Dla Absolwenta SAN

Kończysz w tym roku studia w SAN?

Zostań z nami i skorzystaj z przygotowanego pakietu korzyści dla Absolwentów SAN w rekrutacji na rok akademicki 2021/2022!

Dlaczego warto?

 • zyskujesz zniżki na studia magisterskie, podyplomowe oraz amerykańskie studia Clark University
 • korzystasz z szerokiego pakietu finansowania w postaci stypendiów i dofinansowań
 • wybierasz sam, jak będą wyglądały Twoje opłaty za czesne
 • podniesiesz swoje kompetencje językowe w ramach akademickich kursów języków obcych
 • studiujesz w dobrze Ci znanym środowisku akademickim
 • otrzymasz dyplom największej i najczęściej wybieranej niepublicznej uczelni w Polsce

Oferta kontynuacji kształcenia w SAN

 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Filologia angielska
 • Kosmetologia
 • Zarządzanie

Profile na Zarządzaniu: 

 • Administracja i zarządzanie publiczne
 • Digital marketing i Social Media
 • Logistyka w zarządzaniu
 • Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
 • Zarządzanie relacjami międzynarodowymi
 • Zarządzanie w turystyce
2 DYPLOMY W 2 LATA

Absolwencie!

 

Skończyłeś studia licencjackie i myślisz o dalszej edukacji w zarządzaniu? A może rozważasz zapisanie się na studia podyplomowe? Teraz w dwa lata możesz zdobyć dwa dyplomy.

Jak to wygląda w praktyce? Studenci studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie oprócz czterech semestrów studiów magisterskich dodatkowo uczestniczą od drugiego semestru w zajęciach ze studiów podyplomowych. W efekcie po dwóch latach otrzymują dyplom magistra oraz dyplom ukończenia trzysemestralnych studiów podyplomowych.

 

Dla poszczególnych ścieżek kształcenia przygotowane zostały następujące profile:

 • Zarządzanie (studia magisterskie) + Psychologia biznesu dla menadżerów (studia podyplomowe)
 • Zarządzanie ze ścieżką kształcenia Rachunkowość i finanse w zarządzaniu (studia magisterskie) + Kadry i płace z elementami rachunkowości (studia podyplomowe)
 • Zarządzanie ze ścieżką kształcenia Logistyka w zarządzaniu (studia magisterskie) + Menedżer logistyki (studia podyplomowe)
 • Zarządzanie ze ścieżką kształcenia Digital marketing i Social Media (studia magisterskie) + Komunikacja w modzie (studia podyplomowe)

PSYCHOLOGIA BIZNESU DLA MENADŻERÓW

 

Opis kierunku i cele studiów

Podstawowym założeniem studiów jest doskonalenie umiejętności menedżerskich u aktualnej i potencjalnej kadry zarządzającej. Studia umożliwiają Słuchaczom poszerzenie przydatnej w pracy zawodowej i życiu codziennym wiedzy oraz umiejętności z psychologii biznesu. Ponadto rozwijają umiejętności praktyczne, samodzielnego myślenia, komunikacyjne, gotowości do podejmowania wyzwań i wychodzenia poza schematy w ramach efektywności realizacji zadań pracowniczych. Znajomość aspektów psychologii biznesu pozwala kadrze zarządzającej w istotny sposób wpływać na poprawę jakości i efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw.

 

Adresaci studiów

Studia podyplomowe z psychologii biznesu dla menadżerów są zintegrowanymi studiami łączącymi wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii motywowania i przywództwa, psychologii podejmowania decyzji, psychologii rozwiązywania konfliktów, psychologii emocji, psychologii komunikacji interpersonalnej, psychologii zarządzania, psychologii społecznej, psychologii pracy oraz psychologii marketingu. Zakres tematyczny studiów wpisuje się w szereg zagadnień związanych z efektywnym zarządzaniem w biznesie. Na studiach prezentowane są kompleksowo podstawowe problemy i istotne zasady warunkujące sprawne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych. Oprócz interdyscyplinarności studiów ich atutem jest kadra dydaktyczna, składająca się ekspertów łączących wiedzę teoretyczną z praktyką.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany w wymiarze teoretycznym i praktycznym m.in. do pracy i kierowania zespołami pracowniczymi, do pracy w działach HR, biurach pośrednictwa pracy, administracji publicznej, firmach konsultingowych, w firmach średniej wielkości oraz w koncernach na stanowiskach zarówno samodzielnych, jak i kierowniczych. Praktyczny wymiar studiów czyni sylwetkę Absolwenta konkurencyjną na rynku pracy.

