Dla Absolwenta SAN

Kończysz w tym roku studia w SAN?

Zostań z nami i skorzystaj z przygotowanego pakietu korzyści dla Absolwentów! Jeżeli nie masz jeszcze dyplomu, to bez obaw możesz zapisać się teraz, a niezbędne dokumenty doniesiesz po obronie!

Dlaczego warto?

 • zyskujesz zniżki na studia magisterskie, podyplomowe oraz amerykańskie studia Clark University
 • korzystasz z szerokiego pakietu finansowania w postaci stypendiów i dofinansowań
 • wybierasz sam, jak będą wyglądały Twoje opłaty za czesne
 • podniesiesz swoje kompetencje językowe w ramach akademickich kursów języków obcych
 • studiujesz w dobrze Ci znanym środowisku akademickim
 • otrzymasz dyplom największej i najczęściej wybieranej niepublicznej uczelni w Polsce

Oferta kontynuacji kształcenia w SAN

 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Filologia angielska
 • Fizjoterapia*
 • Kosmetologia
 • Zarządzanie

Profile na Zarządzaniu: 

 • Administracja i zarządzanie publiczne
 • Logistyka w zarządzaniu
 • Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
 • Zarządzanie relacjami międzynarodowymi
 • Zarządzanie w turystyce

* ostatni rok naboru na studia II stopnia

2 dyplomy w 2 lata

Absolwencie!

 

Skończyłeś studia licencjackie i myślisz o dalszej edukacji w zarządzaniu? A może rozważasz zapisanie się na studia podyplomowe? Teraz w dwa lata możesz zdobyć dwa dyplomy.

Jak to wygląda w praktyce? Studenci studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie oprócz czterech semestrów studiów magisterskich dodatkowo uczestniczą od drugiego semestru w zajęciach ze studiów podyplomowych. W efekcie po dwóch latach otrzymują dyplom magistra oraz dyplom ukończenia trzysemestralnych studiów podyplomowych.

 

Dla poszczególnych ścieżek kształcenia przygotowane zostały następujące profile:

 • Zarządzanie (studia magisterskie) + Psychologia biznesu dla menadżerów (studia podyplomowe)
 • Zarządzanie ze ścieżką kształcenia rachunkowość i finanse w zarządzaniu (studia magisterskie) + Kadry i płace z elementami rachunkowości (studia podyplomowe)
 • Zarządzanie ze ścieżką kształcenia Logistyka + Menedżer logistyki (studia podyplomowe)

PSYCHOLOGIA BIZNESU DLA MENADŻERÓW

 

Opis kierunku i cele studiów

Podstawowym założeniem studiów jest doskonalenie umiejętności menedżerskich u aktualnej i potencjalnej kadry zarządzającej. Studia umożliwiają Słuchaczom poszerzenie przydatnej w pracy zawodowej i życiu codziennym wiedzy oraz umiejętności z psychologii biznesu. Ponadto rozwijają umiejętności praktyczne, samodzielnego myślenia, komunikacyjne, gotowości do podejmowania wyzwań i wychodzenia poza schematy w ramach efektywności realizacji zadań pracowniczych. Znajomość aspektów psychologii biznesu pozwala kadrze zarządzającej w istotny sposób wpływać na poprawę jakości i efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw.

 

Adresaci studiów

Studia podyplomowe z psychologii biznesu dla menadżerów są zintegrowanymi studiami łączącymi wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii motywowania i przywództwa, psychologii podejmowania decyzji, psychologii rozwiązywania konfliktów, psychologii emocji, psychologii komunikacji interpersonalnej, psychologii zarządzania, psychologii społecznej, psychologii pracy oraz psychologii marketingu. Zakres tematyczny studiów wpisuje się w szereg zagadnień związanych z efektywnym zarządzaniem w biznesie. Na studiach prezentowane są kompleksowo podstawowe problemy i istotne zasady warunkujące sprawne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych. Oprócz interdyscyplinarności studiów ich atutem jest kadra dydaktyczna, składająca się ekspertów łączących wiedzę teoretyczną z praktyką.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany w wymiarze teoretycznym i praktycznym m.in. do pracy i kierowania zespołami pracowniczymi, do pracy w działach HR, biurach pośrednictwa pracy, administracji publicznej, firmach konsultingowych, w firmach średniej wielkości oraz w koncernach na stanowiskach zarówno samodzielnych, jak i kierowniczych. Praktyczny wymiar studiów czyni sylwetkę Absolwenta konkurencyjną na rynku pracy.

