwa, psychologii podejmowania decyzji, psychologii rozwiązywania konfliktów, psychologii emocji, psychologii komunikacji interpersonalnej, psychologii zarządzania, psychologii społecznej, psychologii pracy oraz psychologii marketingu. Zakres tematyczny studiów wpisuje się w szereg zagadnień związanych z efektywnym zarządzaniem w biznesie. Na studiach prezentowane są kompleksowo podstawowe problemy i istotne zasady warunkujące sprawne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych. Oprócz interdyscyplinarności studiów ich atutem jest kadra dydaktyczna, składająca się ekspertów łączących wiedzę teoretyczną z praktyką.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany w wymiarze teoretycznym i praktycznym m.in. do pracy i kierowania zespołami pracowniczymi, do pracy w działach HR, biurach pośrednictwa pracy, administracji publicznej, firmach konsultingowych, w firmach średniej wielkości oraz w koncernach na stanowiskach zarówno samodzielnych, jak i kierowniczych. Praktyczny wymiar studiów czyni sylwetkę Absolwenta konkurencyjną na rynku pracy.

KADRY I PŁACE Z ELEMENTAMI RACHUNKOWOŚCI

 

Opis kierunku i cele studiów

 • Pozyskanie przez studenta wiedzy z zakresu prowadzenia spraw kadrowo- płacowych w jednostkach gospodarczych.
 • Wykształcenie u studentów umiejętności obsługi programów kadrowo- płacowych oraz Płatnika.
 • Pozyskanie wiedzy z zakresu prawa pracy, zarządzania kompetencjami pracowniczymi.   

 

Adresaci studiów

 • Osoby pragnące znaleźć zatrudnienie w działach kadrowo- płacowych.
 • Osoby pragnące poszerzyć zakres swoich kompetencji np. pracownicy biur rachunkowych.
 • Osoby zamierzające uaktualnić i poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę.
 • Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, chcące samodzielnie prowadzić sprawy kadrowo -płacowe. 

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent zdobywa solidną wiedzę ogólnoekonomiczną połączoną ze specjalistyczną wiedzą z zakresu kadr, płac i rachunkowości. Wiedza ta daje szansę skutecznego ubiegania się o atrakcyjną pracę w instytucjach finansowych i jednostkach budżetowych przedsiębiorstw. 

 

MENADŻER LOGISTYKI

 

Opis kierunku i cele studiów

Studia podyplomowe „Menedżer logistyki”, służą poszerzeniu i aktualizacji przygotowania zawodowego wyniesionego z edukacji na poziomie licencjackim lub magisterskim oraz zdobycie nowych kompetencji w zakresie innego kierunku niż wykształcenie dotychczasowe. Zakres i tematyka zajęć ukierunkowane są na kształtowanie umiejętności, których wymaga obecnie rynek pracy. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców posiadających wiedzę praktyczną w tematyce logistyki a zdobyte wiedza i umiejętności wpłyną na podniesienie praktycznych kompetencji przyszłych i obecnych menedżerów logistyki. Celem studiów jest zdobycie kompleksowej wiedzy w zakresie zarządzania obszarem logistyki w przedsiębiorstwach, poszerzonej o wiedzę praktyczną oraz wymianę doświadczeń, zdobycie holistycznego spojrzenia na wszystkie obszary. Podczas studiów rozwijane będą dodatkowo kompetencje w obszarze zarządzanie zespołem z uwzględnieniem specyfiki branży.

 

Adresaci studiów

Program studiów powstał z myślą o wszystkich osobach, które pracują w logistyce oraz tych którzy wiążą swoją przyszłość z tą branżą. Przede wszystkim kierowany jest do:

 • absolwentów studiów minimum pierwszego stopnia planujących rozpoczęcie kariery zawodowej w szeroko rozumianej logistyce
 • pracowników logistyki, którzy chcą usystematyzować swoją wiedzę, planują rozwijać swoje kompetencje w kierunku menedżerskim, ale dodatkowo zyskać holistyczne spojrzenie na wszystkie obszary zarządzania logistyką przedsiębiorstwa, wychodząc poza obszar, w którym pracują na co dzień
 • osób pragnących zmienić branżę, którzy poszukują inspiracji oraz kompleksowej wiedzy przygotowującej ich do pracy w logistyce. Program pozwoli tym osobom w krótkim czasie zdobyć wiedzę wzbogaconą o aspekty praktyczne, aby następnie samodzielnie ją wykorzystać podczas procesu rekrutacyjnego, a tym samym już w pracy dla nowego pracodawcy

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych „Menedżer logistyki” zdobędzie kompleksową wiedzę poszerzoną o umiejętności praktyczne i wymianę doświadczeń, które przygotują go do pracy lub rozwoju kariery zawodowej w obszarze logistyki.  Zdobędzie również wiedze i praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania zespołami w obszarze logistyki. Po ukończeniu studiów absolwent będzie mógł skorzystać ze wsparcia w profilowaniu własnej kariery zawodowej.

PROMOCJA 0 ZŁ ZA REKRUTACJĘ

Wszyscy absolwenci studiów I, II stopnia lub jednolitych magisterskich w Społecznej Akademii Nauk, są zwolnieni z opłaty wpisowego* przez cały okres rekrutacji na rok akademicki 2020/2021.

Promocją zostaną objęte osoby, które:

 • założą i aktywują indywidualne konto w systemie rekrutacji on-line pod adresem rekrutacja.san.edu.pl oraz dokonają pełnej rejestracji on-line na wybrany kierunek studiów,
 • w terminie 7 dni od daty rekrutacji dostarczą komplet wymaganych dokumentów do Biura Rekrutacji.

* Absolwenci ponoszą koszt opłaty rejestracyjnej (100 zł) oraz legitymacji studenckiej (22 zł).

PROMOCJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Absolwenci SAN przy zapisie na studia podyplomowe otrzymują specjalnie przygotowaną zniżkę czesnego. Zapisz się na studia i płać 500 zł mniej. 

PROMOCJA NA AMERYKAŃSKIE STUDIA CLARK UNIVERSITY

Zapisując się na amerykańskie studia Clark University

 • Master
 • MBA@SAN
 • Master+Magister

oszczędzasz 300 zł na opłatach kwalifikacyjnych.

OPŁATY CZESNEGO

W SAN, to Ty wybierasz, jak będą wyglądały Twoje opłaty za czesne. Masz do wyboru 3 opcje płatności:

 • 11-ratalny system miesięczny,
 • 2-ratalny system semestralny oraz
 • jednorazową wpłatę za rok studiów.

Przy wpłatach 1 i 2-ratalnych zyskujesz dodatkowe promocje.

Nie łączy się z promocją Early Bird!

Sprawdź zasady rekrutacji

 • Jeśli w trakcie rekrutacji pojawią się problemy techniczne, skontaktuj się z pracownikami Biura Rekrutacji, wysyłając e-mail na adres: rekrutacja_wawa@san.edu.pl
 • W innych sprawach związanych z procesem rekrutacji kontaktuj się z Biurem telefonicznie
  tel.: 22 656 36 18 lub mailowo: rekrutacja_wawa@san.edu.pl