 

KADRY I PŁACE Z ELEMENTAMI RACHUNKOWOŚCI

 

Opis kierunku i cele studiów

 • Pozyskanie przez studenta wiedzy z zakresu prowadzenia spraw kadrowo- płacowych w jednostkach gospodarczych.
 • Wykształcenie u studentów umiejętności obsługi programów kadrowo- płacowych oraz Płatnika.
 • Pozyskanie wiedzy z zakresu prawa pracy, zarządzania kompetencjami pracowniczymi.   

 

Adresaci studiów

 • Osoby pragnące znaleźć zatrudnienie w działach kadrowo- płacowych.
 • Osoby pragnące poszerzyć zakres swoich kompetencji np. pracownicy biur rachunkowych.
 • Osoby zamierzające uaktualnić i poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę.
 • Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, chcące samodzielnie prowadzić sprawy kadrowo -płacowe. 

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent zdobywa solidną wiedzę ogólnoekonomiczną połączoną ze specjalistyczną wiedzą z zakresu kadr, płac i rachunkowości. Wiedza ta daje szansę skutecznego ubiegania się o atrakcyjną pracę w instytucjach finansowych i jednostkach budżetowych przedsiębiorstw. 

 

MENADŻER LOGISTYKI

 

Opis kierunku i cele studiów

Studia podyplomowe „Menedżer logistyki”, służą poszerzeniu i aktualizacji przygotowania zawodowego wyniesionego z edukacji na poziomie licencjackim lub magisterskim oraz zdobycie nowych kompetencji w zakresie innego kierunku niż wykształcenie dotychczasowe. Zakres i tematyka zajęć ukierunkowane są na kształtowanie umiejętności, których wymaga obecnie rynek pracy. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców posiadających wiedzę praktyczną w tematyce logistyki a zdobyte wiedza i umiejętności wpłyną na podniesienie praktycznych kompetencji przyszłych i obecnych menedżerów logistyki. Celem studiów jest zdobycie kompleksowej wiedzy w zakresie zarządzania obszarem logistyki w przedsiębiorstwach, poszerzonej o wiedzę praktyczną oraz wymianę doświadczeń, zdobycie holistycznego spojrzenia na wszystkie obszary. Podczas studiów rozwijane będą dodatkowo kompetencje w obszarze zarządzanie zespołem z uwzględnieniem specyfiki branży.

 

Adresaci studiów

Program studiów powstał z myślą o wszystkich osobach, które pracują w logistyce oraz tych którzy wiążą swoją przyszłość z tą branżą. Przede wszystkim kierowany jest do:

 • absolwentów studiów minimum pierwszego stopnia planujących rozpoczęcie kariery zawodowej w szeroko rozumianej logistyce
 • pracowników logistyki, którzy chcą usystematyzować swoją wiedzę, planują rozwijać swoje kompetencje w kierunku menedżerskim, ale dodatkowo zyskać holistyczne spojrzenie na wszystkie obszary zarządzania logistyką przedsiębiorstwa, wychodząc poza obszar, w którym pracują na co dzień
 • osób pragnących zmienić branżę, którzy poszukują inspiracji oraz kompleksowej wiedzy przygotowującej ich do pracy w logistyce. Program pozwoli tym osobom w krótkim czasie zdobyć wiedzę wzbogaconą o aspekty praktyczne, aby następnie samodzielnie ją wykorzystać podczas procesu rekrutacyjnego, a tym samym już w pracy dla nowego pracodawcy

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych „Menedżer logistyki” zdobędzie kompleksową wiedzę poszerzoną o umiejętności praktyczne i wymianę doświadczeń, które przygotują go do pracy lub rozwoju kariery zawodowej w obszarze logistyki.  Zdobędzie również wiedze i praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania zespołami w obszarze logistyki. Po ukończeniu studiów absolwent będzie mógł skorzystać ze wsparcia w profilowaniu własnej kariery zawodowej.

