Biuro rekrutacji

Biuro rekrutacji pokój nr 4 (parter)

ul. Łucka 11
00-842 Warszawa

tel. 22 656 36 18, 22 656 31 05
e-mail: rekrutacja_wawa@san.edu.pl

 

Małgorzata Barańska
Kierownik ds. rekrutacji
e-mail: mbaranska@spoleczna.pl

 

Ewelina Grochowska
Specjalista ds. rekrutacji
e-mail: egrochowska@spoleczna.pl 

 

GODZINY PRACY:

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00