Aktualności

Przedłużona rekrutacja na studia!

« wróć

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie ofertą edukacyjną Społecznej Akademii Nauk, Władze Uczelni podjęły decyzję o przedłużeniu rekrutacji na wybrane kierunki (lista poniżej) do odwołania. To dobra informacja dla tych, którym nie udało się jeszcze podjąć decyzji o rozpoczęciu studiów lub nie zdążyli dostarczyć dokumentów do Biura Rekrutacji.

 

Na I rok studiów zostaną przyjęte osoby, które do biura rekrutacji dostarczą komplet dokumentów. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Na studia zapisać się można również wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie Rekrutacja on-line. Jednak i w tym przypadku należy pamiętać o konieczności dostarczenia do biura rekrutacji w ciągu 7 dni od daty rejestracji niezbędnych dokumentów. Rekrutacja on-line pozwala jednak na wstępną rejestrację w systemie, znaczne skrócenie wizyty w Biurze Rekrutacji, zdecydowanie ułatwia proces rekrutacji i uprawnia do skorzystania z promocji czasowych (kandydat ma dodatkowe 7 dni na dostarczenie dokumentów do Biura Rekrutacji).

 

UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia.

Uruchomienie danego kierunku studiów uwarunkowane jest zgłoszeniem się odpowiedniej liczby osób.

 

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 została przedłużona na następujące kierunki:

 

   • Administracja
    • I STOPIEŃ: NIESTACJONARNE

   • Architektura
    • I STOPIEŃ: NIESTACJONARNE

   • Bezpieczeństwo Narodowe
    • I STOPIEŃ: STACJONARNE
    • I STOPIEŃ: NIESTACJONARNE
    • II STOPIEŃ: NIESTACJONARNE

   • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
    • I STOPIEŃ: STACJONARNE
    • I STOPIEŃ: NIESTACJONARNE
    • II STOPIEŃ: STACJONARNE
    • II STOPIEŃ: NIESTACJONARNE
    • II STOPIEŃ, NOWE MEDIA, STACJONARNE
    • II STOPIEŃ, NOWE MEDIA, NIESTACJONARNE

   • Filologia
    • I STOPIEŃ: STACJONARNE
    • I STOPIEŃ: NIESTACJONARNE
    • II STOPIEŃ: STACJONARNE
    • II STOPIEŃ: NIESTACJONARNE
    • I STOPIEŃ, LINGWISTYKA STOSOWANA, STACJONARNE
    • I STOPIEŃ, LINGWISTYKA STOSOWANA, NIESTACJONARNE

   • Finanse i rachunkowość
    • I STOPIEŃ: STACJONARNE
    • I STOPIEŃ: NIESTACJONARNE

   • Fizjoterapia
    • JM: STACJONARNE
    • JM: NIESTACJONARNE
    • II STOPIEŃ: NIESTACJONARNE

   • Grafika
    • I STOPIEŃ: STACJONARNE
    • I STOPIEŃ: NIESTACJONARNE

   • Informatyka
    • I STOPIEŃ: STACJONARNE
    • I STOPIEŃ: NIESTACJONARNE

   • Kosmetologia
    • I STOPIEŃ: STACJONARNE
    • I STOPIEŃ: NIESTACJONARNE
    • II STOPIEŃ: NIESTACJONARNE

   • Logistyka
    • I STOPIEŃ: STACJONARNE
    • I STOPIEŃ: NIESTACJONARNE

   • Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
    • I STOPIEŃ: STACJONARNE
    • I STOPIEŃ: NIESTACJONARNE

   • Pedagogika
    • I STOPIEŃ: NIESTACJONARNE
    • I STOPIEŃ, RESOCJALIZACJA, NIESTACJONARNE

   • Stosunki międzynarodowe
    • I STOPIEŃ: STACJONARNE

   • Turystyka i rekreacja
    • I STOPIEŃ: STACJONARNE
    • I STOPIEŃ: NIESTACJONARNE

   • Zarządzanie
    • I STOPIEŃ: STACJONARNE
    • I STOPIEŃ: NIESTACJONARNE
    • II STOPIEŃ: STACJONARNE
    • II STOPIEŃ: NIESTACJONARNE
    • II STOPIEŃ, ADMINISTRACJA, NIESTACJONARNE
    • II STOPIEŃ, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, NIESTACJONARNE
    • II STOPIEŃ, LOGISTYKA, STACJONARNE
    • II STOPIEŃ, LOGISTYKA, NIESTACJONARNE
    • II STOPIEŃ, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, STACJONARNE
    • II STOPIEŃ, TURYSTYKA I REKREACJA, STACJONARNE

    

Zachęcamy również do zapisów na studia podyplomowe z możliwym dofinansowaniem do 80%: www.podyplomowe.spoleczna.pl

Studia realizowane przy współpracy z Clark University: www.clarkuniversity.eu

 • Clark University – studia Master
 • Studia MBA+Master