Aktualności

Przedmaturalne rozwiązywanie zadań z matematyki

« wróć

Matura lada dzień, a Twoja wie­dza z mate­ma­tyki w dal­szym ciągu jest nie­usys­te­ma­ty­zo­wana? Uwa­żasz, że jest już za późno i niczego się nie nauczysz?

 

Spo­łeczna Aka­de­mia Nauk zapra­sza wszyst­kich matu­rzy­stów na OSTATNI, przedma­tu­ralny, przy­spie­szony kurs przy­go­to­wu­jący do matury z mate­ma­tyki na pozio­mie pod­sta­wo­wym, który odbę­dzie się w dniach 5 i 6 maja 2018 r. w godzi­nach: 16.30–19.30 w murach uczelni przy ul. Łuc­kiej 11 w War­sza­wie.

 

NIE CZEKAJ, ZAPISZ SIĘ JUŻ DZISIAJ:

 

 

W razie pytań, zapraszam do kontaktu: egrochowska@san.edu.pl