KADRY I PŁACE Z ELEMENTAMI RACHUNKOWOŚCI

 

Opis kierunku i cele studiów

 • Pozyskanie przez studenta wiedzy z zakresu prowadzenia spraw kadrowo- płacowych w jednostkach gospodarczych.
 • Wykształcenie u studentów umiejętności obsługi programów kadrowo- płacowych oraz Płatnika.
 • Pozyskanie wiedzy z zakresu prawa pracy, zarządzania kompetencjami pracowniczymi.   

 

Adresaci studiów

 • Osoby pragnące znaleźć zatrudnienie w działach kadrowo- płacowych.
 • Osoby pragnące poszerzyć zakres swoich kompetencji np. pracownicy biur rachunkowych.
 • Osoby zamierzające uaktualnić i poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę.
 • Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, chcące samodzielnie prowadzić sprawy kadrowo -płacowe. 

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent zdobywa solidną wiedzę ogólnoekonomiczną połączoną ze specjalistyczną wiedzą z zakresu kadr, płac i rachunkowości. Wiedza ta daje szansę skutecznego ubiegania się o atrakcyjną pracę w instytucjach finansowych i jednostkach budżetowych przedsiębiorstw. 

 

MENADŻER LOGISTYKI

 

Opis kierunku i cele studiów

Studia podyplomowe „Menedżer logistyki”, służą poszerzeniu i aktualizacji przygotowania zawodowego wyniesionego z edukacji na poziomie licencjackim lub magisterskim oraz zdobycie nowych kompetencji w zakresie innego kierunku niż wykształcenie dotychczasowe. Zakres i tematyka zajęć ukierunkowane są na kształtowanie umiejętności, których wymaga obecnie rynek pracy. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców posiadających wiedzę praktyczną w tematyce logistyki a zdobyte wiedza i umiejętności wpłyną na podniesienie praktycznych kompetencji przyszłych i obecnych menedżerów logistyki. Celem studiów jest zdobycie kompleksowej wiedzy w zakresie zarządzania obszarem logistyki w przedsiębiorstwach, poszerzonej o wiedzę praktyczną oraz wymianę doświadczeń, zdobycie holistycznego spojrzenia na wszystkie obszary. Podczas studiów rozwijane będą dodatkowo kompetencje w obszarze zarządzanie zespołem z uwzględnieniem specyfiki branży.

 

Adresaci studiów

Program studiów powstał z myślą o wszystkich osobach, które pracują w logistyce oraz tych którzy wiążą swoją przyszłość z tą branżą. Przede wszystkim kierowany jest do:

 • absolwentów studiów minimum pierwszego stopnia planujących rozpoczęcie kariery zawodowej w szeroko rozumianej logistyce
 • pracowników logistyki, którzy chcą usystematyzować swoją wiedzę, planują rozwijać swoje kompetencje w kierunku menedżerskim, ale dodatkowo zyskać holistyczne spojrzenie na wszystkie obszary zarządzania logistyką przedsiębiorstwa, wychodząc poza obszar, w którym pracują na co dzień
 • osób pragnących zmienić branżę, którzy poszukują inspiracji oraz kompleksowej wiedzy przygotowującej ich do pracy w logistyce. Program pozwoli tym osobom w krótkim czasie zdobyć wiedzę wzbogaconą o aspekty praktyczne, aby następnie samodzielnie ją wykorzystać podczas procesu rekrutacyjnego, a tym samym już w pracy dla nowego pracodawcy

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych „Menedżer logistyki” zdobędzie kompleksową wiedzę poszerzoną o umiejętności praktyczne i wymianę doświadczeń, które przygotują go do pracy lub rozwoju kariery zawodowej w obszarze logistyki.  Zdobędzie również wiedze i praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania zespołami w obszarze logistyki. Po ukończeniu studiów absolwent będzie mógł skorzystać ze wsparcia w profilowaniu własnej kariery zawodowej.

PROMOCJA 0 ZŁ ZA REKRUTACJĘ

Wszyscy absolwenci studiów I, II stopnia lub jednolitych magisterskich w Społecznej Akademii Nauk, są zwolnieni z opłaty wpisowego przez cały okres rekrutacji na rok akademicki 2020/2021. Absolwenci, którzy kończą studia I, II stopnia lub jednolite magisterskie w Społecznej Akademii Nauk w roku 2020, zwolnieni są dodatkowo z opłaty rejestracyjnej, jeżeli do 15.07.2020 r. dokonają zapisu na studia.