 

KOMUNIKACJA W MODZIE

 

Opis kierunku i cele studiów

Dziennikarstwo i promocja, oraz umiejętności miękkie skupione na branży modowej. Studenci uczą się języka modowego a także podstaw praktyki pisania o modzie. Można się również spodziewać modułów związanych z filmem, fotografią modową, historią mody. Absolwent studiów będzie potrafił też wykorzystywać media społecznościowe w celach marketingowych i promocyjnych; planować i zarządzać kampaniami realizowanymi w świecie wirtualnym; stosować nowoczesne metody działań promocyjno-sprzedażowych w obszarze Internetu oraz projektować strategie komunikacyjne w wielu obszarach z użyciem zasad i narzędzi marketingu treści.

„W 2022 r. rynek modowy w Polsce osiągnie wartość ponad 43 mld zł. To coraz bardziej perspektywiczna branża dla młodych ludzi” – pisał w grudniu 2017 roku portal money.pl. Tendencja ta potwierdziła się zwłaszcza w czasie pandemicznym, kiedy to rywalizacja na rynku e-commerce zwiększyła zapotrzebowanie na osoby sprawnie poruszające się w nowych nowych mediach. Ze względu na szybki rozwój tej branży rośnie zapotrzebowanie na specjalistów, którzy będą potrafili o modzie pisać i tworzyć dla marek modowych strategie komunikacyjne.

 

Cele studiów:

 • unikatowa w Polsce możliwość połączenia wiedzy i umiejętności dziennikarza modowego z wiedzą i umiejętnościami z zakresu promowania i rozwijania marki modowej
 • zdobywanie kluczowych umiejętności pod okiem profesjonalistów-praktyków z branży modowej, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Marketingu i Zarządzania
 • możliwość odbywania praktyk w firmach związanych z branżą modową
 • jesteśmy zawsze na bieżąco:  program studiów podlega regularnym modyfikacjom

 

Adresaci studiów

Adresatami studiów podyplomowych są osoby, które chciałyby związać się zawodowo z nowymi mediami, dołączając do działających już multimedialnych newsroomów radiowych, prasowych czy telewizyjnych, bądź tworząc własne miejsca pracy (portale internetowe, blogosfera). Adresatami są również osoby chcące rozpocząć własną działalność marketingową w Internecie, np. właściciele małych przedsiębiorstw czy jednoosobowych firm, którzy chcą w nowoczesny sposób promować swoją działalność; studia są też dla menedżerów i pracowników działów Public Relations, HR oraz IT, marketingu i promocji, którzy chcą podnieść swoje umiejętności i kompetencje w zakresie: social mediów, content, brand i digital marketingu oraz tradycyjnego marketingu, reklamy i promocji w branży modowej.

Opłaty związane ze studiami podyplomowymi przy równoczesnym zapisie na studia magisterskie i podyplomowe:

 

Czesne

Ilość rat

Razem

Dla absolwentów studiów licencjackich w SAN zapisujących się na studia magisterskie na kierunek Zarządzanie

100 zł

16

1600 zł

Dla absolwentów innych uczelni zapisujących się na studia magisterskie na kierunek Zarządzanie

150 zł

16

2400 zł

Dla zapisujących się na studia magisterskie na inny kierunek niż Zarządzanie

200 zł

16

3200 zł

Dla zapisujących się wyłącznie na studia podyplomowe

300 zł

16*

4800 zł

Opłata wpisowa wnoszona w momencie zapisu

100 zł

x

100 zł

 

*  Płatne od marca 2022 r.

DODATKOWY GRANT REKRUTACYJNY - oszczędzasz nawet do 700 zł

DODATKOWY GRANT REKRUTACYJNY - oszczędzasz do 700 zł*

Zapisując się na I semestr wybranego kierunku studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich możesz uzyskać promocję "GRANT REKRUTACYJNY".

Kandydaci aplikujący na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 w Społecznej Akademii Nauk mają możliwość skorzystania z dodatkowej formy wsparcia jaką jest Grant Rekrutacyjny.
Grant Rekrutacyjny został powołany z myślą o wszystkich, którzy w trudnych czasach pandemii chcą dalej rozwijać swoje pasje naukowe na studiach wyższych lub szukają sposobności dokształcenia się, by w ten sposób umocnić swoją pozycję na rynku pracy.

