Aktualności

Program Tutoringowy

« wróć

Studia to czas kiedy nie tylko czytasz więcej niż statystyczny człowiek, to również czas kiedy nawiązujesz znajomości i kształtujesz swoją karierę. Właśnie z myślą o Waszej karierze przygotowaliśmy autorski Program Tutoringowy, podczas którego swoje projekty będziecie mogli konsultować z najlepszymi managerami i ekspertami z dziedziny zarządzania. Zainteresowani? Na zgłoszenia czekamy do 31 stycznia, a więcej szczegółów znajdziecie poniżej.

 

Założenia programu

Program Tutoringowy dedykowany jest dla studentów I i II roku z kierunku Zarządzanie (zakwalifikowanych zostanie maksymalnie sześć osób). Spotkania w ramach programu będą odbywać się popołudniami, raz w tygodniu – na uczelni lub w innych atrakcyjnych lokalizacjach. Udział jest bezpłatny, ale uczestnicy wybierani są w trybie konkursowym. Dzięki udziałowi w Programie Tutoringowym najlepsi studenci i studentki Społecznej Akademii Nauk w Warszawie z kierunku Zarządzanie będą mogli rozwijać kompetencje i umiejętności w nieszablonowy sposób. Indywidualne spotkania i możliwość realizowania ciekawych projektów we współpracy z wykładowcą (mentorem) oraz najlepszymi managerami i ekspertami zarządzania – zarówno naszymi wykładowcami, jak też ekspertów spoza uczelni.

 

Korzyści

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia Programu Tutoringowego. Podczas spotkań będziecie mogli konsultować tematy i treści potrzebne do napisania artykułu naukowego, który później będziecie mogli opublikować. Rozwiniecie umiejętności miękkie, niezbędne w życiu zawodowym – asertywność, sztukę wystąpień publicznych, komunikatywność, radzenie sobie ze stresem, praca zespołowa. Nabędziecie niezbędne dla managerów i przedsiębiorców umiejętności praktyczne. Przede wszystkim jednak zdobędziecie możliwość nawiązania kontaktów oraz unikalne doświadczenie związane z realiami przedsiębiorczości i biznesu.

 

Kwalifikacja do programu

Zgłoszenia zawierające deklarację przystąpienia do programu oraz esej należy przesłać do 31 stycznia 2021 r. na adres mailowy: dra Antoniego Kolka: akolek@spoleczna.pl. Ocena zgłoszeń dokonywana będzie na podstawie średniej ocen z dotychczasowego toku studiów oraz eseju na temat: Wyzwania przedsiębiorstw wobec nowych technologii (esej o objętości maksymalnie czterech stron, w którym autor podejmuje tematykę aktualnych wyzwań stojących przed przedsiębiorcami oraz managerami).

 

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela oraz program realizuje dr Antoni Kolek (akolek@spoleczna.pl).