Absolwenci SAN, którzy ukończyli studia w 2020 roku są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej oraz wpisowego*

 • 0 zł wpisowego i 0 zł opłaty rejestracyjnej do 15 lipca
 • dla broniących się we wrześniu – 0 zł wpisowego i 0 zł opłaty rejestracyjnej przy pełnym zapisie w dniu obrony

Absolwenci SAN z lat wcześniejszych**

 • 0 zł wpisowego do końca rekrutacji

Promocją zostaną objęte osoby, które:

 • założą i aktywują indywidualne konto w systemie rekrutacji on-line pod adresem rekrutacja.san.edu.pl oraz dokonają pełnej rejestracji on-line na wybrany kierunek studiów,
 • w terminie 7 dni od daty rekrutacji dostarczą komplet wymaganych dokumentów do Biura Rekrutacji.

Absolwenci SAN z 2020 roku przy zapisie na studia do 15 lipca lub w dniu obrony we wrześniu ponoszą jedynie koszt legitymacji studenckiej w wysokości 22 zł.

** Absolwenci SAN z lat wcześniejszych ponoszą koszt opłaty rejestracyjnej (100 zł) oraz legitymacji studenckiej (22 zł).

EARLY BIRD
 • Zapisując się do 15 lipca 2020 r. na studia stacjonarne otrzymujesz zniżkę w wysokości 40 zł miesięcznie (440 zł rocznie) na studia - zniżka obowiązuje przez pierwszy rok studiów! Dodatkowo nie musisz ponosić opłaty wpisowej (która poza promocją wynosi 400 zł).
 • Zapisując się do 15 lipca 2020 r. na studia niestacjonarne otrzymujesz zniżkę w wysokości 20 zł miesięcznie (220 zł rocznie) na studia - zniżka obowiązuje przez pierwszy rok studiów! Dodatkowo nie musisz ponosić opłaty wpisowej (która poza promocją wynosi 400 zł).

Kandydat otrzymuje zniżkę, jeśli:

 • w okresie objętym promocją założy i aktywuje indywidualne konto w systemie rekrutacji on-line pod adresem: rekrutacja.san.edu.pl oraz dokona pełnej rejestracji on-line na wybrany kierunek studiów,
 • w terminie 7 dni od daty nadania indywidualnego numeru rachunku bankowego wniesie opłaty kwalifikacyjne oraz dostarczy komplet wymaganych dokumentów do Biura Rekrutacji.*

Kandydat ponosi jedynie koszt opłaty rejestracyjnej (100 zł) oraz legitymacji studenckiej (22 zł). 

 Ta promocja nie łączy się z promocją przy jednorazowej wpłacie!

PROMOCJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Absolwenci SAN przy zapisie na studia podyplomowe otrzymują specjalnie przygotowaną zniżkę czesnego. Zapisz się na studia i płać 500 zł mniej. 

PROMOCJA NA AMERYKAŃSKIE STUDIA CLARK UNIVERSITY

Zapisując się na amerykańskie studia Clark University

 • Master
 • MBA@SAN
 • Master+Magister

oszczędzasz 300 zł na opłatach kwalifikacyjnych.

OPŁATY CZESNEGO

W SAN, to Ty wybierasz, jak będą wyglądały Twoje opłaty za czesne. Masz do wyboru 3 opcje płatności:

 • 11-ratalny system miesięczny,
 • 2-ratalny system semestralny oraz
 • jednorazową wpłatę za rok studiów.

Przy wpłatach 1 i 2-ratalnych zyskujesz dodatkowe promocje.

Nie łączy się z promocją Early Bird!

KURSY JĘZYKÓW OBCYCH

Podnieś swoje kompetencje językowe i zdobądź międzynarodowy certyfikat TOEIC za jedyne 399 zł (oferta cenowa wyłącznie dla Studentów SAN). 

Egzaminy TOEIC zapewniają rzetelne, obiektywne i wiarygodne wyniki testów z języka angielskiego w odniesieniu do skali CEF (Poziomy Rady Europy), a w przypadku studiów zalicza obowiązkowy lektorat z języka obcego na SAN. 

Wszelkie informacje dotyczące organizacji kursów oraz egzaminu TOEIC dostępne w zakładce KURSY JĘZYKOWE.

Sprawdź zasady rekrutacji

 • Jeśli w trakcie rekrutacji pojawią się problemy techniczne, skontaktuj się z pracownikami Biura Rekrutacji, wysyłając e-mail na adres: rekrutacja_wawa@san.edu.pl
 • W innych sprawach związanych z procesem rekrutacji kontaktuj się z Biurem telefonicznie
  tel.: 42 664 66 56/57 lub mailowo: rekrutacja_wawa@san.edu.pl