Kandydat otrzymuje zniżkę w wysokości:

 • 400 zł w opłacie wpisowej;
 • 300 zł w czesnym przez okres I semestru (5 miesięcy);
 • promocja obowiązuje od 15 kwietnia 2021 roku do wyczerpania limitu miejsc;

Warunkiem uzyskania promocji jest dokonanie pełnego zapisu na studia oraz złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacji**

* Kandydat ponosi standardowy koszt opłaty rejestracyjnej (100 zł) oraz legitymacji studenckiej (22 zł). 

** w obecnej sytuacji, termin dostarczenia dokumentów do Biura Rekrutacji SAN jest rezerwowany wyłącznie przez zdalny system kolejkowy Bookings.

PROMOCJA DLA ABSOLWENTÓW SAN - 0 zł za rekrutację

PROMOCJA DLA ABSOLWENTÓW SAN - 0 zł za rekrutację

Wszyscy absolwenci studiów I, II stopnia lub jednolitych magisterskich w Społecznej Akademii Nauk, są zwolnieni z opłaty wpisowego oraz opłaty rejestracyjnej, jeżeli do 15.07.2021 roku* dokonają pełnego zapisu na studia oraz złożą komplet wymaganych dokumentów.

 • 100 zł - obniżka opłaty rejestracyjnej do 0 zł
 • 400 zł obniżka wpisowego do 0 zł

Promocją zostaną objęte osoby, które:

 • założą i aktywują indywidualne konto w systemie rekrutacji on-line pod adresem 
  www.e-rekrutacja.san.edu.pl oraz dokonają pełnej rejestracji on-line na wybrany kierunek studiów,
 • w terminie 7 dni od daty rekrutacji dostarczą komplet wymaganych dokumentów do Biura Rekrutacji**

 Absolwencie, sprawdź co jeszcze dla Ciebie przygotowaliśmy!

Absolwenci SAN przy zapisie na studia do 15 lipca 2021 roku ponoszą jedynie koszt legitymacji studenckiej w wysokości 22 zł. Po tym terminie obowiązuje ich opłata rejestracyjna (100 zł) oraz za legitymację studencką (22 zł).

** w obecnej sytuacji, termin dostarczenia dokumentów do Biura Rekrutacji SAN jest rezerwowany wyłącznie przez zdalny system kolejkowy Bookings.

PROMOCJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Absolwenci SAN przy zapisie na studia podyplomowe otrzymują specjalnie przygotowaną zniżkę czesnego. Zapisz się na studia i płać 500 zł mniej. 

PROMOCJA NA AMERYKAŃSKIE STUDIA CLARK UNIVERSITY

Zapisując się na amerykańskie studia Clark University

 • Master
 • MBA@SAN
 • Master+Magister

oszczędzasz 300 zł na opłatach kwalifikacyjnych.

PROMOCJA PRZY JEDNORAZOWEJ WPŁACIE ZA SEMESTR LUB ROK STUDIÓW

Promocja przy jednorazowej wpłacie za semestr lub rok studiów

Opłać czesne za studia z góry i korzystaj z promocji przy jednorazowej wpłacie:

 • jeżeli opłacisz w całości czesne za semestr studiów z góry, otrzymujesz zniżkę w wysokości 100 zł za każdy semestr*
 • jeżeli opłacisz w całości czesne za rok studiów z góry, otrzymujesz zniżkę w wysokości 200 zł za każdy rok**

* w dwóch ratach: za I semestr do 25.09, za II semestr do 25.02

** jednorazowo za cały rok studiów do 25.09

 

UWAGA! Promocja dotyczy wyłącznie obywateli Polski i osoby z Kartą Polaka.

Sprawdź zasady rekrutacji

 • Jeśli w trakcie rekrutacji pojawią się problemy techniczne, skontaktuj się z pracownikami Biura Rekrutacji, wysyłając e-mail na adres: rekrutacja_wawa@san.edu.pl
 • W innych sprawach związanych z procesem rekrutacji kontaktuj się z Biurem telefonicznie
  tel.: 22 656 36 18 lub mailowo: rekrutacja_wawa@san.edu.pl